Úvod / Články / Archeologie

Měděná sekerka (Eneolit)

12. 03. 2024 Autor: Prospekce z Rychlebských hor 782× 8

Když se mi tahle kráska dostala poprvé pod cívku a já ji prvně spatřil, tak jsem si myslel, že to bude bronzová sekerka s postraníma lištama (Unětická kultura).  Ale po zkoumání v laboratoři je tady první analýza - měděná sekerka, typ pravděpodobně Jordanów (berte to s rezervou), typ mědi Nógrádmarcal s původem v západních Karpatech. datace HLS IV/MMk IIc.

Prvek.              %.                +/- 
Cu.               84.54.            0.34
Sb.                 5.22.            0.33
Sn.                 2.61.            0.20
Ag.                 4.91.            0.13
Au.                 1.37.            0.12
Fe.                  1.07.            0.08
Ni.                   0.28.            0.05
 

Něco malo z historie.

Pozdní doba kamenná
 4.000 - 2.000 př.n.l.

Pozdní doba kamenná, u nás označovaná jako eneolit (aeneus = měděný), méně často jako chalkolit (chalkos = kov); v západní Evropě se hovoří spíše o mladším, příp. pozdním neolitu. V jižní a jihovýchodní Evropě včetně Karpatské kotliny šlo přímo o dobu měděnou.

Klíčovým znakem této doby je znalost mědi a výroba prvních kovových předmětů. Nejstarší barevná metalurgie se v Evropě šíří od jihovýchodu k severu a severozápadu. Ve střední, severní a severozápadní části kontinentu neměla měď po celý eneolit větší ekonomický význam.

Na Moravě se v této době objevují kultury: kultura nálevkovitých pohárů, kultura s kanelovanou keramikou, kultura lidu s kulovitými amforami, jevišovická kultura, kultura lidu se šňůrovou keramikou, kultura zvoncovitých pohárů.
 

Na českém území spadá eneolit do konce 4300/4200 do 2200 př. n. l. Obvykle se dělí na:

časný eneolit (4300/4200 – 3700 př. n. l.), kam patří kultura lengyelská, münchshöfenská, schussenriedská, jordanovská skupina a michelsberská kultura.

do staršího eneolitu (3700 – 3350 př. n. l.) se řadí kulturu nálevkovitých pohárů a stupeň Ia kultury badenské.

ve středním eneolitu (3350 – 2900/2800 př. n. l.) se objevuje badenská kultura, řivnáčská kultura, bošácká skupina, kultura chamská, kultura kulovitých amfor.

v mladším eneolitu (2900/2800 – 2200 př. n. l.) je české území osídleno kulturou se šňůrovou keramikou a kulturou se zvoncovitými poháry. Na sklonku se objevuje i protoúnětická kultura.

Mějte se krásně a ať vám to pípá. 

Měděná sekerka (Eneolit)
Měděná sekerka (Eneolit)
Měděná sekerka (Eneolit)
Měděná sekerka (Eneolit)
Měděná sekerka (Eneolit)

Komentáře

Rossy

13. 03. 2024, 09:59

Pěkný nález:thumbsup:
Vidím, že už je i odevzdaná ve Slezském zemském muzeu.Správný přístup.:thumbsup:

Prospekce z Rychlebských hor

13. 03. 2024, 10:14

Děkuji. :slight_smile:

klarkon

13. 03. 2024, 13:44

Nádhera střídá krásu.

KasanderAdmin

13. 03. 2024, 15:46

Za nález a přístup :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

UCAdmin

14. 03. 2024, 10:31

Pěkný nález a samozřejmě za spolupráci s archeology velké poděkování! :medal:
Myslím, že díky detektorářům se za posledních 20 let těchto eneolitických seker objevilo velké množství.

Prospekce z Rychlebských hor

14. 03. 2024, 12:11

Ano :blush: moc děkuji. Škoda že né všeci jsou poctiví, ale je super, že se najde aspoň par těch poctivých, kteří spolupracují a nějakým způsobem pomáhají. Pak to může být veliký přínos pro obě strany.

Rossy

14. 03. 2024, 16:06

Totožnou sekerku jako je tvůj nález řešili v odborném článku v zahraničí.
Postříbřená měděná sekera z pozdní neolitu.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1227183/FULLTEXT01.pdf
I když byla také měděná a ne bronzová, nebyla to čistá měď , ale obsahovala navíc několik prvků jako u tvého nálezu , což byla kombinace typická pro měděné rudy typu Fahlore. Měď vyrobená z fahlorů byla široce používána v Alpách, což tam vedlo k obsahu i toho zvýšeného Sb v kovové mědi výrobků. Jak se v článku uvádí......Takové rudy byly běžně používány během pozdního neolitu a i ve starší době bronzové, kdy byly celkem omezené zdroje cínu a cínových rud. Díky těm příměsím v určitém typu rudy tak byli lidé schopni, aniž by to tušili, vyrábět například arsenbronz, olovnatý bronz......

Prospekce z Rychlebských hor

14. 03. 2024, 20:08

Hodně zajímavé :blush: děkuji Rossy.