Úvod / Nálezy / Sbírky

Kordík wehrmachtu - Carl Eickhorn typ 1/A

27. 02. 2020 Autor: PetkoZberatel 17 komentářů
Ranný kordík wehrmachtu od výrobcu Carl Eickhorn 1 typ je pre mnohých zberateľov tohto druhu chladných zbraní akýmsi pomyselným vrcholom... Je to spôsobené tým, že práve kordík od Eickhorna typ 1 bol predlohou, resp. základom pre výrobu u ostatných výrobcov. V roku 1934 akademický sochár Paul Casberg, zamestnanec spoločnosti Carl Eickhorn navrhol nový druh chladnej zbrane pre pozemnú armádu – wehrmacht. Výsledok tohto návrhu môžeme vidieť práve v podobe kordíku, ktorý je predmetom tohto príspevku.
Horná záštita je vyrobená z farebného kovu a je silne striebrená, jednotlivé dubové lístky a žalude sú dotvárané ručne skúseným nožiarom.
Rúčka je pre Eickhorna mimoriadne vzácny typ „A“ – Eickhorn používal túto rúčku len veľmi krátku dobu, odhaduje sa niekoľko týždňov začiatkom roku 1935, a preto nie je možné, aby táto rúčka bola na inom type kordíku od tohto prestížneho výrobcu. Zaujímavosťou je, že Eickhorn sa ku používaniu rúčky typu „A“ nikdy nevrátil.
Spodná záštita je vyrobená z farebného kovu a tiež silne striebrená s výraznými známkami ručnej práce najmä na tele orlice a venci so swastikou.
Čepeľ je značená ranným typom značenia – malou vevericou v dvojitom ovále. Okrem tohto značenia je čepeľ značená na tŕni písmenami „C. E. “ Čepeľ je v mimoriadnej kvalite, v peknom kovovom lesku s farebnými odleskami vznikajúcimi kvôli brúseniu pri vysokej teplote.
Puzdro je vyrobené z hliníku a je potiahnuté tenkou vrstvou striebra. Eickhorn nikdy neposkytol žiaden zo svojich návrhov inému výrobcovi, preto ak uvidíte rovnaké záštity spojené s čepeľou od iného výrobcu, ide vždy o neoriginálny exemplár. Výnimkou je puzdro, ktoré Eickhorn ako polotovar prenechal výrobcovi Robi Klaas, výlučne pre jeho 1. typ kordíku.
O tomto type kordíku som písal v časopise Detektorrewue 2018/01, preto ak by niekoho táto problematika zaujímala, podrobnejšie informácie si nájde práve v tomto čísle.
Záverom ešte uvediem, že cena za tento typ kordíku je niekedy 2x až 3x vyššia ako u bežnejších exemplárov. Zberateľom odporúčam, aby boli ostražití a v prípade možnosti zakúpenia originálneho, neposkladaného exempláru aby neváhali, pretože ďalšia príležitosť sa im už nemusí naskytnúť.
Zdraví
PetkoZberatel

 Autor: PetkoZberatel

Komentáře