Úvod / Články

Hitler bol rýchlejší

04. 03. 2010 Autor: MIRI 8334× 17
Podľa Viktora Suvorova iba dni rozhodovali, kto zaútočí skôr. Nacistický fuhrer komunistického geniralissima predbehol.
Viktor Suvorov pracoval v sovietskych diplomatických službách. Ako špión. Keďže mu hrozilo, že ho povolajú domov a zlikvidujú, ušiel. Potom začal písať knihy. S ohromujúcou otvorenosťou a znalosťou v nich odhaľuje podstatu sovietskeho systému. Medziiným napísal: „Už od uchopenia moci v Rusku nemali boľševici nijaké iné plány, ako ovládnuť svet a rozšíriť svoju krvavú diktatúru po všetkých svetadieloch.“ Ale napísal aj: „Nepreniknuteľnou vrstvou lží sú pokryté celé sovietske dejiny.“

Hlupák v Kremli?:
Hitler sa od počiatku svojej politickej kariéry vyhrážal Sovietskemu zväzu. On nenávidí židoboľševizmus. On ho zničí. On zrovná Sovietsky zväz so zemou. Aj preto, lebo nemecký národ potrebuje životný priestor a bude si ho hľadať najmä na východe. Hitler písal o tom v Mein Kampfe, katechizme fašizmu, a často o tom rečnil. To, že nehovorí do vzduchu, potvrdila prax. Len čo sa chopil moci, porátal sa s komunistami v Nemecku: ich stranu zakázal a jej členov poslal do koncentrákov.
Nevedel Stalin o tom? Považoval Hitlera za svojho partnera? Preto v auguste 1939 s ním podpísal zmluvu a kamarátil sa, ba bratríčkoval sa s ním?
Už v prvých mesiacoch roku 1941 sústreďoval Hitler v Poľsku vojsko. Stalin dostával o tom správy. Maršal Žukov vo svojich pamätiach spomína, že sa potom osobným listom obrátil na Hitlera, aby mu objasnil dôvod tohto sústreďovania. Áno, odpísal Hitler, sťahujeme tam vojská, aby sme ich uchránili pred bombardovaním Angličanmi a na preskupenie pred inváziou na Britské ostrovy. Hitler ubezpečoval Stalina, že hodlá presne dodržiavať pakt, ktorý sám podpísal, za čo ručí cťou hlavy štátu.
Uveril tomu Stalin? Uveril tomu muž, ktorý nikomu a ničomu neveril? Uveril tomu ľstivý despota, ktorý podával pravicu a v ľavici za chrbtom stískal dýku? Bol vari taký hlúpy alebo taký dôverčivý? A len čakal ako baran, kým mu podrežú krk? V prvých vojnových dňoch sa to tak aj zdalo.

Stalin to vedel:
Koncom januára 1941 sovietske výzvedné orgány zaznamenali ďalšie presuny nemeckých vojsk do Východného Pruska, Poľska a Rumunska. Vo februári a marci hlásili, že „zoskupenie nepriateľských vojsk bolo zvýšené o deväť divízií“. Dvadsiateho marca si najvyšší sovietski činitelia vypočuli referát náčelníka rozviedky generála Golikova. Opisoval pripravovaný útok na Sovietsky zväz. A takmer navlas tak, ako sa neskôr aj odohral. Golikov hlásil:
„Na útok proti ZSSR budú vytvorené tri skupiny armád. Prvá skupina pod velením generála poľného maršala Bocka udrie smerom na Petrohrad, druhá skupina pod velením generála poľného maršala Rundstedta v smere na Moskvu a tretia skupina pod velením poľného maršala von Leeba v smere na Kyjev. Začiatok útoku proti Sovietskemu zväzu je orientačne stanovený na 20. mája.“
Celý pripravovaný plán Barbarossa! A v Stalinovej pracovni vedeli o ňom už prinajmenej koncom marca. Dokonalá sovietska rozviedka! Veď aj stála veľa peňazí.
Správy o plánovanej invázii pribúdali. Sovietski špióni v Nemecku i v iných krajinách, ale aj niektorí západní politici a štátnici, napríklad Churchill, oznamovali do Kremľa, že Nemci sa už-už chystajú na inváziu do Moskvy. V Mitrochinovom archíve, diele iného prebehnutého sovietskeho špióna, sa píše, že Stalin dostal azda aj sto takýchto výstrah. Dokonca oznamovali aj presnejší termín útoku. Takže Stalin dobre vedel, čo sa chystá.

Prísne tajné!:
Mnoho rokov po druhej svetovej vojne, koncom Gorbačovovej perestrojky, v sovietskych archívoch objavili dokument s pečiatkami na obale: „Zvlášť dôležité. Prísne tajné! Len do vlastných rúk!“ Vypracoval ho generálny štáb Červenej armády a bol určený výhradne Stalinovi. Bol to dokument z 15. mája 1941 a hovorilo sa v ňom o prípravách náhleho útoku Červenej armády proti Nemecku. Bolo v ňom aj toto: „Ako prvý strategický cieľ akcií jednotiek Červenej armády je rozdrvenie hlavných síl nemeckej armády, sústredených južne od Denblina, aby bola k 30. dňu operácie zaujatá línia Ostrolenka - r. Nerew - Lowicz - Lodž - Kreuzburg - Oppeln - Olomouc. Za nasledujúci strategický cieľ stanoviť útok z priestoru Katovice severným či severozápadným smerom...“
Kremeľskí pohlavári sa dušovali, ten plán predsa Stalin s pobúrením odmietol. Veď Sovietsky zväz je veľmoc, ktorá po ničom inom tak netúžila a netúži ako po večnom mieri.
Podobných útočných plánov bolo však viac. Jeden podľa všetkého prerokúvali už 11. marca 1941. V ňom sa píše „o strategickom rozvinutí ozbrojených síl Sovietskeho zväzu na západe a východe“. Zverejnili z neho len nepatrnú časť. Sovietske archívy sú ešte dodnes hlboko zakonšpirované, ešte dodnes nevydali mnohé svoje tajomstvá a možno aj tie najväčšie. Preto sú sovietske dejiny - ako to tvrdí Viktor Suvorov - prikryté nepreniknuteľnou vrstvou lží. Ale z tých lží sa už predsa len čosi odhaľuje.

Rozdrviť mohutným úderom:
Sovietske velenie poznalo presné rozmiestnenie nemeckých vojsk na druhej strane hraníc. Dokonca až na úroveň práporov. Nečakaný útok by bol zapríčinil ťažké straty nahusteným jednotkám a bol by zničil vojnovú techniku. Len nech sa Nemci ešte zamestnávajú bojmi v Grécku, nech pomáhajú Mussolinimu v severnej Afrike, nech im viaže sily odboj v okupovaných krajinách. Hitler potom až tak skoro nebude pomýšľať na inváziu do Sovietskeho zväzu. A napokon, či mu sily neviažu predovšetkým Angličania? Hitler predsa nie je až taký hlupák, aby bojoval na niekoľkých frontoch.
Pravdaže, Suvorov v ďalekej cudzine má ešte menšiu možnosť prehrabúvať sa v archívoch ako ruskí historici vo svojej domovine. No pozorným porovnávaním oficiálnych, už publikovaných správ dospel k presvedčeniu, že Stalin chystal mohutný útok na Hitlera. Napríklad ťažké straty v prvých vojnových dňoch dosvedčujú, že v pohraničí a na ceste do východiskových postavení bolo sústredené obrovské vojsko. Oveľa väčšie, než treba na obranu. Na hraniciach nebolo zakopané, nekládlo míny, nebudovalo prekážky, ale stavalo mosty a opravovalo cesty...
Medzičasom i ruskí historici vypátrali mnoho nezrovnalostí. V roku 1941 sa konalo niekoľko sovietskych štábnych cvičení. Všetky simulovali útok, nie obranu. Sám Stalin žiadal absolventov vojenských akadémií a celé vyššie velenie Červenej armády, aby prestali čo len uvažovať o obrane, ale aby sa výhradne pripravovali na útok. Červená armáda rozohrievala motory.

Osudné ráno:
Dvadsiateho druhého júna 1941 zahrmeli na sovietskych hraniciach delá a vzlietli nemecké lietadlá. Ešte v noci, v poslednej chvíli, prebehol k Sovietom nemecký komunista a hlásil, že sa vojsko pohlo na inváziu. Vtedy súdruh Stalin ešte sladko spal. Zobudili najprv rozospatého službukonajúceho generála. Potom jeho. Také nezmysly! Vraj už-už sa začne útok. Ba dokonca sa už aj začal. Najvyššie velenie Červenaj armády vydalo pokyny: „Úlohou našich jednotiek je nepodľahnúť nijakým provokáciám... Akékoľvek ďalšie operácie nevykonávať bez zvláštneho nariadenia.“
Boli najvyšší komunistickí pohlavári stále presvedčení, že útok ešte nehrozí, že zaútočiť vari môžu len oni? Čo ak naozaj ide len o provokáciu? A oni, Sovieti, nie sú na útok ešte celkom pripravení. Tento príkaz i ďalšie zväzoval veliacim generálom ruky: nemohli opätovať delostreleckú paľbu, nemohli dať príkaz na nijakú akciu. Večer o 21.15 najvyššie velenie napokon rozposlalo smernicu začať ihneď s rozhodujúcim útokom. Nie s obranou, nie s protiútokom, ale s útokom. Je pozoruhodné, že s útokom, ktorý nedávno Stalin s takým rozhorčením odmietol.
Dvadsiateho druhého júna nemecké delostrelectvo mohutnou paľbou ostreľovalo pohraničné oblasti, tanky drvili obranu, nálety ničili lietadlá už na pristávacích plochách. V radoch sovietskych jednotiek vypukol neopísateľný zmätok. Ešte väčší na druhý deň, keď dostali príkaz nie zakopať sa, ale útočiť. Nemci mohli beztrestne páliť na miliónové masy vojakov v pohybe.

Hanebné porážky:
Viktor Suvorov vo svojej knihe Beriem svoje slová späť z roku 2006 sa trochu pohral s číslami. Uvádza, že Nemecko vyrobilo od polovice roku 1941 do konca vojny vyše 900-tisíc samopalov. Sovietsky zväz približne sedem ráz toľko. V tom istom období vyrobili v Nemecku 68-tisíc mínometov, v ZSSR päť ráz toľko a lepších - toľko ich nemali ani všetky štáty sveta dovedna. Ani tankových divízií, koľko do konca roka 1941 rozvinuli Sovieti. Obrovskú prevahu mala Červená armáda i v ďalších zbraniach.
Okrem niekoľkých miliónov zabitých sovietskych vojakov padlo Nemcom za obeť obrovské množstvo vojenskej techniky. Vo svojom prejave v Reichstagu 11. decembra 1941 Hitler bilancoval. Za päť mesiacov vojny fašistické vojská ukoristili alebo zničili 17 332 sovietskych bojových lietadiel, 21 391 tankov, 32 591 diel a zajali 3 806 865 sovietskych vojakov a dôstojníkov.
To všetko a mnoho ďalšieho bolo pripravené na inváziu do Nemecka a Rumunska. Teda tam najprv. Bola však z toho katastrofálna porážka. Podľa Suvorova najväčšia a najstrašnejšia v dejinách ľudstva. Útok Červenej armády, domnieva sa Suvorov, bol s najväčšou pravdepodobnosťou naplánovaný na začiatok júla. Hitler bol však rýchlejší a zaútočil skôr. Suvorov uzatvára: „Hitler zastihol Červenú armádu presne v takej situácii, ako keď niekto pristihne vraha v poslednej chvíli pred zločinom; práve vo chvíli, keď sa tlmič, zásobník i náboje váľajú po stole...“

LADISLAV ŠVIHRAN pre Plus 7 dní

 Autor: MIRI

Komentáře

M57

04. 03. 2010, 09:50

Zajímavě napsané, nicméně bych si dovolil podotknout, že v první části zmiňovaný "pakt" ze srpna 1939 nepodepsala ani jedna z hlav tehdejších mocností, ale pouze ministři Molotov a Ribentrop. Oba vůdci již předem počítali s tím, že může dojít k jeho (paktu) porušení a proto se nechtěli na tuto listinu podepsat. Z tohoto důvodu se dá tvrzení, že Hitler ubezpečoval Stalina o dodržení paktu, který sám podepsal, jako , mírně řečeno nepřesné.

nikto

04. 03. 2010, 10:47

Trochu zvlastne a pritiahnute za vlasy ale ludia ktory chcu vidiet ZSSR
ako agresora budu nadseny.Inac autor tej knihy zrejme neovlada celkom dobre problematiku lebo cisla vyrobenych zbrani ako ich uvadza su "BLUD" oprava "TOTALNY BLUD" Takze citanie zaujimave
ale netreba ho brat vazne je to skor take sains fiction .

vychodna fronta

04. 03. 2010, 11:05

Ja ako stary rusofil : ) len neveriacky krutim hlavov. Keby ze to bola pravda naco by sa potom v Zväze stavali mohutne obranne linie
(kto ovlada historiu vie ocom hovorim) a dalej je vseobecne zname ze uz rok pred napadnutim Zväzu va WH pripravoval a to vyzvednymi letmi a vyrobov vagonov so sirokym rozchodom.Je zaujimave ze tieto aktivyty sa nekonali aj vo Zväze no mozno oni vagony nepotrebovali
mozno si pri svojich agresivnych planoch chceli zasobovanie riesit pomocov konskych povozov : ))

dolin

04. 03. 2010, 11:29

No nevim no,..ono když vezmu jen ty tanky tak pokud by to byli opravdu dny, kdy mělo tehdejší SSSR zaútočit, tak by asi moc daleko nedojeli...modelrních tanků opravdu minimum (T-34, KV), BT-7 a T-26 sice masově, ale relativně lehko zničitelné (Finsko) a mastodonti jako T-28 a T-35 se, hlavně u druhého typu zhusta pokazily než dojeli na frontu! T-34 také trpěli mechanicky! A navíc vícvik posádek byl mnohdy dost slabý.... ale třeba sem četl něco jiného než fakta,... čemu můžem věřit

džingis

04. 03. 2010, 11:35

Dolin, Východná fronta - doporučujem prečítať, ja som tiež rusofil, a aj budem, aspoň čo sa týka WW II, ale tá kniha mi zobrala dosť z ilúzií, treba ju prečítať, a isto tam obaja natrafíte na fakty, ktoré ste už čítali úplne u iných autoroch v iných súvislostiach. Čital som knihy a fakty v nich, od nemeckých autorov, od ruských autorov, od američanov a nagličanov, a je až obludné, ako to celé do seba zapadá, (a to nie som zástanca konšpiračných teórií ) ale nikto to neposkladal. Fakt doporučujem si prečítať a doporučujem prečítať si aj o autorovi.... Toť vše....

siko

04. 03. 2010, 14:40

To , ze sa Rusko pripravovalo na ofenzivu do Europy z cielom rozsirit bolsevicke imperium je fakt, ktory nemozno podcenovat. Slovensky vojaci na zaciatku tazenia do Ruska sa stretavali prakticky neustale s informaciami, ze Stalin verejne vyhlasoval od zaciatku roku 1941 tento ciel a stahoval armady spolu s najnovsou technikou na ,,ciaru,,. Pekne je to popisane v Micianikovej Trilogii ,, Slovenska armada v tazeni proti Sovietskemu zvazu,,

diamond

04. 03. 2010, 15:34

Nechci brát zdejším rusofilům iluze, ale Stalinovo Rusko byl stejný, neli horší zlořád, jako Hitlerovo nacistické Německo. Ukázalo se to v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Finsku a v neposlední řadě v Polsku. Stalin byl uplně stejný megaloman jako Hitler a svět chtěl sežrat taktéž celej. A že zaútočil Hitler dřív? Stalin měl moc práce na vlastním dvorečku. Ono to chvilku trvá než se vyhladí opozice, generalita, inteligence, církev, než se postaví dostatek gulagů, než hladomor na Ukrajině vyhubí miliony... Ono obdivovat SSSR ať už za Stalina,či pozděj je stejné jako obdivovat Hitlera a nácky. On nám sovětský svaz ukázal svou hřejivou náruč v osmašedesátým. Takže vy rusofilové, opatrně s tím obdivem

Detektiv Karol

04. 03. 2010, 15:59

No moja dcerka sa vola Nina, tak teraz nevien... asi ju vyzeniem z domu

siko

04. 03. 2010, 16:29

Moja je tiez Nina

vychodna fronta

04. 03. 2010, 18:25

Diamond este ze si mi otvoril oci, bludil som v tme ale tvoj prispevok
mi otvoril oci a ukazal tu jedinu spravnu cestu.

diamond

04. 03. 2010, 19:03

Vychodna fronta: rozhodně jsem Ti nechtěl otvírat oči, ani ukazovat jedinou správnou cestu. Taková ani neexistuje. Vyjádřil jsem jen svůj osobní názor. To už díky bohu můžu. Za pantáty Stalina a jeho následovníků bych si to dovolit nemohl. Jinak nic ve zlém.

diamond

04. 03. 2010, 19:05

Jo ještě dodám. Já prostě jen nemám rád žádné ..ismy. Hnědé, rudé, ... prostě žádné.

playa

04. 03. 2010, 20:03

Dyť už je to dneska fuk, stalo se to tak jak stalo. AD dopadl jak Napoleon (včetně dne útoku), při pohledu na historii to projeli téměř všichni agresoři. Kdo je má rád doma?

vychodna fronta

04. 03. 2010, 20:32

diamond: som obdivovatel Zväzu a sily ruskeho cloveka,idealy na ktorych vznikal ten stat boli a su dobre, no je polutovania hodne ze slovanske krajiny na vychode mali malo kedy vo svojom vedeni schopnych ludi.A co sa tyka toho despotickeho Gruzinca skoda ze sa dozil tak vysokeho veku : ))) Ale hlavne ze sme zdravy : )) Tak nech sa dari

diamond

04. 03. 2010, 20:42

Vychodna fronta: jj souhlasím s Tebou. On už Clementau řekl: "Snad jsou dějiny lidstva jednodušší, nežli si myslíme, vždy se ale ukáže jedno, myslíme správně a chybně jednáme". Ideály jsou věc jedna a výsledek druhá. Taky přeju ať se daří

tomihlav

06. 03. 2010, 08:38

Rusové neměli v úmyslu v těch letech kohokoli napadnout.Jednoduše jejich techn.Uroveň to nedovolovala.Ano jsem rusofil ale ne bolševik.Stalin nebyla o nic meněí kurva než Hitler.Téměř všechny prav.Kněze nechal povraždit či zavřít do gulagu.Ukrajinci padali hladem jak mouchy a líbali německé kříže při péostupu Wehrmachtu.Na druhou stranu aktivně pomáhali jednotkám ss při etnick.čistkách na venkově.Pánové děkujme Bohu že si na vojáčky můžem jenom hrát.Dnes už mrtvej Tchán/veterán kterej došel až k Stalingradu/mi tak trochu otevřel oči svým vyprávěním o tom jaký to bylo.

rejjack

09. 03. 2010, 22:06

Je to nesmysl. Stalin paradoxně hitlerovi věřil a nemohl dlouho uvěřit že němci zaútočili. Týden nevylezl z pokoje.