Úvod / Články

Přednáška - Výstroj a výzbroj vojáků římských císařů

28. 04. 2016 Autor: Redakce DW 8672× 7
Detektorweb si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph. D. a Mgr. Marka Vlacha z  Archeologického ústavu AV ČR Brno na téma:

Výstroj a výzbroj vojáků římských císařů
v proměnách časuPřednáška se koná 28. 4. 2016 od 18.00 v prostorách redakce Detektorweb.cz, Žitná 2 (suterén), Praha 2. Dostavte se v čase 17.45-17.55, aby nebyla přednáška narušována pozdními příchody.
Původně malé město ve střední Itálii, Řím, dokázalo během několika staletí podmanit obrovské území sahající od Předního východu až po jižní část Skotska. Nezbytným předpokladem pro tento vývoj byla dobře organizovaná, disciplinovaná a vhodně vyzbrojená armáda. Římské legie se staly dodnes obdivovaným fenoménem, často jsou zobrazovány ve filmech, knižních publikacích a třeba i počítačových hrách. Často máme dojem, že dobře víme, jak vlastně vypadaly zbraně a ostatní součásti výstroje římských vojáků. Málokdo si ovšem uvědomuje, že se tato výstroj a výzbroj v průběhu staletí výrazně měnila, uzpůsobovala se jak změnám v bojové taktice, tak i různým módním vlnám. Přednáška přiblíží základní charakteristiky výstroje a výzbroje legionářů i příslušníků pomocných jednotek a rovněž se bude zabývat občas podceňovanou skutečností, že pro poznání této kategorie archeologických nálezů ve významné míře přispívají též objevy z našeho území.

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph. D.

Archeolog, výzkumný pracovník Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Vedoucí Střediska pro výzkum doby římské a stěhování národů a výzkumné základny v Dolních Dunajovicích, odkud jsou pod jeho vedením realizovány systematické i záchranné výzkumy v okolí římské pevnosti na Hradisku u Mušova a na dalších lokalitách.
Specializuje se na archeologii doby římské, na archeologii římských provincií a římského vojenského zásahu na našem území a na sídlištní archeologii a archeologickou prospekci obecně. Je autorem řady odborných publikací, stálým spolupořadatelem konferenční řady Archeologie barbarů. Intenzivně se věnuje též problematice popularizace archeologie ve formě přednášek, výstav a různých prezentací. Je autorem stálé výstavy Římané a Germáni v kraji pod Pálavou v Regionálním muzeu Mikulov, oceněné Ministerstvem kultury jako muzejní výstava roku 2007.


Mgr. Marek Vlach

Odborný pracovník Archeologického ústavu AV ČR v Brně, který se specializuje na archeologii doby římské ve středním Podunají a na využití výpočetní techniky při terénním a teoretickém archeologickém výzkumu. Již za studií se tvůrčím způsobem podílel na organizaci a realizaci plošných terénních prospekcí u nás i v zahraničí (např. v Sýrii), pravidelně spolupracuje s navrhovatelem na jeho terénních výzkumech, je spoluautorem databázového GIS prostředí pro evidenci a vyhodnocování terénních jevů. Specializuje se na prediktivní modelování výskytu archeologických komponent a na multi-agentní modelování archeologických a historických hypotéz. Aktivně se zúčastňuje tuzemských i mezinárodních konferencí.

 Autor: Redakce DW

Komentáře

zero

09. 04. 2016, 17:08

Nevím kdo chystal onen zvací obrázek v úvodu článku viz.:
http://www.detektorweb.cz/images/stories/upload/nahledy/prednaska-rim-2016.jpg
, ale ta přilba co má ten maník na glocně je totální nesmysl. Tu si filmaři vymysleli pro film Gladiátor a bohužel někteří si ji od té doby spojují s výstrojí z dob Říma.

To se pak těžko dělá osvěta mezi lidmi.

kolovrat71

11. 04. 2016, 00:00

zajímavé

knedlajz

11. 04. 2016, 09:56

Uděláte něco podobného i v Brně ???????
Knedlajz

DW Brno

12. 04. 2016, 11:58

knedlajz - tento pátek v Dolních Dunajovicích.Byla na to upoutávka i tady - http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&lang=1&i=66186&mm=2&xb=2&vd=1

knedlajz

14. 04. 2016, 10:15

děkuji

selmik

14. 04. 2016, 16:14

Pokavaď bude MK-UC v pořádku a nebude mít chřipku jako před lety,kdy jsem to koupil s plnou parádou,tak rád přijdu

UCAdmin

25. 04. 2016, 18:41

Přednáška je již za dveřmi a tento čtvrtek se na vás těšíme