Úvod / Články / Odkrytá historie

Detektorář našel zachovalý římský hrob

10. 07. 2015 Autor: Kasander 2 komentáře
Mimořádný nález se podařil britskému hledači Philu Kirkovi: na poli u Kelshall (mezi Londýnem a Cambridží) objevil nádherně zachovalý hrob z římské doby naplněný nejrůznějšími artefakty, jako jsou bronzové džbány, skleněné mozaiky, mince… všechny předměty byly datovány do doby kolem roku 200 n. l.
Již v minulosti našel Phil na tomto poli římskou minci, a tak doufal, že by se zde mohlo objevit z té doby něco dalšího.

Ten den nejprve narazil na bronzový džbánek vysoký 25 cm…
...vzápětí vytáhl ze země kus bronzového nádobí zvaného "patera" používaného pro nalévání vína a rituální krevní úlitbu bohům…
...a další dva džbánky. Netušil však ještě, že narazil na pohřební místo.

Nadšený z nálezů kontaktoval Phil archeology, kteří na místě našli další artefakty: železnou lampu, bronzovou jehlici, železné cvočky, džbán… ...porcelán a sklo různých tvarů, včetně osmi, šesti a čtyřhranných láhví.

Nález šestihranné láhve byl překvapivým a až strašidelným zjištěním: byla naplněna spálenými kostmi, což prokázalo, že místem nálezu je hrob. „Dívali jsme se na výbavu honosného pohřbu," říká Keith Fitzpatrick-Matthews, archeolog z Hertfordshire, „a byla zde zřejmě pochována velmi bohatá římská osobnost.“

Hrob byl velký zhruba 1,5 x 2 metry a obsahoval nepřeberné množství drobných artefaktů. Archeologové zjistili, že cvočky jsou malými železnými hřebíčky používanými Římany na podrážkách kožených sandálů. Sandály měly kožené pásky, kterými se boty vázaly kolem nohy. Sandály se za ta staletí rozložily a zůstaly jen cvočky.

Obuv v hrobě ilustruje mytologickou představu starých Římanů o tom, jak po smrti člověka jeho duše kráčí do podsvětí k řece Styx. „A na tuto pěší cestu potřebujete pár obuvi – kdo si to mohl dovolit, nechal se pohřbít se svými nejlepšími sandály,“ říká Keith Fitzpatrick-Matthews.

V hrobě archeologové dále našli mozaikovou skleněnou desku – zřejmě z Egypta…
...malý kousek lávy a zbytky dřevěné schránky obsahující dva skleněné poháry a stříbrnou minci. „Mince pravděpodobně zpomalila rozklad dřeva,“ říká Keith Fitzpatrick-Matthews. Na minci je zobrazen císař Traianus (98-117 n. l.).
Druhá mince nalezená ve skleněné urně – měďák císaře Markuse Aurelia (vydaná po roce 170 n. l. – byla pravděpodobně „obolos“ - odměna pro převozníka Charóna za přepravu přes řeku Styx do podsvětí. Mince pomohla blíže datovat stáří hrobu. „Nikdy jsem všechny takové věci v římských hrobech pohromadě nenalezl,“ říká archeolog Keith Fitzpatrick-Matthews. „Odkazují na rok 200 n. l., stejně tak jako mozaikové nádobí či čtyřhranná láhev s iniciály IAS na dně, která má své dvojče v římském táboře ve Skotsku, která byla rovněž datována do roku 200 n. l.)
Celý hrob byl ukryt pod křemennými kameny, které svou vahou částečně artefakty poničily, ale pomohly přitom ochránit celý hrob před zemědělskými stroji. Farmář, který vlastní pole, vzpomíná, že na tomto místě musel vždy zvedat radlici, neboť se nemohla dostat do země. Již v roce 1954 jeho otec našel na tomto poli římskou keramiku, kterou věnoval místnímu muzeu. V roce 2013 se na poli propadl kruhový otvor o průměru jednoho metru a ukázaly se pozůstatky sedm metrů hluboké studny.

Po odkrytí hrobu se rozhodli archeologové dále pátrat na poli po dalších stopách římského osídlení a opodál hrobu nalezli pozůstatky budovy, pravděpodobně nějaké svatyně nebo chrámu.

„Ten kdo zde byl pohřben, musel být mimořádně bohatým člověkem,“ míní Keith Fitzpatrick-Matthews. „Pole je vzdálené asi čtyři kilometry od někdejšího římského města, je možné, že onen jedinec tam pracoval, vydělal spoustu peněz a postavil si na venkově vilu.“

Archeolog plánuje poslat několik vzorků kostí z urny na testy, které by mohly pomoci určit věk a pohlaví pohřbeného.

Archeologické nálezy nebyly prohlášeny za poklad podle "Zákona o pokladu" (Treasure Act) z roku 1996, který řeší otázky nálezů historicky cenných předmětů v Anglii, Walesu a Severním Irsku, a tak všechny artefakty patří napůl hledači Kirkovi a farmáři. Fitzpatrick-Matthews ale věří, že muzeum získá peníze na jejich odkup a budou moci být vystaveny v Kelshall.
Kasander

Zdroj: Livescience, LiveLeak

 Autor: Kasander

Komentáře