Úvod / Články

Archeologické léto 2024

06. 06. 2024 Autor: Redakce DW 1324× 1

Již popáté se vrací oblíbená prázdninová akce Archeologické léto, během které odborníci odkrývají příběhy minulosti v akcích pro veřejnost po celé republice. Zájemci se můžou vydat na hrady, hradiště, pohřebiště, do archeoparků nebo navštívit právě probíhající výzkumy. Registrovat se můžeme na více než 250 exkurzí, které budou probíhat až do poloviny září.

Naše dnešní pozvánka upozorňuje na tři akce, které pořádá Muzeum a galerie severního Plzeňska

Mladotice: Podzemní velitelství z období studené války:

- Vedoucí výpravy: Daniel Stráník, Ladislava Hrabovská.
9.6.2024: 13, 15, 17 hodin;
10.8.2024: 13, 15, 17 hodin;
8.9.2024: 13, 15, 17 hodin;
Bývalý areál vojenských kasáren VÚ 5625 Mladotice (katastrální území: Ondřejov, okr. Plzeň-sever) je místo kdysi přísně tajné. Oficiálně zde byl za minulého režimu sklad Červeného kříže, ale ve skutečnosti se jednalo o záložní stanoviště 10. letecké armády. Na první pohled areál vypadá jako rekreační středisko. Bylo to však jen maskování pro přísně utajovaný podzemní bunkr. Objekt byl skutečně tajný, v případě války a zničení velitelského stanoviště v Hradci Králové, by zde byli schopní převzít velení. Seznámíme se s areálem a projdeme si podzemní komplex vojenského bunkru. Systém  podzemních chodeb byl vyražen ve skále a vybudován pomocí železobetonových prefabrikátů a betonu. Samotný podzemní komplex, který ve vojenských plánech nesl označení S-6, tvoří celkem tři hlavní tunely, z nich odbočuje několik tunelů menších. Vnitřně je prostor rozdělen do několika sekcí, které bylo možné uzavřít. Největší část objektu je tvořena mapovými sály a planžety, kde se zakreslovaly pozice letadel. Nedílnou součástí všech pracovišť jsou i stanoviště pro spojaře. Centrem objektu je samozřejmě sál bojového velení. Zdejší útvar byl zrušen v roce 1992. Armáda areál definitivně  pustila v roce 1996. V současné době areál vlastní obec Pláně a areál není běžně veřejně přístupný. 

Účastnický poplatek: dobrovolný.

Vstup do podzemí je na vlastní nebezpečí.
Baterku sebou, v podzemním objektu není funkční elektřina.
Kdo vlastní helmu, nechť si jí vezme sebou.

Přírodní rezervace Krašov: 

- Vedoucí výpravy: Daniel Stráník,
7.7.2024: 13 hodin;
4.8.2024: 13 hodin;

Prohlídka začne u hospodářského dvora Rohy, následuje zastavení u Rožského dubu na hrázi zaniklého Rožského rybníka. Odtud se vydáme směrem k Přírodní rezervaci Krašov, cestou si prohlídneme skanzen roubenek, náhon krašovských mlýnů a zaniklé Krašovské rybníky. Od nich se šíjovým příkopem vydáme do samotného předhradí Krašova, kde jsme si prohlédneme pozůstatky předpokládané bateriové věže a kovárny. Následovat bude prohlídka reliktů krašovských mlýnů a prohlídka největšího Krašovského vodopádu. Od potoka vystoupáme opět do předhradí, kde jsou k vidění  pozůstatky spikly, sladovny a pivovaru s dochovaným ležáckým sklepem. Nakonec bude prohlídka zříceniny Krašova. Trasa procházky kopíruje průběh hlavní hradní cesty s odbočkami na lesní cesty a cestičky, doporučená je vhodná turistická obuv, délka trasy je cca 8 km. Trasa je vhodná i pro kočárky a méně zdatné jedince, za předpokladu, že vynechají odbočky po lesních cestičkách. Hlavní skupina se vždy bude vracet na hlavní hradní cestu, kde se s nimi znovu spojí. 
Komentovaná prohlídka hradu je možná za snížené vstupné.


+ Rabštejn nad Střelou

- Vedoucí výpravy: Daniel Stráník
21.7.2024: 13 hodin;
25.8.2024: 13 hodin;
V areálu zámku se kromě samotného zámku nachází i pozůstatky hradu Rabštejna. Na kostel Panny Marie Sedmibolestné navazuje v současnosti nepřístupný klášter Servitů. Tento prostor ukončuje mohutná válcová věž a na ní navazující hradební systém. Po prohlídce areálu se dále zastavíme na protějším vrcholku, kde se nachází druhá válcová věž, která patřila k hradu Sychrov, ze kterého se kromě věže a sklepa téměř nic nedochovalo. V Rabštejně si prohlédneme i Loretánskou kapli a mnoho dalších památek. U řeky Střely se zastavíme u pivovaru a u kamenného mostu. Prohlídka bude pokračovat kolem Střely a jezu Lišák. Následovat bude výstup na Hraběcí vyhlídku, odkud je překrásný výhled na Rabštejn a břidlicové lomy. Z vyhlídky bude pokračovat lesní cestou kolem dochovaných úvozů a opevnění z 2. světové války. Lesem dojdeme až na nivní louku u Horova mlýna se zaniklým náhonem. Zde po lávce překročíme řeku a kolem židovského hřbitova se vrátíme zpět do Rabštejna. Pro případné zájemce bude na závěr možnost prohlídky bývalého hospodářského dvora Vranov. Vstup do něj bude pouze na vlastní nebezpečí.

Prohlídka interiérů zámku bude záviset podle možností majitelů a průvodce objektu.

Prosíme k parkování využít prostoru před nedalekým bývalým hospodářským dvorem Vranov.

 

 Autor: Redakce DW

Komentáře

Jovole1

12. 06. 2024, 16:38

Zdravím, máme nějaký kontakt kde se hlásit, díky ☺