Úvod / Články

Pelosideritová ruda pro experiment. tavbu železa

26. 06. 2023 Autor: Rossy 936× 5

V předcházejících příspěvcích jsem se věnoval experimentální tavbě železa nebo zpracování výsledného produktu na finální výrobek. Dnes se vracím úplně na začátek celého procesu a tím je hledání vhodné rudy pro tavbu.

 

Pelosideritová ruda pro experiment. tavbu železa

 Autor: Rossy

Komentáře

Rossy

27. 06. 2023, 17:57

Lokalita patří do flyšového pásma vnějších Západních Karpat, kde pelokarbonáty Fe a Mn představují prakticky jedinou v minulosti prokazatelně ekonomicky dobývanou rudní surovinu. V této lokalitě byly, minimálně do počátku druhé poloviny 17. století, tyto čočky pelosideritu dobývány. V období mesozoika byl prostor zaplaven mořem a následně došlo k nasunutí části flyšových příkrovů. Geochemické rysy mineralizace naznačují, že se na vzniku zdejších pelosideritů mohl podílet i materiál blízký oceánským manganovým nodulím a vznikaly v mělkých pobřežních vodách dávného moře . Pelosiderity mají na povrchu tmavou vrstvu, která z nich při rozbíjení snadno odpadává. Na lomu jsou tmavě šedé a kromě železa jsou bohaté na mangan a částečně i hořčík.

Rossy

08. 07. 2023, 23:07

Fe-Mn Pelosiderit
https://www.youtube.com/watch?v=edi66AF-OsI

Rossy

03. 08. 2023, 11:47

Jen tak pro zajímavost, kde se z této rudy už tavilo železo mimo dvou ročníků 2021 a 2022 u hradu Malenovice.
https://ibb.co/1zpT8kr
blob:null/fdb34cd9-0973-4072-95e7-90f8d788ce21
blob:null/e87f6e0b-a8db-43e4-8938-ea182e57dfa5

Rossy

03. 08. 2023, 11:52

Chyba: tady jsou znovu poslední dva obrázky k tavbě.
https://ibb.co/JnyKjS2
https://ibb.co/R0P4BjJ

Rossy

26. 10. 2023, 16:22

Pražení železné rudy - animace
https://www.youtube.com/watch?v=35RuRN61Fao
Vznik pelosideritu - animace
https://www.youtube.com/watch?v=Ew2y1Kr4ygw