Úvod / Články / Odkrytá historie

Hledač našel vzácné vikingské mince

07. 12. 2016 Autor: Kasander 5 komentářů
Dvě stříbrné vikingské mince z 11. století nalezl letos v květnu na poli v hloubce asi deseti centimetrů poblíž Newcastlu v Severním Irsku hledač Brian Morton.
Brian hned nevěděl, jakou mimořádnou vzácnost to vlastně vykopal. Mince předal Suzanne Andersonové do Ulsterského muzea a ta minulý týden formálně potvrdila, že mince byly oficiálně prohlášeny za poklad.
Proč? Jde totiž skutečně o unikátní nález - o velmi vzácný typ mincí Hiberno-Manx, které byly v oběhu v průběhu 11. století na ostrově Man. (Pojmenování Hiberno pochází z latinského jména pro Irsko – Hibernia.) Ostrovu Mann v té době vládli Vikingové spřízněni s Vikingy ze Skandinávie a z Dublinu. Dublinští Vikingové měli vlastní mincovnu a vydávali mince, které kopírovaly anglické vzory. Mince typu Hiberno-Manx, které jsou zhotoveny z 93procentního stříbra, byly hrubou napodobeninou stylu dublinských mincí.
Navzdory politickým a rodovým vazbám mezi ostrovem Mann a Dublinem a podobnosti mincí více než 90 procent všech známých nominálů typu Hiberno-Manx bylo nalezeno na ostrově Man, což naznačuje, že byly dávány do oběhu výhradně na ostrově samém. Zbytek nálezů pochází ze Skandinávie. Dva kusy objevené Brianem Mortonem jsou vůbec prvními, které kdy byly nalezeny v Irsku.
Jak se mince dostaly na území irského hrabství Down není jasné, ale jednou z možností je, že se tak stalo během nájezdu Vikingů na nedaleký klášter ve městě Maghera. Jejich objev ale může zároveň odrážet obchodní nebo strategické vazby mezi ostrovem Man a jihovýchodním Ulsterem v klidnějších obdobích.
Ilustrace zobrazuje vylodění Vikingů v Irsku kolem roku 800 n. l.

Robert Heslip, bývalý kurátor sbírky mincí Ulsterského muzea, se domnívá, že mince spíše někdo ztratil, než aby byly záměrně ukryty. Dr. Greer Ramsey z Národního muzea Severního Irska říká: "Dnes bereme oběh mincí za naprostou samozřejmost, ale předvikingské Irsko mincovnictví neznalo, hlavní formou měny bylo stříbro. Významné je, že tyto mince jsou skutečně prvními tohoto typu, které byly nalezeny v Irsku. Je to doklad kontaktů, že lidé z ostrova Man cestovali do Irska."
Dr.Greer Ramsey s nálezcem Brianem Mortonem.

Nyní budou tyto mince oceněny odborníky Britského muzea. Ti určí jejich tržní hodnotu závaznou pro kterékoli muzeum, jež by je chtělo získat. Upřednostněno bude jako vždy v takových případech lokální muzeum. Vzhledem na mimořádnou historickou hodnotu mincí je zřejmé, že se je budou snažit získat do svých sbírek Národní muzeum Severního Irska či Ulsterské muzeum.
Nálezné bude rozděleno mezi Briana Mortona a majitele pozemku. Pro 43letého Briana, který pracuje jako ošetřovatel v Moneymore a který chodí s detektorem pravidelně jednou týdně už přes deset let, je to první takový mimořádný nález. „Nehledal jsem nic konkrétního, prostě nějaký malý kousek historie, a on na mne skutečně vykoukl. Nikdy před tím jsem neviděl nic podobného.“
Jeho nález dokládá, jak i tak na první pohled obyčejný artefakt, jakým je mince, když se dostane do správných rukou, může výrazně přispět k bližšímu poznání historie.

Zdroj: Belfast Telegraph, TheHistoryBlog, DailyMail

 Autor: Kasander

Komentáře