Úvod / Články

Přednáška a beseda o nálezech antických mincí v Čechách

17. 12. 2013 Autor: Kasander 7 komentářů
Za včerejší přednášku - poslední v tomto roce - bychom rádi poděkovali přednášejícímu dvojnásobně: archeolog a numizmatik Národního muzea PhDr. Jiří Militký Ph. D. ji uskutečnil i přes zdravotní indispozice, a tak ti, kteří se na ni dlouhou dobu těšili, nemuseli být zklamáni.
Poděkování patří také všem posluchačům, kteří dorazili i v tomto časově určitě napjatějším předvánočním období.
I když na některé hektika Vánoc a možná i pro ně poněkud těžší téma přece jen dolehly.
Přednáška se uskutečnila u příležitosti vydání nového komentovaného katalogu antických mincí z českého území s názvem Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách, zpracovaného Jiřím Militkým. Katalog nálezového fondu eviduje cca 800 nálezů antických mincí z území Čech. Všechny jsou detailně popsány a doplněny podrobnou obrazovou a mapovou dokumentací.
Zaznamenaný stav končí rokem 2007, nálezy po tomto roce, pocházející především z detektorových průzkumů, budou zveřejněny později.

Dozvěděli jsme se, jak složité je pro numizmatiku a archeologii poodhalit historii importu antických mincí na české území, a tak alespoň byly nastíněny cesty a způsoby, jakými se zřejmě k nám dostávaly.

Nejstarší nálezy antických mincí v českých zemích reprezentují mince řecké z doby laténské (5. až 1. století před Kristem) a chronologie této problematiky pokračuje až do raného středověku, do časně slovanského období (2. pol. 6 století až 7. století. ) Zajímavé bylo vyprávění o tom, jak četnost nálezů z jednotlivých historických období u nás těsně odráží vývoj v samém antickém světě.

Zájem o antické mince v českých zemích je doložitelný od vrcholného středověku - patrně nejstarší archeologicky zjištěný příklad je hromadný nález pozdně římských mincí a germánské spony v destrukční vrstvě apsidy kostela Neposkvrněného početí Panny Marie na Starém Městě v Bruntálu, datovaného snad již do 1. třetiny 13. století. Mince zde byly zřejmě uloženy ve výklenku jako stavební obětina.

Nejstarší zájem o antické mince je úzce spjat s počátky sběratelství. Prvním písemně doloženým "sběratelem" mincí na českém území byl císař Karel IV. , který dostal několik římských ražeb od Petrarky.

Tyto a další zajímavosti lze nalézt v publikaci Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách, kterou je možné zakoupit u nás přímo v prodejně, či si ji objednat v e-shopu.

Těšíme se s Vámi na další poutavé přednášky v příštím roce.

Redakce Detekrorwebu a Detektor revue

 Autor: Kasander

Komentáře