Úvod / Články

Letní škola numismatiky

20. 05. 2018 Autor: Redakce DW bez komentáře
Univerzita Palackého v Olomouci Katedra historie, Na Hradě 5
24.–26. 8. 2018


Numismatika je dlouhodobě pěstovaným oborem především ze sběratelského hlediska. Pokud jde o numismatiku vědeckou, zahrnující širší kontext peněžně historických vztahů, je zřejmé, že se dnes potýká s nedostatkem mladých zájemců. Tato situace je mimo jiné způsobena nedostatečnou pozorností, která je tomuto oboru věnována na domácích univerzitách.

Letní škola numismatiky je setkáním odborné a laické veřejnosti, jehož hlavním cílem je prezentace oboru, a to v nejrůznějších aspektech a dobách (od nálezů po sběratelství, od antiky po novověk).

Za cílovou skupinu zájemců považujeme především studenty pomocných věd historických, historie, archeologie, dějin umění, ale např. i ekonomických oborů. Akce je však určena také širší veřejnosti – např. pracovníkům muzejí, pracovníkům památkové péče nebo členům České numismatické společnosti.


PROGRAM:


Pátek 24. 8. 2018
13.00–15.00
Registrace účastníků

15.15
Zahájení

15.30–18.00
Blok přednášek

Antická numismatika jako pramenný fond pro poznání starověku (PhDr. J. Militký, Ph. D.)

Numismatika a penežní historie ve vrcholném středověku (PhDr. R. Zaoral)

Stříbro v evropském peněžním oběhu na počátku raného novověku (Prof. PhDr. P. Vorel, CSc. )

19.00
Společenský večer v areálu univerzity


Sobota 25. 8. 2018

9.00–12.30
Semináře

Antická mytologie a numismatika (Mgr. L. Vacinová)

Keltské mincovnictví v Čechách (PhDr. J. Militký, Ph. D.)

Depot denárů z 10. století z Chýště (PhDr. J. Lukas)

Mince a bankovky Československa (Mgr. L. Funk, Ph. D.)

Brakteátový poklad z Levínské Olešnice (Mgr. P. Schneider)

Poklady z Týna nad Vltavou (Mgr. J. John, Ph. D.)

Historické účetní soustavy a jejich podstata (Mgr. P. Slavíčková, Ph. D.)

14.00–17.00
Exkurze – Svatý Kopeček (prohlídka interiéru a exteriéru premonstrátské rezidence)

19.00
Společenský večer – raut v areálu univerzity


Neděle 26. 8. 2018
9.00–12.30
Semináře

Medaile a obrazové prameny spojené s obranou města Olomouce v roce 1758 (PhDr. F. Hradil)

Brakteáty na Moravě (Mgr. D. Grossmannová, Ph. D.)

Uherské mincovnictví 14.–15. století (Mgr. M. Budaj, Ph. D.)

Početní peníze (Mgr. K. Smíšek)

Mincovnictví Rudofa II. (T. Smělý)

Římské mince v barbariku (Mgr. B. Stoklas)


Poplatky: studenti 500 Kč, ostatní 1000 Kč.
Možnost ubytování na VŠ kolejích.

Za organizační tým:
Jiří Militký, Filip Hradil
a Alexandra Svobodová
Přihlášky vyřizuje Branka Čačkovićová
E-mail: branka. cackovicova@upol.cz
Tel.: 585 633 654

 Autor:

Komentáře