Úvod / Články

Diskuze s archeologem

25. 09. 2006 Autor: Kenya 6909× 45
Celé území ČR je archeologická lokalita!
Diskuze s archeologem (záměrně se zdržuji komentáře)

Šlo o tuhle přesku
: http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&i=5598&mm=1&vd=1

KENYA:
Pěkný den, našel jsem u Lázu na poli přesku na opasek, myslím, že hornickou. Zajímalo by mě o ní cokoli bližšího - jak by mohla být stará, kdo jí nosil atd. Nechce se mi věřit, že by jí fasovali všichni horníci jen tak k pracovnímu mundůru. Původně byla mosazná, čili zlatě blejskací - to je nějaká parádní, či co? Pokud víte, prosím poraďte.
Díky předem

RAB:
Dobrý den,
nalezený předmět je patrně přezka ke slavnostnímu „fleku“ (kožené bederní zástěře) případně přezka opasku vyššího báňského úředníka, pocházející z 19. století až počátku 20. století. V souvislosti s tímto nálezem na poli u Lázu si dovolujeme vyjádřit obecné upozornění (aniž bychom Vás osobně z něčeho podezřívali), že na katastru obce Láz se nachází několik archeologických lokalit zapsaných ve Státním archeologickém seznamu a tudíž používání detektorů kovů a následné vyzvedávání nálezů destruktivním narušením terénu, stejně tak ponechání si takto získaných věcí, je v rozporu se zákonem.
Předem Vám děkujeme za Váš zájem a věříme, že ve Vašem případě o podobnou nelegální činnost nejde. Se srdečným pozdravem

KENYA:
Také pěkný den,
Děkuji za odpověď i upozornění. Jak jste přesně odhadl, mám detektor a veřejně se k tomu přiznávám. Je to můj koníček a nemyslím si, že dělám cokoli protispolečenského. Možná je to pošetilý koníček, ale jsou i tací, co v době emailů chovají poštovní holuby:-).
Vím, že nás archeologové obecně nemají rádi a upřímně řečeno, když slyším o rozkopaných hradech a mohylách, tak se ani nedivím. Ale jsem si jistý, že kdyby namísto boje s námi začali archeologové spolupracovat (mnozí z nás by šli pomoct zadarmo s průzkumem lokality, protože mají o historii zájem), zjistili by, že 99% z nás jsou slušní lidé, pro které je to opravdu jen záliba a vydělávají si něčím úplně jiným.
Ostatně o nálezech, které zpeněžují sami archeologové (černé ovce se najdou mezi každou sortou lidí) jsem také slyšel mnoho...
O archeologických lokalitách u obce Láz slyším poprvé od vás. V terénu se totiž většinou těžko rozpoznají. Pokusím se najít na webu vámi zmiňovaný seznam, abych se jim mohl vyhnout. I když upřímně řečeno si nemyslím, že na stovky let oraném poli se najde cokoli, co by zajímalo archeology (tedy cokoli s nálezovým kontextem). Běžný ruční detektor ani zdaleka nedosáhne hloubky hluboké orby, stratigrafie je tedy bezpředmětná a z destruktivního narušování terénu byste logicky měli obvinit zemědělce:-) Pokud bych našel cokoli opravdu starého či významného, jsem si vědom své povinnosti to oznámit a věřte, že to také udělám.
Nemyslím, že by se ohlašovací povinnost vztahovala i na tuto přesku, ale pokud byste jí snad chtěli vystavit v muzeu jako zajímavost (i když je ve stavu rozpadu), rád vám jí věnuji. Co se týče toho slavnostního "fleku", to tedy asi neměli běžní horníci, že? A že by jí každý fasoval, to by asi uhlobarona vyšlo moc draho... A že by si je nechali dělat soukromně, to se mi taky nezdá - moje představa je, že ti byli spíš chudí (nebo se mýlím?), takže by si takovou parádu asi odpustili. Možná jen nějací horničtí předáci, představení hornických spolků apod, nebo ti vámi zmiňovaní úředníci (měli nějakou uniformu, ke které by patřila i přeska?) v úctě

RAB:
Vážený pane,
na názoru ohledně držení a používání detektoru kovů se neshodneme, tudíž nemá smysl to nadále rozebírat, jen si dovolím konstatování, že záliby jedné osoby by neměly poškozovat práva druhé osoby. Což v případě hledání detektory kovů neplatí, neboť: vstupujete na cizí pozemky, bez souhlasu vlastníka jeho majetek poškozujete tím, že v terénu kopete či hrabete, tím zároveň porušujete zákon na ochranu přírody a krajiny případně zákon o myslivosti, a samozřejmě památkový zákon, jestliže tím poškodíte archeologickou lokalitu (za území s možnými archeologickými nálezy je však považováno celé území republiky - není to náš výmysl, je to zakotveno v mezinárodní tzv. Maltské úmluvě); dále vše, co je pod zemí, patří dle zákona státu, pokud něco najdete - a je jedno, jestli jde o nepříliš staré militarie či pravěké památky - a ponecháte si to, dopouštíte se krádeže. Samozřejmě nehledě na to, že při kopání znehodnotíte nálezovou situaci, která je pro odborníka často důležitější než sám nalezený předmět. Chápejte, že pokud by s vámi archeologové spolupracovali, sami by porušovali několik zákonů. Jistě, přímo při výzkumech by to zajisté bylo možné, to ovšem záleží na konkrétním archeologovi, pokud zrovna ještě není patřičnou technikou vybaven, ovšem dnes již se detektor stává běžnou pracovní pomůckou - v těchto případech je ale v rukou odborníka, který ví, jak s ním zacházet... Potíž je v tom, že valnou většinu detektorářů na tom láká právě ten adrenalin z hledání na vlastní pěst, tudíž se ani nehrnou do nějaké spolupráce. Známe to z naší praxe. S tím rozoraným polem máte jistě pravdu, tam zřejmě nemůže k nějakému narušení dojít, ovšem jestliže jste onu věc našel na pozemku, který někomu patří (což zcela jistě ano), tak jste se zřejmě právě dopustil té zmiňované krádeže, neboť jste si přisvojil cizí věc získanou bez vědomí vlastníka, kterému by právem náležela. Správně byste měl za majitelem pole přijít, oznámit mu nález a alespoň se jej zeptat, zdali jej nechce, případně se s ním nějak vyrovnat. Dokud tohle Vy a Vaši kolegové nepochopíte, žádná domluva není možná. Pokud najdete, jak píšete, cokoli opravdu starého či významného, je dobře, že jste si vědom své povinnosti to oznámit, jenže toto ustanovení zákona bylo původně myšleno pro případy náhodného nálezu např. při stavební činnosti, lesní a pěstební činnosti apod., nikoliv pro cílené hledání, ke kterému by prostě nemělo vůbec docházet. Například předměty z barevných kovů obvykle přežijí v zemi dalších padesát i více let, tedy do doby, kdy už třeba archeologie bude mít lepší možnosti, jak archeologické lokality zkoumat a lépe „vytěžit“, proto je žádoucí, aby prostě zatím nebyly narušovány a zůstaly tu pro poznání budoucím generacím. Detektorář je oproti tomu sobecký člověk, který jen pro svou osobní zálibu páchá celospolečenské škody a ještě si to ani neuvědomuje, neboť mu nestálo za to se alespoň seznámit s právními předpisy nebo třeba i s takovou věcí, jako je Státní archeologický seznam...
No, příliš jsem se rozohnil, za což se omlouvám, přitom ale věřím, že Vy jste skutečně asi slušnější než mnozí ostatní „kolegové“. Ještě tedy k jádru věci:
„Flek“ nosil každý horník, tedy chudý i bohatý, řadový i vrchnost, mohli si je dovolit všichni, neboť přezky byly vyráběny strojově a velice levně, dokonce se razily přímo tady v Příbrami pro celou zemi. Bylo by vhodné přijet se podívat k nám do muzea, kde máme v expozicích vystaveny různé typy kompletních hornických krojů včetně těchto přezek. Doporučuji také publikaci Olgy Skalníkové „Pět století hornického kroje“.
S pozdravem

KENYA:
Vážený pane ........
vezmu to k jednotlivým bodům:
Ohledně porušování práv druhé osoby máte sice pravdu, ale poněkud problematická definice co jsou práva druhé osoby. Nemyslím tím právní definici (na tomto poli jste evidentně připraven na boj s "kriminalitou" lépe než já), ale prostě obecně lidskou. Porušují sokolníci práva holubářů? Nebo naopak? Každý má právo stejné pěstovat své koníčky. Ostatně o kvalitě našich zákonů a jejich tvůrců mám své mínění, ale to je asi na jinou diskuzi.
Vstupovat na cizí pozemky mohu, to žádný zákon nezakazuje. Najít si předem vlastníka a dotazovat se ho na souhlas je prakticky nemožné a poškozovat pole tím, že na něm kopu je zjevný nesmysl. Pokud by se našel majitel, který by chtěl uplatňovat náhradu škody, jsem zvědav jak jí vyčíslí - kolik stojí vyhrabaná a opět zasypaná jamka 20x20 cm? Pokud se mu to podaří, rád mu kompenzaci zaplatím - za tu absurdní taškařici by to stálo.
Krádeže se nedopouštím, protože hodnota nalezených věcí je nulová (na kolik byste vy jako odborník ohodnotil např. tuto přesku?). Pokud by byla vyčíslitelná, nález ohlásím a opět se tedy ničeho nedopouštím. Za majitelem pole není proč chodit, všechno stejně co najdu stejně patří státu, ne? Ostatně mnoho z nás také nachází munici z války, která je stále nebezpečná a ohlašují to pyrotechnikům. Což může zachránit život například dítěti, které by to našlo. To by se snad dalo nazvat přínosnou činností, ne?
Formulace "za území s možnými archeologickými nálezy je však považováno celé území republiky" mě také pobavila - za takové území je snad možno považovat celou zeměkouli, ne? Snad kromě čerstvých vyvřelin:-)
Ohledně spolupráce archeologů s hledači - Zajímalo by mě, jestli když píšete "Známe to z naší praxe.", jestli jste to opravdu zkoušel. Nebo někdo z vašich kolegů. Přes web udržuji kontakt s několika desítkami hledačů, a našich diskuzí se účastní několik stovek hledačů. Žádný z nich nikdy nebyl kontaktován archeologem s výzvou ke spolupráci. Právě naopak - když něco našli a poctivě s tím šli k archeologovi nebo na policii, dočkali se osočování a vyšetřování, jestli něco nezatajili a podobně. Nechci mluvit za ně, ale možná si to příště rozmyslí... Například v Británii prý mají mnohem rozumnější zákon - nalezenou věc máte povinnost nabídnout státu a ten, pokud má zájem, ji koupí za tržní cenu. Pokud ji nechce, je nálezce a majitele pozemku. Všechny nálezy jsou tedy ohlášeny a dostanou se do rukou odborníků. Každopádně oceňuji, že i přes nesmiřitelnost našich pohledů na věc jste mi laskavě poskytl informace. Do muzea se určitě přijedu podívat, ale asi až za pár let. Mám teď dvě malé děti a s nimi to v pro ně nezajímavém muzeu není jednoduché. děkuju

RAB:
Vážený pane,
na názoru ohledně držení a používání detektoru kovů se neshodneme, tudíž nemá smysl to nadále rozebírat, jen si dovolím konstatování, že záliby jedné osoby by neměly poškozovat práva druhé osoby. Což v případě hledání detektory kovů neplatí, neboť: vstupujete na cizí pozemky, bez souhlasu vlastníka jeho majetek poškozujete tím, že v terénu kopete či hrabete, tím zároveň porušujete zákon na ochranu přírody a krajiny případně zákon o myslivosti, a samozřejmě památkový zákon, jestliže tím poškodíte archeologickou lokalitu (za území s možnými archeologickými nálezy je však považováno celé území republiky - není to náš výmysl, je to zakotveno v mezinárodní tzv. Maltské úmluvě); dále vše, co je pod zemí, patří dle zákona státu, pokud něco najdete - a je jedno, jestli jde o nepříliš staré militarie či pravěké památky - a ponecháte si to, dopouštíte se krádeže. Samozřejmě nehledě na to, že při kopání znehodnotíte nálezovou situaci, která je pro odborníka často důležitější než sám nalezený předmět. Chápejte, že pokud by s vámi archeologové spolupracovali, sami by porušovali několik zákonů. Jistě, přímo při výzkumech by to zajisté bylo možné, to ovšem záleží na konkrétním archeologovi, pokud zrovna ještě není patřičnou technikou vybaven, ovšem dnes již se detektor stává běžnou pracovní pomůckou - v těchto případech je ale v rukou odborníka, který ví, jak s ním zacházet... Potíž je v tom, že valnou většinu detektorářů na tom láká právě ten adrenalin z hledání na vlastní pěst, tudíž se ani nehrnou do nějaké spolupráce. Známe to z naší praxe. S tím rozoraným polem máte jistě pravdu, tam zřejmě nemůže k nějakému narušení dojít, ovšem jestliže jste onu věc našel na pozemku, který někomu patří (což zcela jistě ano), tak jste se zřejmě právě dopustil té zmiňované krádeže, neboť jste si přisvojil cizí věc získanou bez vědomí vlastníka, kterému by právem náležela. Správně byste měl za majitelem pole přijít, oznámit mu nález a alespoň se jej zeptat, zdali jej nechce, případně se s ním nějak vyrovnat. Dokud tohle Vy a Vaši kolegové nepochopíte, žádná domluva není možná. Pokud najdete, jak píšete, cokoli opravdu starého či významného, je dobře, že jste si vědom své povinnosti to oznámit, jenže toto ustanovení zákona bylo původně myšleno pro případy náhodného nálezu např. při stavební činnosti, lesní a pěstební činnosti apod., nikoliv pro cílené hledání, ke kterému by prostě nemělo vůbec docházet. Například předměty z barevných kovů obvykle přežijí v zemi dalších padesát i více let, tedy do doby, kdy už třeba archeologie bude mít lepší možnosti, jak archeologické lokality zkoumat a lépe „vytěžit“, proto je žádoucí, aby prostě zatím nebyly narušovány a zůstaly tu pro poznání budoucím generacím. Detektorář je oproti tomu sobecký člověk, který jen pro svou osobní zálibu páchá celospolečenské škody a ještě si to ani neuvědomuje, neboť mu nestálo za to se alespoň seznámit s právními předpisy nebo třeba i s takovou věcí, jako je Státní archeologický seznam...
No, příliš jsem se rozohnil, za což se omlouvám, přitom ale věřím, že Vy jste skutečně asi slušnější než mnozí ostatní „kolegové“. Ještě tedy k jádru věci:
„Flek“ nosil každý horník, tedy chudý i bohatý, řadový i vrchnost, mohli si je dovolit všichni, neboť přezky byly vyráběny strojově a velice levně, dokonce se razily přímo tady v Příbrami pro celou zemi. Bylo by vhodné přijet se podívat k nám do muzea, kde máme v expozicích vystaveny různé typy kompletních hornických krojů včetně těchto přezek. Doporučuji také publikaci Olgy Skalníkové „Pět století hornického kroje“. S pozdravem

KENYA:
Pěkný den, mám ještě jeden dotaz - mohl bych s vaším svolením dát obsah naší diskuse na hledačský web? Pro poučení ostatním...
děkuji ....
P.S. Pokoušel jsem se nahlédnout do vámi zmiňovaného Státního archeologického seznamu. Bohužel z toho, k čemu má přístup veřejnost se nedá vyčíst zhola nic. Přesvědčte se sám: http://twist.up.npu.cz/tms/ppzp_free/index.php?client_type=map_resize&Project=TMS_PPZP_FREE&client_lang=cz_win&strange_opener=0 Nejbližší místo, kde je nějaká značka (modrý čtvereček) je Rožmitál. Jestli je ve vstupu pro odbornou veřejnost něco jiného nevím...

RAB:
Vážený pane,
je mi líto, ale názory formulované v minulém dopise, svědčí o Vašem pokřiveném pohledu na demokracii a právo - přiznám se však, že jsem ani nic jiného neočekával. Přesto jsem se pokusil Vám tyto záležitosti rozumně vysvětlit, bohůmžel, opět neúspěšně... Nicméně, souhlas se zveřejněním naší korespondence Vám dávám, ovšem pouze za podmínky, že neuvedete mé jméno - pouze nick, například RAB, tedy stejně, jako komunikují ostatní Vaši „kolegové“.
K tomu SASu - samozřejmě vím, jakou úroveň přístupu má veřejnost (Vy jste mi však poslal odkaz na jinou informační databázi). Je to pouze informativní zdroj, který upozorní na to, že v příslušném katastru je nějaké zájmové území z hlediska archeologie. V případě stavební činnosti pak stejně stavebník musí žádat archeologické pracoviště o souhlas se stavbou a teprve ve stavebním řízení se posuzuje, zdali stavba ohrozí či neohrozí nějaké naleziště. K ničemu jinému SAS neslouží, už vůbec ne jako návod pro hledače pokladů. Ostatně, jak už jsem zmínil, podle Maltské konvence se za území s archologickými nálezy považuje celé území České republiky (protože o spoustě nalezišť se dosud neví), tudíž SAS je pouze doplňkovým zdrojem.
S pozdravem

KENYA:
Pěkný den,
To, že vše nalezené patří státu, i když je to na soukromém pozemku, také nemá s demokracií mnoho společného, nezdá se vám? Princip, který zastáváte naprosto popírá soukromé vlastnictví, a to proto, že onen zákon vznikl ještě za komunismu a jeho základní myšlenku dokázali archeologové bohužel uhájit dodnes.
K tomu SASu - pohoršoval jste se, že mi nestálo za to se s ním seznámit. Sám ovšem teď přiznáváte, že v něm veřejnost stejně nic nenajde... A mýlíte se, pokud si myslíte, že by mi sloužil jako návod kde hledat - právě naopak - věděl bych čemu se vyhnout, abych neměl zbytečné problémy. Ale pokud neexistuje žádná veřejná mapa se zakreslenými lokalitami, nemám reálnou šanci se nalezištím vyhnout (myslím tím reálná naleziště, ne teoretická území, kde by "něco mohlo být"). Děkuji za souhlas se zveřejněním, vaše přání budu respektovat

RAB:
Vážený pane,
opravdu těžko se mi s Vámi diskutuje, proto naposledy: Vlastnictví pozemku nezakládá právo na vlastnictví toho, co je pod jeho povrchem, to je elementární princip obecně platný nejenom u nás. Evropské právo počítá s tzv. veřejným zájmem, proto je uzákoněno, že archeologické nálezy, (moje poznámka: archelologické jistě, ale jiné?) které jsou kulturním dědictvím všeho lidstva, patří státu. To nemá nic společného s komunismem, je to mimo jiné také součást již zmíněné evropské Maltské úmluvy. Památkový zákon byl několikrát novelizován a naopak byla jeho původní socialistická dikce značně okleštěna. Podíváte-li se např. na nový památkový zákon na Slovensku, připravený podle požadavků EU, zjistíte, že nejenom jasně vymezuje právo státu na archeologické nálezy, ale narozdíl od našeho dokonce striktně výslovně zakazuje hledání pomocí detektorů kovů.
Znovu opakuji, a patrně jste si to v minulém dopisu správně nepřečetl, že SAS není koncipován pro to, aby podle něj veřejnost něco našla. Podle práva je jakýkoliv jiný průzkum než profesionálně prováděný, nelegální, proto ani není důvod uveřejňovat přesnou lokalizaci archeologických nalezišť, neboť to je důležité pouze v případě jejich legálního narušení, což může být jen stavební činnost pod dohledem archeologů. SAS umožňuje ovšem přibližnou lokalizaci podle pomístních názvů, což je pro legální využití zcela postačující.
Zásadní problém u Vás je ten, že pořád neberete na vědomí, že územím s archeologickými nálezy je celé území republiky - není vyloučeno, že existují další lokality mimo již známé a zapsané v SASu, tudíž se jim prostě nelze vyhnout. Archeolokality nelze přesně ohraničit, současná lokalizace je většinou pouze podle povrchových příznaků a sběrů, ale naleziště mohou být podstatně větší nebo i na jiných místech než je dosud známo. Proto je hledání s detektorem kovů nepřijatelné, neboť úzký osobní zájem je tu v konfliktu se zájmem celospolečenským na poznání a uchování světového kulturního dědictví. Prosím, nereagujte již, nikam to nevede.
S pozdravem RAB

v KENYA:
Dobře, věcně již reagovat nebudu. Jen si dovolím poznámku, že všechny, kromě svých kolegů, považujete za nepřátele vašeho oboru, ale tak to není. Přeji hodně úspěchů a děkuji za informace

RAB:
Ještě Vám doporučuji poslední vydání časopisu Archeologické rozhledy, které je věnováno právě hledání s detektory, zaznívají tam různé názory, od striktního odmítání až po dobré příklady spolupráce.

KENYA:
Děkuji, jen jestli ho budou mít v naší trafice:-)

 Autor: Kenya

Komentáře

dabac

25. 09. 2006, 10:35

archeológ sa mi vy.... na spoluprácu ked ho pozvem do hory na podkovy a staré patróny... aká potom spolupráca.

Andy Green

25. 09. 2006, 10:56

Dal jsem si tu práci a přečetl jsem si celý článek, a podle toho pána od archeologů to vypadá, že tedy nesmím kopat ani na svém vlastním pozemku, což se mi zdá opravdu na hlavu postavený. Ještě by mě zajímal názor archeologa-hledače, nebo archeologové koníčky jako je detecting kvůli té Maltské úmluvě neprovozují?

DFC

25. 09. 2006, 10:59

To teda chce nervy

dabac

25. 09. 2006, 11:04

Andy Green: .. no pozri ani snežienky ktoré si vypestoval na svojom nemôžeš predávať, ani vzácny hríb v tvojom lese nemôžeš odkopnúť- ani ked máš pohrebisko pod latrínou nemôžeš s tým robiť nič! ..A tu sa dostávame k jadru problému: keby to chcel vykopať archeológ tak už porušuje on /teda ako zástupca štátu/ tvoje práva.. a to nemať rozkopanú záhradu... je to divné

Will

25. 09. 2006, 11:05

Nechci se k tomu moc rozvádět, ale detektoráři prostě jsou a budou a dokud archeologové budou razit názor "s detektoráři se nejedná", tak to bude jen a jen k jejich škodě. Pokud by se smířili s tímto faktem a hledali společnou řeč, mnozí detektoráři by jim své sbírky rádi odtajnili, podali informace o nálezech a nechali se i poučit, jak si počínat, aby škodili co nejméně. Neumím si představit, jak by se dalo detektoraření zamezit, je to příliž velké lákadlo. Ovšem na druhou stranu nutno říct, že pokud budou mezi námi skuteční vykradači lokalit a nenapravitelní kráterotvorci, opravdu se jim nedivím, že na nás mají takový názor.

kacuro

25. 09. 2006, 12:05

že se s nima pořád bavíte, stejně je nepřesvědčíte a akorát na sebe upozorníte! na to, že fungujou z našich daní, by nám měli lézt do pr..le

odzizi

25. 09. 2006, 13:44

Velmi zajímavá diskuse , dovolte několik postřehů:
1. je pravda , že černé ovce jsou na obou stranách
2.je pravda , že je nutné respektovat známé arch. lokality
3.odsoudit předem všechny detektoráře je nesmysl
4. celkový postoj pana RAB je v některých věcech až komický - nedávno jsem nalezl na své vlastní zahradě kapesní nožík, který jsem asi loni ztratil , nožík byl pod zemí - jsem tedy zlosyn ! já vůl to nenahlásil ! Co teď se mnou bude ?
5. Názor , že celá ČR je arch. lokalita a jednou arch. vše naleznou ( až bude technika) je velmi veselý - to snad ani není míněno vážně...
6. je ale určitě vhodné mít souhlas majitele, pokud ho mrcasník nemá, musí si být vědom případných problémů - to je jeho věc
7. ne každý archeolog má postoje jako pan RAB
Mějte se , Odzizi

blond

25. 09. 2006, 13:57

Myslim, ze dohoda nie je nikdy mozna. Hladanie je pre prevaznu väcsinu hladacov hobby, pre archeologov zamestnanie (a asi aj dobre platene). Rozdiel je tiez ten, ze hladaci su 95% casu v terene a archeolog je 95% casu zavrety v kancelarii nakolko na hladanie nemaju financie. Cize archeolog, aby ukazal svoje opodstatnenie, potrebuje mat potencionalneho nepriatela na ktoreho moze zvalit vinu svojho neuspechu cize toho, ze nic nenasiel (tak ako Americania potrebuju Bin Ladina na to, aby si odovodnili ich sustavne zbrojenie a invazie ). Cize archeologovia vcitane pana RAB su vlastne hladacom vdacni, ze su, inak by sa mohli stat nezamestnanymi. Od znameho inak viem, ze oni sa tiez navzajom medzi sebou nesmierne spehuju, kontroluju a udavaju. Myslim, ze to suvisi s horeuvedenym - jednoducho si chrania svoje teplucke miestecko uradnika !

Stefan

25. 09. 2006, 14:19

Zaujímavá korešpondencia... vytlač si to, uchovaj pár rokov a potom to bude vzácnosť, že sa s detektoráčom vôbec nejaký archeológ bavil... nevidím to k našej strane práve najsvetlejšie...

Yetty

25. 09. 2006, 14:42

bla, bla, bla, bla.... porad dokola ty stejny keci...

dolin

25. 09. 2006, 14:43

No jako pracovník firmy co má hektarové pozemky kolem památníku na Jižní Moravě (Mikulčice) jsem se divil, když jdu po soukromém lese a všude kopané od archeologů bez toho aby alespoň zvedli telefon a něco řekli,... Nyní po konzultacích už v pohodě.
Dolin

Dromos

25. 09. 2006, 16:45

Přečet jsem zhruba tuto formální korespodenci a vyplívá mi z toho že pan RAB by byl nejradši kolpl vše od hřebíku po tanky a v nejlépe svém vlastním muzeu se na to chodil kochat platil si vstupné a odváděl daně a nikoho jiného tam nepustil aby mu to nikdo nevykoukal. Archeologové jsou zhruba stejní jako my a věřím že oni taky své (malé ) díry ani nezakopou ale zase jenom né aby to kopl někdo jiny je to úplně zbytečné. Já vím že zákon je zákon ale o co jde jenom zase o peníze a o to je to mé mé mé. Jsou snad oni větší Češi než já ? Že mají školy no a co! Je to smutné.

romale

25. 09. 2006, 17:29

Když najdeš přezku na smeťáku,kde každý den rochá buldozer,je to porušení zákona,neboť jsi jí našel na archeolog.lokalitě dle tohoto velmi chytrého pána.Je to jak rozhovor s hňupem.Už mě to neba,pořád stejný tlachy-vůbec bych to sem netahal.Zdar Romale..

ALF1122

25. 09. 2006, 17:52

Koukám , že jsme opět verbež a všehozlo , ale musím říct , že běhání s detíkem je supr koníček a měnit ho nebudu , tak jako mi všichni mrcasníci . ALFATOR 1

Will

25. 09. 2006, 18:30

Já musím říct, že vidím opodstatněnou nechuť k dialogu na obou stranách a je prostě fakt, že to je ku škodě obou táborů. Asi na podobné věci ještě neuzrála doba.

LOS PETROS

25. 09. 2006, 19:21

No jen se z těch práv nepo... pane archeologu.

turbokrt

25. 09. 2006, 19:45

Pani a ked zbieram hov.a po psovy na vlastnej zahrade tiez porusujem zakon?

Pan 33

25. 09. 2006, 20:47

Souhlas s Kacurem,nebavte se s nima a bude klid.Sem tam někdo bude pindat,ale zakrátko to vyšumí a je.V téhle zemi budou vždy vážnější témata na popředí než detektory.Já osobně se o svého koníčka vůbec neobávám.V USA,kde je téměř vše už soukromé má toto hoby velký rozmach a dokonce to propagujou i v TV a vydávají i knížky o lokalitách každého státu,kde se chodit s detíkem vyplatí a jelikož amíkům tento stát zdatně leze do řiti tak to nezruší nikdo ani tady.

trapper

25. 09. 2006, 20:57

A zde vyse jmenovany RAB na diskuznim foru livinghistory.cz , nabizi reseni zapeklite situace.Jojoj.
To je právě ta cesta do hrobu - "udržovat s nimi kontakty", protože je to v jejich činnosti jedině podporuje! Vede to k tomu, že když někoho přistihnu na lokalitě, tak mi řekne "von vo tom přece ví, jsem s nim domluvenej (tedy s místně příslušným archeologem)... Ten detektorář tam přeci vůbec nesmí nic podnikat! Překračuje několik zákonů, nejenom památkový, ale také ochrany přírody, vlastnická práva majitele pozemku aj. A jakmile přijde za archeologem s nějakým nálezem, ten by ho měl chytnout za límec a odtáhnout ho k policajtům! Nebo mu aspoň pořádně rozbít hubu, aby si to pamatoval! A aby se to dozvěděli ostatní a věděli, že když se objeví v jeho rajónu, že dostanou na kokos! Jenže tihle "takyarcheologové" to právě nedělají a tím jsou vlastně spoluviníky! Je to tím smutnější, že už to berete (mladí nadějní archeologové ) téměř jako samozřejmé... Co vás to probohy na těch školách učí?

Pan 33

25. 09. 2006, 21:08

Tento web je daleko větší problém než archeolog,poněvadž tady to maj všechno na talíři.

Pan 33

25. 09. 2006, 21:31

trapper:

ALF1122

26. 09. 2006, 07:04

Nedavno mého kamaráda detíkáře dojel na jednu profláklou louku buzerovat jeden " pan archeolog z PRAHY " . Nazval ho rozkradačem státního bohatství a dědictví . Když mu kámoš ukázal svého 30let starého Tráboše , kterým jezdí a zeptal se ho , jak je možné , že si pan doktor může lítat až na louku v teréňáku za 2.mil. když jeho plat jak tvrdil je asi 30. tis . Nechci nikoho osočovat , ale páni archeologové , nejdřív si ty " vykradače " vymeťte mezi Vámi a jestli chcete nějak náš koníček omezit tak se snažte tady prosadit Anglický vzor . Tam to funguje ke spokojenosti obou stran . Velký souhlas s Pan 33 , administrátoři zkuste promyslet , jestli je pro nás dobré zveřejňovat ty stříbrňáčky a věci , který tyhle pány provokujou . Myslím , že muzeum 3. říše tu nikdo nezaloží , tak ty válkařský věci je tak snad nedrtí . Tímto se omlouvám mincičkářům , ale jak je vidět , mají tu páni koumáci vše jak na dlani . Hledačstvu zdar , závisti zmar ALFATOR1

teodor

26. 09. 2006, 08:03

je to smutné... naozaj nechápem ako môže takto reagovať niekto, kto o sebe tvrdí, že mu záleží na kultúrnom dedictve!? to naozaj niekto verí tomu, že vyhláseniami nebavme sa s nimi, treba im dať cez držku a dokonca ak niekto donesie nález do múzea treba ho chytiť za golier a zavliecť na políciu sa niečo vyrieši? pri náleznom v zmysle platných predpisov môžu byť radi, že im tam vôbec niekto niečo zanesie!!!
pán RAB, naozaj si myslíte, že toto je cesta? tak sa potom ale nedivte, že vám mnohé nálezy miznú!
pokial viem, množstvo dôležitých archeologických lokalít bolo objavených práve náhodne pri inej činnosti a pri nijakej inej činnosti nie je pravdepodobnosť, že sa nájde dalšia taká vysoká, ako práve pri hladaní s detektormi. ale ak máme riskovať kriminál, ked sa vám snažíme pomôcť...
ako vravím, smutné.... a to najmä preto, že mne osobne na histórii skutočne záleží a archeológia bola vždy môj sen...

Milo

26. 09. 2006, 08:49

No pokiaľ je zmienený pán "RAB" v skutočnosti istý pán Abušinov, zakladateľ Archeologickej stráže (čo predpokladám), tak sa jeho názorom nemožno diviť.

mildaf

26. 09. 2006, 11:32

"Český ráj rabují archeologové-amatéři"(ČTK 25.09.06)
http://www.ceskenoviny.cz/vyhledavani/index_view.php?id=211387

Sing-Sing

26. 09. 2006, 15:11

Vážení kolegové.Vystupuji zde jako Sing-Sing.Jinak jsem členem a i předsedou KHH. Tam najdete i mé jméno.S tímto sdružením spolupracujeme s některými archeology.Ano-s některými.To proto, že i oni jsou jenom lidé a tak někteří chápou, že spolupráce může být prospěšná pro obě strany a to i tím, že při ní dochází mimo jiné k poučení.Nicméně i v obci archeologické jsou povahy, které tuto možnost nepřipustí.Z uvedeného článku výše mám podobný pocit.Pan archeolog uvádí, že vše pod zemí patří státu, a v druhém článku zas reaguje, že pole někomu patří a mělo by se domluvit s majitelem, jestli nález nechce, či se s ním vyrovnat.?.. Myslím, že to je takové za každou cenu detektráři ne a ne,...
S tímto se nemohu ztotožnit.Uvádím dále, že máme za naše sdružení spolupráci s arheology, a že není otázkou několoka jedinců,ale že bude mít základ v širší obci archeologické.V brzké době proběhne akce, na které toto bude jasně prokazatelné.Pro některé jedince uvádím, že se za nic neschováváme a pokud někomu vadí, že nezná místo ani pravý záměr(např. Keltovi - nic ve zlém)tak je to tak, že bližší podrobnosti znám mimo archeologů jenom já a i členové sdružení se je dozvědí až v místě samém. Vše ostatně můžete sledovat na našich stránkách- www.khh.estranky.cz.
Mrcasu zdar.Sing-Sing

romale

26. 09. 2006, 17:40

Sing-sing-máš přístup k věcem s chladnou hlavou,ale když tu nejmíň 2 roky čteš žvásty tohoto typu,je to na prášky.Osobně jsem viděl u jednoho státem placeného archeologa v Jihlavě caa před 10ti lety pěknou sbírečku v obýváku:Nic ve zlym,jsou to lidi jako všichni,vůbec se do nich neseru,jsou mi u prd..,Ale myslím/ne jen já/,že domovní prohlídka u amaterských hledačů a archeologů,by dopadla fiaskem-hádejte pro koho?Ještě,že obydlí je z ústavy nedotknutelné.P.S.Jinak můj bratranec je již pár let archeologem na vykopávkách v Egyptě,což je však intelektuálně jiná sorta lidí,než tento zhrzený pseudobadatel.Tak už dost tlachů,do zbraně a hurá do lesa.Zdraví Romale..

Kelt

26. 09. 2006, 18:53

Sing- sing : v pohodě ... vezmu rodinku a  zajedu se na vás podívat

Sing-Sing

26. 09. 2006, 19:42

Kelt: rádi tě uvidíme. Pravidla určuje Filip.

reznik

26. 09. 2006, 19:47

Kacuro:plně s tebou souhlasím!!!

butcher

26. 09. 2006, 21:35

kelt: od kdy mi kradeš myšlenky , mám podobnou ideu , má být a už jsem tam dlouho nebyl, idální čas vyvenčit rodinku, že

bába

26. 09. 2006, 21:48

Pan33, Alf1122: naprostý souhlas. Kdy už konečně adminům dojde, že za současné legislativní situace zveřejňováním nálezů dávají takovýmhle RABům klacek do ruky k tomu aby prosadili své zájmy Klapky na oči, na klacek před tlamu zavěsit zmršený zákon a hurá za budoucím příštím a světlými archeozítřky. To je taky jeden z těch, kdo nechápou, že jediný způsob jak ještě něco zachránit je změna zákona po britském vzoru. Jenže na to musí být představivost a je potřeba zapojit MOZEK.

Kenya: velmi poučné

Pan 33

26. 09. 2006, 22:54

Problém těchto archeologů je že jsou to prakticky všechno mamoni,kteří chcou vše pro sebe,něco jako právo první noci.Já jsem archeolog já mám právo užívat detektor a co se mi nebude hodit dám do muzea.Vy jste škodná jen proto,že nám to všechno vyberete dříve než my si opatříme pořádné mašiny.Já jim nevěřím ta jejich uvědomělost o kulturním bohatství-hovno,jenom strach o to že jim někdo jiný dělá do kšeftu.Pardon,ale už těch archeo mám plnou prcku,je mi jasné že jsou prasata i mezi námi,kteří nám to ztěžujou,ale podle toho co si myslím je nás většina naprosto normálních,kteří to mají jako luxusní relax.

ALF1122

27. 09. 2006, 11:09

Moje řeč Pan 33 , tleskám.... ALFATOR1

HEJTMAN

28. 09. 2006, 12:54

Čím víc se tenhle problém bude rozebírat tím víc bude snaha z jedné strany to řešit.Nebude to ovšem v náš prospěch ,myslím mrcasníků.Je mezi nama škodná,ta nám to všem pěkně p.....á.A proto jsme v jednom pytli.Nechme hada pod kamenem.Trocha lepšího ůsudku při zveřejnování příspěvků nebude na škodu.

Paul1

28. 09. 2006, 15:44

Mám tu něco přímo z praxe. Právě nedaleko probíhá záchraný výzkum na budoucích parcelách.Lokalita je to všeobecně VELMI známá a bohatá! Dotyčným archeologům zajišťuji navíc servis na jejech detektor XP. No a teď se podržte. Jedna hlava pomazaná tam prohlašoval, bacha na něj jeto je ten hajzl detektorář .Ten sem nesmí ,ještě by to tu vybral. Mmj. stáhli ornici min od pul metru do 1,5 metru a teprve tam probíhá výzkum.Pro nás hajzly tedy naprosto dedostupná věc. Jinak co je v té ornici je nezajímá,ale nedej bože ,aby jste se snažily z ní snažily něco zachránit!!.Radši to nechají zničit !! Pána co to prohlásil znám a až jednou půjde z té ulejvárny dom,tak si ho podám.
Tak takhle se chovají státní zaměstnanci námi placení ! Ještě bych se rád zeptal zdejšího fóra i když odpověď znám. Na čem a z čeho těží sbírky našich muzeí? Že by z nákupů,či těch několika nálezů???? Diskuze je nutná ,neboť pokud budou na svých místech sedět soc.archeologové budem na tom biti všichni. Nejabsurdnější je názor detektory nějakým způsobec zakázat. To je ostatně to po čem hlavy pomazaný baží. S novým silničním zákonem se snad přestupky a trestňáky přestaly páchat?
Je mi z té tupé arogance moci smutno

Paul1

28. 09. 2006, 15:48

Za překlepy se v předchozím příspěvku omlouvám,neb mám z toho všeho adrenalinu nazbyt.

Pan 33

28. 09. 2006, 16:01

Paul 1,máš pravdu oni se řídí pravidlem já všechno a druhý nic.Nikdy lidi nepřestanou hledat,tím že se dejme tomu vydá nějaký zákon se to bude provozovat akorát tak načerno.Drogy jsou zakázané a taky se pořád vyrábí a pašujou a co je to proti takovému mrcasení.A vůbec vždyť ti archeo,to je jen taková malá skupinka ušmudlanců,kterým nějakým podivným způsobem jde o to co je v zemi,ale divné je že ty chátrající památky na povrchu už je tolik nezajímají.No natom není nic nelogického,oni ty povrchové památky totiž nejdou při průzkumu strčit do kapsy,zato to co je ukryto před zraky všech to odcizit jde,protože to nikdy nikomu nebude chybět.

Pan 33

29. 09. 2006, 18:32

Panebože,tak to je moc.

teodor

02. 10. 2006, 18:19

Myslím, že najväčší problém je v tom zovšeobecňovaní: sú to zlodeji rozkrádajúci historické dedictvo - sú to mamonári čo chcú všetko pre seba; detektoristi to robia pre zisk - archeológovia hrabú pre seba a rozpredávajú depozity... atd
Ak sa niekto ozve proti nám, objaví sa tu 50 príspevkov, v ktorých sa zhruba píše o tom, že nie je správne hádzať všetkých do jedného vreca, žiaľ v zápätí nasleduje komentár, ktorý rovnakým spôsobom útočí na iných (hlavne archeológov). Aj na tomto webe funguje celkom slušná skupina ludí, ktorí majú s archeológmi relatívne dobré skúsenosti a vsťahy. sú to ľudia ako my, stali sa archeológmi preto, lebo ich zaujíma história rovnako ako nás a tiaž nemôžu za to, že sa medzi nimi nachádzaju magori, ktorí do bodky robia všetko, čo tu všeobecne pripisujete všetkým... nemyslím, by oni boli z konania svojich kolegov zvlášť nadšení. Ako sa tu už niekolko krát ozvalo - treba si zamiesť najkôr pred vlastnými dvermi - a to sa netýka len archeológov a tých čo nás kritizujú. Ja už chodím z detíkom nejaký ten čas a poviem vám priamo, že ked vidím tie kvantá nezakopaných jám, rozkopaných archeo lokalít atd, hanbím sa za to ako by som to robil ja sám.... Je sa potom čomu čudovať, že na nás stále útočia? Myslíte si, že ak o tom nebudeme hovoriť a prestaneme prispievať na tento web niečo sa zmení?! Pokiaľ bude po nezodpovedných hľadačoch ostávať v prírode bordel a rôzny zlatokopi nám budú kaziť meno, nepomôže ani úplne zrušenie tohoto webu, ani poukazovanie na prešlapi iných...
Nechcem sa nikoho dotknúť ale nedá mi to: zaujímalo by ma, či tý ktorí tu tak vehementne útočia na všetkých archeológov vôbec nejakého živého archeológa videli. Ja môžem povedať, že poznám viacerých a mám s nimi celkom dobrý vsťah a nie som na tom to webe sám. Prečo mi áno a vy nie? My sme sa namiesto osočovania a predbiehania sa v tom, kto napíše ostrejší príspevok pokúsili s nimi komunikovať....

Kewin

02. 10. 2006, 20:58

Archelogové a pamtkaři jedna velká zku..... banda nenažrancu vim co řikam muj otec vlastní dum z 15 st v centru města a na každou brkotinu papir a mnohdy to ani neschvalej a maj k tomu blby připominky ale že by přispěly na tu danou rekonstrukci ani omylem...

teodor

03. 10. 2006, 13:34

kewin: čo sa týka pamiatkárov absolútny súhlas. U nás bol pamiatkovo chránený dom a pamiatkári nechceli povoliť jeho prestavbu, tak ho majitel nechal schátrať tak, že mesto nechalo dom zrútiť ako nebezpečný pre okoloidúcich. Chlapík ani nemihol okom a na jeho mieste si postavil druhý.... aj tak sa u nás ochraňujú pamiatky
len si netreba mýliť archeológov a pamiatkárov, je to velký rozdiel..

Kewin

03. 10. 2006, 19:11

Z mych zkušenosti je to jak z bláta do louže

Kewin

03. 10. 2006, 19:12

nebo naopak

bad

05. 10. 2006, 10:58

Sakra, to je zajímavé počteníčko.....