Úvod / Články

Nalezen legendární poklad Nibelungů?

21. 02. 2014 Autor: Kasander 10 komentářů
Německý amatérský archeolog našel v lese u města Rülzheim na jihu západoněmecké spolkové země Porýní-Falc zlaté a stříbrné šperky a další cenné předměty z období pozdní antiky. Depot obsahuje mj. zlaté ozdoby ze šlechtického oděvu, stříbrné sošky, stříbrné podnosy a mísy či pozlacené a postříbřené skládací židle… Jeho hodnotu odborníci předběžně vyčíslili na více než milión eur (přes 27 miliónů Kč).
Nález okamžitě vyvolal spekulace, zda nejde o legendární poklad Nibelungů, který inspiroval Richarda Wagnera k vytvoření slavné operní tetralogie Prsten Nibelungův.
„Časové a místní zařazení nálezu odpovídá epoše ságy o Nibelunzích,“ připustil hlavní archeolog Porýní-Falce Axel von Berg. „Nejsme ale schopni říct, zda skutečně patřil k pokladu Nibelungů.“

Píseň o Nibelunzích je středověký hrdinský epos z 13. století, který se v 19. století stal německým národním eposem. Podle něho zabil válečník Hagen hrdinu Siegfrieda a ukryl jeho poklad v Rýnu. Evropský veletok však za mnoho století několikrát změnil své koryto, a tak poklad Nibelungů – existuje-li - nemusí být podle německých archeologů nutně na dně řeky.
Původní majitel nyní nalezených předmětů si podle něj každopádně „žil dobře". Skládací židle, ozdoby na šaty a příbory pravděpodobně odrážely vysokou politickou autoritu majitele. Von Berg soudí, že nalezené cennosti mohl pod zem ve spěchu ukrýt vysoký římský úředník, případně šlechtic – nebo zloději, na počátku pátého století našeho letopočtu, kdy římskou říši děsily nájezdy divokých Germánů. Německé Porýní bylo tehdy součástí římského impéria. Poklad byl ukryt v půlmetrové hloubce vedle bývalé římské cesty. Proč pak nebyl vyzvednut, lze jen spekulovat, každopádně tyto oblasti byly tehdy velmi nebezpečné.

Poklad z lesa u Rülzheimu chtějí archeologové představit veřejnosti v Mainzu a Speyeru na zvláštní výstavě už příští měsíc. I když se zatím nepotvrdilo, že jde o legendární poklad Nibelungů, každopádně jde podle ministra kultury spolkové země Porýní-Falc Dorise o mimořádný objev nejen celoněmeckého, ale i celoevropského významu.

Amatérský detektoring je v Německu nelegální

Amatérského archeologa, který si splnil sen všech hledačů pokladů, však zřejmě čekají velké problémy: v lese u Rülzheimu pátral ilegálně a svůj nález údajně vydal až pod tlakem úřadů. Archeologové si zároveň stěžují, že místo nálezu bylo zcela zničeno neodbornými zásahy.
Němečtí experti zároveň nevylučují, že nálezce už stihl část nálezu prodat a poklad tak mohl být ještě větší. Navíc jej už od loňského května vyšetřuje státní zastupitelství ve Frankenthalu z podezření na spáchání trestných činů stejného charakteru.

V Německu je hledání detektorem bez souhlasu památkového úřadu přísně zakázáno a je bráno jako přestupek, vyzvednutí archeologických nálezů, jejich prodej i jakékoli jiné majetkové nakládání s nimi (včetně koupě v dobré víře) je však už trestným činem (zpronevěra, přijímání ukradeného majetku).
Co se týče náhodných nálezů, tady panuje právní nejistota a nejednotnost, některé spolkové státy přiznávají nálezci „odměnu“ ve výši poloviny ceny nálezu.
Odborníci tvrdí, že starověké lokality po celém území Německa drancuje až 30 tisíc hledačů pokladů.

(Nelegální) velkolepé objevy minulosti v Německu

V roce 1990 objevil jeden hledač v bavorském Ammersee obrovský depot zlatých keltských mincí a prodával je na černém trhu asi za 50 tisíc eur. S penězi pak zmizel do Karibiku. Památkáři přišli na jeho stopu, když se se svým nálezem pochlubil v odborném časopise.
„Zlaté klobouky“ vyrobené z tenkého plátku zlata jsou velmi specifickým a vzácným druhem archeologického artefaktu ve tvaru kužele z doby bronzové. Pocházejí pravděpodobně z nelegálního výkopu v jižním Německu. Zatím jsou známy čtyři takové objekty. Získalo je Berlínskou muzeum prehistorie a rané historie v roce 1996 a představilo na mezinárodním trhu s uměním jako "nález bez určení lokality".
Legendární Disk z Nebry je velmi dobře zachovalý bronzový kotouč ze starší doby bronzové o průměru asi 32 cm se zlatými inkrustacemi Slunce, Měsíce a hvězd. Je to nejstarší známé zobrazení oblohy a jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů poslední doby. Disk byl součástí pokladu nalezeného v červnu 1999 poblíž městečka Nebra (Sasko-Anhaltsko), asi 60 km západně od Lipska. Kromě disku obsahoval bronzové meče, sekery, dláto a zlomky spirálovitých náramků.
Poklad objevili hledači pokladů a snažili se jej prodat na černém trhu. Pracovníci Národního muzea pravěku v Halle se o nálezu dozvěděli a po dobrodružném pátrání poklad získali. Disk byl při neodborném vyzvednutí poškozen.


Zdroj: RP. ONLINE, Indpendent, ČTK

 Autor: Kasander

Komentáře