Úvod / Články / Odkrytá historie

Britský hledač objevil anglosaské sídliště

10. 03. 2016 Autor: Kasander 5 komentářů
Hledači Grahamu Vickersovi se podařilo to, o čem sní mnoho hledačů: stál na počátku jednoho velkého archeologického objevu, v jeho případě jednoho z nejvýznamnějších archeologických objevů tohoto desetiletí ve Velké Británii. Začalo to takřka nenápadně - poblíž vesničky Little Carlton v hrabství Lincolnshire na východě Anglie našel Graham zajímavý stříbrný artefakt. Archeolog Dr. Adam Daubney, pověřený úředník Britského muzea pro program PAS (Portable Antiquities Scheme) registrujícího archeologické nálezy učiněné amatéry, identifikoval nález jako rydlo z 8. st. n. l., které se používalo k psaní na voskové destičky.
Zploštělý konec (ohnutý zřejmě zemědělskou technikou) fungoval jako zmizík: přetažením po povrchu destičky se „resetoval“ voskový povrch.
Zdobené stříbrné rydlo bylo v anglosaské Anglii cenným předmětem používaným jen ve vyšších kruzích. Inspirován tímto nálezem se Graham Vickers po domluvě s archeology vrátil na zorané pole s GPS a zaznamenával všechny své nálezy. A byly jich stovky: mj. dvacet dalších rydel, na tři sta šatních spon, přes sto mincí a velmi vzácná olověná destička s vyrytým anglosaským ženským jménem „Cudberg“. "To je nejvíce vzrušující objev, “ říká Dr. Hugh Willmott z Sheffieldské univerzity. „Někdo vyškrábal jméno na kousek olova a pak to zahodil. A to je vše, co přežilo z lidské bytosti. " Je to, jako bychom se téměř dotýkali onoho člověka.“
Všechny mince jsou tzv. sceats – nominály ražené v Anglii a částečně na území současného Dánska a Nizozemí. Sceats se nejčastěji nacházejí v bývalých významných obchodních střediscích, časté nálezy pocházejí z Francie i severu Evropy, což ukazuje, že byly široce přijímanou mezinárodní měnou. Většina z nich nemá opis zaznamenávající, kde byly raženy a vynikají ohromující ikonografickou různorodostí. Mince na obrázku nezobrazuje žádného skutečného krále. Zdá se, že mincovny velmi zhruba napodobovaly římské, keltské a germánské mince, protože naplňovaly jejich představu, jak by mince měly vypadat.
Dalším ze zajímavých nálezů byl klenutý korálek vyrobený z recyklovaného římského skla. Jádro je z rozemletého a přetaveného skla, rafinované barevné proužky na povrchu mohl zhotovit pouze sklář s bohatou zkušeností. Zřejmě jde o část většího kusu – šperku či nějaké nádoby.
Graham rovněž našel na poli 35 kg dalších kusů olova, úlomky šperků, kousky skla z lodí...

Na základě Grahamových mimořádných nálezů usoudili archeologové, že hledač narazil na skutečně výjimečnou lokalitu a zahájili zde vykopávky.
Hledač Graham Vickers při archeologických vykopávkách
Hliněná základna ohniště byla jedním z mnoha tajemství odhalených při vykopávkách v Little Carlton

Dr. Hugh Willmott a Pete Townend z oddělení archeologie Sheffieldské univerzity provedli geofyzikální a magnetometrický průzkum místa a vypracovali 3D model, který přibližuje, jak místo vypadalo v 7. a 8. století. Místo bylo kdysi ostrovem v kanálu řeky Lud, staleté odvodňování z něj udělalo součást pevniny. Dnes jsou to pole částečně obklopené močály.
Součásná krajina u Little Carlton
Archeologové se domnívají, že nešlo o běžné osídlení oné doby, ale buď o řeholní nebo obchodní a finanční středisko, možná součást sítě mezinárodního obchodu. Osada spadala v 7. st. pod anglosaské království Lindsey, které se později stalo součástí Northumbrijského království. Ostrov jeho obyvatelé opustili, když Vikingové začali dobývat Anglii.

Zdroj: Univerzity of Sheffield, MailOnline, HistoryBlog, Livescience

 Autor: Kasander

Komentáře