Úvod / Články / Odkrytá historie

Objevena první vrstva londýnské historie

02. 06. 2016 Autor: Kasander 9096× 3
Mimořádný objev se podařil archeologům při záchranném výzkumu prováděném před stavbou nové evropské centrály finanční společnosti Bloomberg v londýnské City: 405 dřevěných tabulek s nápisy z doby římské se zachovalo ve vynikajícím stavu proto, že je zakonzervovalo bahno historické řeky Walbrook, dnes pohřbené pod ulicemi města. Jedna z tabulek je nejstarším, ručně psaným dokumentem, jaký kdy byl ve Velké Británii nalezen.


Archeoložka Sophie Jacksonová, která dohlížela na vykopávky, tvrdí, že "bahno z Walbrooku je jako pompejský popel nebo láva v Herculaneu". Naráží tím na starořímská města, která se ve značné míře zachovala po výbuchu Vesuvu v r. 79 n. l. - vulkanický popel, který je zasypal, dokonale zakonzervoval budovy a předměty a umožnil poznat podobu starořímského města střední velikosti a život jeho obyvatel.

Na nejstarším, ručně psaném dokumentu nalezeném na území Británie, slibuje osvobozený otrok, že splatí dalších 105 denárů za doručené zboží. Tato tabulka - původně jako všechny - byla pokryta včelím voskem, má římské datum odpovídající 8. lednu 57 n. l. Jedna z dřevěných destiček – datovaná do let 65 až 80 n. l. - obsahuje vůbec první zmínku o britském hlavním městě: "Londinio Mogontio", což se překládá jako "V Londýně, Mogontiovi". Město se tehdy jmenovalo Londinium a založili jej Římané po invazi na Britské ostrovy v 1. st. n. l.
"Prostřednictvím tohoto záznamu k nám hovoří první generace Londýňanů," říká Sophie Jacksonová. Dosud nejstarší zmínka o Londýně se nachází v Letopisech od jednoho z největších antických dějepisců Tacita z doby o 50 let později.


Specialista na antiku, historik Roger Tomlin: "Luštíte-li rádi sudoku, určitě by vás to bavilo."Vědcům se zatím podařilo přečíst takřka stovku tabulek a odkryl se jim úžasný svět první historické vrstvy Londýna: osobní korespondence, zápisy o půjčkách, kupní smlouvy, soudní dokumenty včetně jmen a adres prvních Londýňanů, údaje o dodávkách piva, objednávkách jídla či právní nařízení...

Patří mezi ně naléhavá výzva "Žádám vás chlebem a solí" muže jménem Atticus, který prosí adresáta o provedení platby ve výši 36 denárů, tak rychle, jak je to možné, jakož i strasti finančníka jménem Titus, jehož neuvážená půjčka z něj učinila terč posměchu na trhu: "Proto vás žádám, abyste se ve vlastním zájmu nechoval nečestně a neupřednostňoval své vlastní záležitosti."

"Je to trošku jako číst lidem emaily," usmívá se archeoložka Sophie Jacksonová. "Můj nejoblíbenější nápis je ten, který zní nejjednodušeji:

"Dejte to Juniusovi, bednáři naproti domu Catulluse."
"To opravdu probudilo mou představivost: Nějaký bohatý muž jménem Catullus s velkým výrazným domem a bednář Junius, žijící přes ulici... Je to jako když dnes pošlete SMS kamarádovi: "Sejdeme se před obchodem HMV na Oxford Street." „Přemýšlíme o Londýnu jako o našem současném městě, zapomínáme, že kdysi bylo jejich."

Destičky jsou zhruba o velikosti iPadu a zřejmě byly vyrobeny z recyklovaných sudových výztuží. Mělká prohlubeň ve středu se naplnila tenkou vrstvou sazemi zbarveného včelího vosku, do kterého pisatelé ryli jehlovitými železnými pery své vzkazy.
Tabulka se sotva čitelnými stopami latinské abecedy, které byly detekovány s použitím digitální techniky. Text odkazuje na jmenování soudce ve slyšení případu ve sporu mezi Litugenusem a Magunusem, 9. listopadu 78 n. l.Destička datovaná do roku 62 n. l. dává nahlédnout do římské reakce na povstání královny Boudiccy proti Římanům, které zdevastovalo velkou část Londýna."Tertio braceario" ("Tertiusovi, pivovarníkovi") Datováno do let 80-90 n. l.


Jedna ze struktur objevených na místě může také být jednou z prvních londýnských kancelářských budov, datovaná do konce 1. st. n. l. , v které bylo nalezeno 19 destiček.

Více než hektarové staveniště u Queen Victoria Street se stalo místem největšího jednorázového archeologického výzkumu v dějinách Londýna.
Archeologové dokončili výkopové práce v roce 2014 a nyní, po dvou letech usilovné konzervátorské a badatelské práce, vydalo Muzeum londýnské archeologie monografii První hlasy římského Londýna, která obsahuje překlady všech 88 čitelných destiček.


Zdroj: theguardian.com, news. nationalgeographic.com, Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images

 Autor: Kasander

Komentáře

kolovrat71

02. 06. 2016, 20:04

zajímavý čtení i fotky.

Rozum

02. 06. 2016, 20:09

Kurna neznalek jako ja by s tim listil pomalu do diry....parada.Koukal jsem na to v TV

Pišinger

12. 08. 2016, 17:16

Opravdu dobrý...