Úvod / Nálezy

Nedělní vycházka u bývalé německé vesničky

22. 03. 2022 Autor: Jarda64 6644× 12
Prosím, neví někdo, co jsou to za odznáčky. Děkuji za určení.
Jarda64

 Autor: Jarda64

Komentáře

piss

22. 03. 2022, 11:24

pearl beer asi pivní odznak https://aukro.cz/pe-0039expb-pearl-beer-k-doplneni-sbirky-6968634234

klarkon

22. 03. 2022, 13:40

Institut International de Statistique Berlín z období Německého císařství.

Jarda64

22. 03. 2022, 17:36

Pro Klarkon.To by jsem bral.Ale co dělaly?Jen statistiku?

klarkon

22. 03. 2022, 18:54

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_international_de_statistique

snowfell

22. 03. 2022, 18:56

Že by sčítací komisař? Takovej ten týpek co pak přijel do Berlína a povídá. "Tam v Bémen to je samá nemecka chudák, utelame tam taky nemecko."

Jarda64

22. 03. 2022, 18:59

Pro Snowfell-Tak ho tam vzaly sukovicí po makovici???

snowfell

22. 03. 2022, 19:00

Jo dobrej odkaz

klarkon

22. 03. 2022, 20:57

Tenhle odznak je z období do r.1918, to ještě německo nějakej chudák v bémen nezajímal - neboť bémen neexistovalo a v R-U byli skopčáci protěžovaný.

benedek

23. 03. 2022, 10:51

Klarkone omyl! Jest samozřejmě logickou pravdou, že do roku 1918 byl německý jazyk v předlitavské části úředním jazykem. Protože hlavním městem Habsburské monarchie byla Vídeň. Od roku 1870 v zalitavské části byla hlavním úředním jazykem maďarština. Protože v rámci Dualismu byla úředním hlavním městem Velkého uherského království Budapešť. Maďaři si (přes lůno Sisi) vydupali na v roce 1866 poražených Habsburcích naprosto vše! Vyjma armády, kde povelovou řečí byla němčina. I když oficíři museli alespoň v základu ovládat řeč rekrutů podle toho kterého doplňovacího obvodu, ze kterého se ten daný pluk doplňoval. Zde lze nalézt základy "chození na vandr" za prací v rámci monarchie. Protože když se takový mladičký rekrut - negramotný Rusín z uherské Východní Haliče. Zvyklý jen na svou polozemnici s kozou a v lepším případě s kravkou. Objevil v parádní uniformě K.u.k. Ö-U honvéda Uherského pluku táhnoucího po městech průmyslem a kulturou rozvinutého například Předlitavského Českého království. Připadal si dojista jak v Maně Nebeské!!! Navíc tihle dřinou urostlí a životem a střídmou stravou v přírodě zdraví mladíci. Byli žádaným povyražením nejen pro místní slečny. Ale hlavně pro doma zanedbávané paničky. Tedy mladíci se takto učili němčině, občas češtině, často italštině a maďarštině. Podle temperamentu dam. Bylo jisto jisté, že mnozí pak coby rezervisté doma v bídě dlouho nevydrželi. Někteří vzali roha za oceán, jiní coby levná pracovní síla. Šli za poloviční plat pracovat v rámci monarchie zpět do předlitavska. Zbylí co si vzali Nastěnku a nadělali jí hafo dětí. Alespoň mimo zemědělskou sezónu, šli zedničit hlavně do Vídně. A! Začal průser! Předlitavští našinci, Němci i Češi byli najednou pro buržousta drazí a k tomu chtěli dodržovat svá o Josefínských reforem těžko nabytá pracovní práva. Nechtěli být nevolníci, na což byli ale ti zalitavští. Pod stále pevnou rukou uherských bánů naprosto zvyklí. V té době kromě stávek potlačovaných koňmo chocholatými i Windischgrätz dragouny šavlemi přes záda na plocho. Hladových bouří, dětské práce v továrnách a v cihelnách okolo Vídně. Tzv. České koutky, podle převažující národnosti nevolníků. Nám zde právě až tehdy vznikla národní nesnášenlivost. Podle hesla "Rozděl a panuj" buržousti usoudili, že je lepší rozeštvat především Čechy a Němce. Takto dosud kvalifikované a umné řemeslníky, ale zvyklé na svou cenu práce a lidské zacházení. Postupně k rozvíjejícím se strojům k pásu na jednoduchou ale rychlou činnost. Byli tito nemilosrdně nahrazováni zalitavským nádeníky. Pracujícími furt, za málo a hlavně držící kušnu! Protože před fabrikou je jich dalších plno! Nu a objevili se Buršové, objevil se Sokol, Turneři, Socani, Masaryk se reinkarnoval z poslance Vídeňského parlamentu na Maffiána (těch překabátěných bylo povícero). Naši šli do Velké války na Srba, na Moskala. Poté co byl s Bolševiky uzavřen Brest-Litevský mír. Kromě úžasných mocenských zisků Velkého Uherského království a Císařského Německa na Velkoruském území. Bolševici uzavřeli separátní mír s Osou. Veškeří němečtí a R-U zajatci byli v dobytčácích odvezeni zpět. Zrecyklováni a posláni do Julských Alp proti Italům. Pod Ludendorfa na jeho ofenzívu ve Francii. I proti Britům do Palestíny... Kdyby USA nevstoupilo do Velké války. Dopadlo by to asi vše tehdy jinak. Z našeho koutku: Pár našich kluků, co mělo války plné zuby se přidalo do legií. Na západ nemohli, protože tam by je K.u.k Ö-U soudní auditor nechal všechny pověsit "jako toho učitele ve stepi, kde nejsou žádné stromy, ale rozsudek zněl jasně - pověsit na stromě!" Naši legionáři pak byli nuceni obkroužit celou zeměkouli. Když se 2 roky po převratu vrátili, zbyly na ně už jen vechtry u Dráhy, trafiky, místo pošmistra. Samozřejmě, že už jen v českém pohraničí. Tam Němci za to, že po Velké válce chtěli vytvořit další "spolkovou zemi" (kde jsem to jen nedávno slyšel?) Německé rudé Výmarské republiky. Kterou proti všem historickým i právně platným smlouvám nazvali Deutsböhmen a Deutschmähren. Jejich chytří němečtí právníci, když baši legionáři město po městě vojensky v pohraničí obsazovali. Přišli s naprosto do té doby neznámým. Hlavně právně irelevantním novotvarem názvu tohoto území - tzv. Sudety. Věděli moc dobře, že všude kde se v oficiálních listinách tento novotvar objeví. Je tato listina de jure od počátku proto neplatná. Věděli to signatáři potupné smlouvy "... o odstoupení pohraničí ČSR..." v roce 1938 v Mnichově. Kde ačkoliv se všude mluví slovně "Sudety". Ve smlouvě je přísně uvedeno "...pohraniční oblasti s převažující většinou obyvatel ČSR, německé národnosti..."!? Nevěděl to prezident Beneš ve svých Dekretech v roce 1945. Uvědomil si to ex post, když poslal svého předsedu vlády soudruha Klementa Gottwalda s ministrem zahraničí Janem Masarykem za Stalinem. Aby SSSR na Dohodě vítězů II.W.K. v Postupimi ex post legalizovali proběhlý divoký a probíhající evidovaný odsun již opět československých občanů německé a maďarské národnosti. Co ale neřeší ani Dohoda Postupimská, o kterou se dnes tyto Benešovy dekrety opírají?! Je plošné vyvlastnění nemovitého a movitého majetku československých občanů uskutečněného JEN na základě jejich ve Sčítání lidu v třicátých létech uvedené "národnosti"! Němci neznají právní pojem Sudety uvedený v Dekretech presidenta Beneše. Z výše uvedeného považují tyto Dekrety za "právně vyhaslé"! Naši spoluobčané bydlí v majetku "po Němcích". Válku "za humny" rozpoutali Rusové, takto právní nástupci bývalého SSSR. Signatáře Dohody Postupimské... . Rusy proto po právu zde nenávidíme. Jejich obětí je zde nyní již čtvrt milionu. Všichni chtějí ZA KAŽDOU CENU zde pracovat! Všichni dnes mají pasy oběti válečného zločince. Maďaři a Němci jsou podle nás "vlažní" v pomoci obětem. Pomáháme hlavně my a Poláci. Podívá-li se vzdělaný člověk na mapu z roku 1914. Kam až dosahovaly hranice Velkého Uherského království, Císařského Velkého Německa, Velké Rusi. Plácne se do čela a bude mu jasné s jakými jednou pasy nám zde jednou budou pracovat - nádeníci!

Rozum

26. 03. 2022, 08:43

Benedeku dekuji krasne se to cetlo.

Prddd

28. 03. 2022, 10:20

Dobrej rozbor Benedeku

sawier

04. 04. 2022, 11:04

benedek: pěkné a poučné počteníčko