Úvod / Články

Brutální vojenská loupežná vražda za renesance

30. 01. 2006 Autor: OZ 7211× 2
V únoru roku 1568 uzavřel císař MaxmiliánII. s tureckým sultánem Selimem II. tzv. drinopolský mír, který ukončil první období turecké expanze do Evropy. Propuštění vojáci císařské armády se ubírali domu a cestou se živili na ukor civilního obyvatelstva uzemí, jímž procházeli. Byli zvyklí zabíjet, a tak neměli daleko k loupežným vraždám. Počátkem unora roku 1571 byl v Tišnově na mučidlech vyslíchán Mikuláš Miča z Předklášteří, který vyšetřovatelum přiblížil jednu ze skupin vracejících se vojáku, sám se přihlásil k řadě loupežných přepadení, jež končívala obvykle smrtí bezbraných řemeslníku, kupcu a jiných pocestných. Po příchodu na jižní Moravu se tato skupina zmenšila, někteří členové pospíchali domu a nechtěli se už podílet na loupežích. Jiní byli ale jiného názoru a loupežnický život se jim zjevně zalíbil, jeho pokračování jim měli zajistit i tři těhotné ženy, které zabili u Mělníka, Čáslavi a Chrudimi. Cit: Vyřezali z nich čtyři plody a pak,,z dětí srdce, plíčky a játry vybrali a je v Čechách v Čertový krčmě vařili, totiž Martin Roháč z Byteše a Jan masař Čech to vařil, a to spolu všickni tři sežrali a pravili, že proto, aby lepší smělost srdce měli, aby jim to lotrovství déle trvalo". Vzhledem k tomu, že aktivním členem této loupežnické bandy byl Martin Roháč z Velké Bíteše, zaslali Tišnovští bítešským konšelum Mičovo vyznání, a tak i on na jeho základě putoval do mučírny .Tam vypověděl, že v Rakousích na Moravě ,,hlavně na kroměřížsku a na uh. hradištsku" a dále v okolí Brna a ve středních Čechách zamordovali a oloupili mnoho lidí.,, Suma všech morduv i žen těhotných: 59 morduv". Oba dva (vojáci) loupežníci skončili na popravišti.Komentáře

DFC

30. 01. 2006, 17:38

Ó časy, ó mravy!
Moc pěkné

Dragon515

11. 11. 2013, 00:53