Úvod / Nálezy / Půdovky atd.

Odbojář z Příbrami popravený na konci války

16. 07. 2019 Autor: Ondra 9421× 15
V hromadě starých papírů z pozůstalostí určených k vyhození se mi podařilo náhodou podařilo objevit dokumenty spojené s historií protinacistického odboje.
Na konci války, 19. února 1945, bylo ve věznici Brandenburg u Berlína popraveno 16 hlavních představitelů protinacistického odbojového hnutí z Příbramska. Zastupovali jednotlivé proudy zdejšího odbojového hnutí sloučené počátkem roku 1943 v tzv. ilegální Krajský národní revoluční výbor v Příbrami. Jednalo se o vedoucí činitele tajné vojenské organizace Obrana národa s krycím názvem Oliver, v čele s bývalým legionářem mjr. Aloisem Laubem, generálem in memoriam, a berním úředníkem, důstojníkem v záloze Stanislavem Vojířem.
Zatýkání proběhlo v listopadu a prosinci 1943 a rok poté, ve dnech 14. 11. – 17. 11. 1944, byly vyneseny rozsudky. Jedním ze členů skupiny řízené Stanislavem Vojířem byl drogista Karel Štěpán mladší. Jeho činnost spočívala ve výrobě a tisku protiněmeckých letáků. Po zatčení byli odbojáři odesláni do Malé pevnosti v Terezíně, kde čekali na soud. O tom svědčí dopisy resp. motáky z Terezína:
Spolu s dalšími vězni z Malé pevnosti pracovali na výstavbě objektů v Litoměřicích a stavbě podzemní továrny. Při této práci se jim snad podařilo navázat kontakty pro možnosti zasílání věcí z domova: V mezidobí byli, zřejmě kvůli výslechům, dováženi do věznice na Pankrác: Během roku 1944 a po odsouzení v roce 1945 zaslali rodiče, matka nebo sestra žádosti o milost na Říšského protektora Fricka nebo na  Státního sekretáře K. H. Franka...
...bohužel bezúspěšně. Po několika přelíčeních, o kterých dostávali odsouzení oznámení přímo soudu...
...byl p. Karel Štěpán odsouzen Lidovým soudem v Gollnowě k trestu smrti a převezen do soudní věznice v Brandenburgu u Berlína, kde vyčkal 90ti denní lhůty k popravě. Dne 19. února 1945 byl spolu s ostatními sťat gilotinou. Ještě ráno před popravou mohli odsouzení napsat poslední dopis:

Památka hrdinů nesmí být zapomenuta!
Ondra

 Autor: Ondra

Komentáře

KasanderAdmin

16. 07. 2019, 08:57

Za to, že jsi vytáhl tento osud ze zapomnění

J.Peiper

16. 07. 2019, 09:20

Vzácný artefakt naší historie,díky za záchranu pro další generace.

grinderwolf

16. 07. 2019, 10:34

Rossy

16. 07. 2019, 12:19

Šoalim

16. 07. 2019, 12:35

Vzácná a strašně smutná korespondence. Bohužel lidé zapomínají velmi rychle a pamětníci ubývají. Děkuji za zveřejnění, je potřeba si čas od času připomínat i tuto temnou stránku našich dějin.

klarkon

16. 07. 2019, 12:58

„Národu, který si neváží svých hrdinů, hrozí, že nebude žádné mít, až je bude skutečně potřebovat"

DFC

16. 07. 2019, 16:27

Díky za záchranu zlomku naši historie .
Čest hrdinům našeho národního odboje!

hist2

16. 07. 2019, 22:26

Záslužná práce. Myslím, že by stálo za to, poskytnout kopie Památníku Terezín, tam se může dočkat příběh dalšího odborného zpracování.

jose68

17. 07. 2019, 00:10

Díky za záchranu dokumentů!!!! Lidi dneska vyhodí spustu vzácných - i dobrých věcí - ničeho si neváží.....

Iceman

17. 07. 2019, 10:05

Ufff, tyhle dopisy na rozloučenou jsou silná káva.. poslední slova a myšlenky hrdinů, co jsou na smrt... Též děkuji že jsi to zachránil!

Pišinger

17. 07. 2019, 11:06

To jsou nejzajímavější a možná nejcenější dokumenty tohoto druhu , které jsem viděl vystavené zde na DW.
// Škoda , že napíšeš kde si je vlastně našel. Bylo byto o dost zajímavější..//

avers

18. 07. 2019, 17:46

Hrozná představa.... 90 čárek a pořád ubývají. Ďábelské od fašounů. Co se asi muselo všechno honit hlavou. Brrrr.

Ondra

19. 07. 2019, 11:54

Vážení kolegové, děkuji na Vaše komentáře. Když jsem ty dokumenty pročítal, pomalu na mne vystupovalo to zoufalství rodičů, sestry a samozřejmě syna. Neúprosný osud. A to ještě nic nevypovídá o případném utrpení, které musel podstoupit při vyšetřování. Smutné mi připadá, že když si zadáte do vyhledávače jméno, objeví se pouze jeden článek o hrdinech z Příbrami, ze kterého jsem čerpal při přípravě příspěvku. Jinak nic. Takové hrdiny bychom si měli připomínat neustále. A ještě k té 90ti denní lhůtě. Ta se týkala odsouzených Čechů, protože rozsudky podepisoval přímo K. H. Frank. Během té doby si odsouzení měli podat žádost o milost.

vlada4

22. 07. 2019, 11:02

síla, hlavně poslední dopis

Skorszeny1

29. 07. 2019, 23:27

Opravdu smutné čtení. Čest jeho památce a jemu podobných. Za záchranu a zveřejnění