Úvod / Nálezy / Půdovky atd.

Příkaz k odsunu 1945

14. 01. 2010 Autor: candies 15 komentářů
Vlastním kopii kroniky mé obce Skalice u České Lípy(Langenau).Její součástí je přepsaný příkaz k odsunu německých obyvatel České Lípy a Mimoně.

KRUPP

 Autor: candies

Komentáře

DFC

14. 01. 2010, 13:34

Nic pěkného, ale nutno vidět v kontextu doby. Ten dneska spoustě pseudohistoriků a pseudointelektuálů chybí.
Pokud to proběhlo bez násilí, tak OK. Pokud ne, svědčí to o tom, že v každém národě žije dost sviní, na které se včas nevaří voda

fagin

14. 01. 2010, 16:38

Zlikvidovali elitu českého národa,Hašler,čapek,gen.Eliáš.Dále Lidice,Ležáky,rozbíhající ekonomiku 1 republiky rozkradli a zlikvidovali,tak co jiného mohli čekat.

krtek

14. 01. 2010, 16:47

Dnešní příspěvky mě nějak nadzdvihávají. Fagine, skutečně si dovedeš představit, že občané České Lípy německé národnosti mohli zvládnout a stihnout vše co jsi tady vyjmenoval?

fagin

14. 01. 2010, 17:06

Po válce byly velké emoce.V té době to brali jako kolektivní vinu,padni komu padni.Nikdo nevíme jak by jsme se v té době chovali.

Jurys

15. 01. 2010, 11:46

Nedostali nic, co by si nezasloužili. Nešlo o jednotlivce, ale národ vs. národ. Škody na životech a materiálů, krteré jsme utrpěli my od nich a oni od nás se nedají srovnat. A kdyby válku vyhráli oni, tak by jsme dopali mnohem hůř!

Masoterian

15. 01. 2010, 13:17

Pánové, pánové……. Někteří prapředci těch, kteří byli odsunuti v r. 1945 zde měli kořeny už od 10 století. Musíme si uvědomit, že přišli do kraje, který byl převážně neúrodný, a který nechtěl nikdo obhospodařovat. V roce 1918 se tito občané ze dne na den ocitli v ČSR a nikdo se jich na nic neptal a přitom jich bylo víc než bratrů Slováku. Samozřejmě, že jim nikdo v ČSR neubližoval, ale dá se pochopit, že když přišel fürer a dal jim identitu tak šli za ním. Myslím, že je i stihl trest, nebyla rodina, kde by někdo nepadl na frontě a nedostali šanci to napravit. Za 12 let přišli o to, co zde budovali staletí. Odsun byla pro náš stát hospodářská katastrofa, viz. textilky, sklárny, chemický průmysl atd. Do vylidněných sudet přišli domorodci z východu, kteří neměli ke své nové domovině žádný vztah. Jděte se projít severočeskou krajinou a uvidíte sami jak vypadá po pár desetiletí bez údržby. Jest-li je pro vás nespravedlivý Mnichov, tak co je v tom případě Kosovo, které je (bylo) nedílnou součástí Srbska, jehož odtržení uznalo x států ? Odsun byl a je to historie, ale je i třeba na to koukat z jiného pohledu. Sláva a Čest !

Krokus

15. 01. 2010, 21:34

Masoterian: není sporu, že mnozí z odsunutých byli potomky prvních kolonistů, kteří však nepřišli na místa, kam nechtěli jiní, nýbrž na místa, kde nikdo nebyl (a to proto, že v té době bylo místního- rozuměj českého obyvatelstva nedostatek a byli usedlí ponejvíce v českém vnitrozemí), také sem nepřišli za účelem, aby zde pomáhali čekému panovníkovi, ale hlavně aby pomohli sami sobě (jistá metafora s obdobím po 1989 ), myslím tím podporu ze strany státu i místních šlechtických rodů (dle toho, na jaké území přicházeli)...
To, že se Němci v ČSR necítili "doma" je pravda, ale nebylo to kvůli českému teroru, jak to světu vysvětloval obrýlený tělocvikář nebo ten docela šikovný malíř vídeňských pohlednic a reklam. Právo na sebeurčení měli Němci v ČSR na daleko lepší úrovni, než třeba Rusíni, jazykově spříznění s "vládnoucí" národností! V té době ve světě neexistovala jiná národnostní menšina, která by měla svou vlastní univerzitu! O cca půlstovce tištěných periodik nemluvě!
No a odsun, to je samozřejmě kapitola sama o sobě... z dnešního hlediska je princip kolektivní viny naprosto nepřijatelný (to by ostatně někdo měl říct i E. Posseeltovi, který se netají svým názorem, že odsun je kolektivním proviněním českého národa na německých spoluobčanech)... já osobně jej z hlediska mravního odsuzuji, nicméně jak již psali někteří níže, nelze jej posuzovat bez ohledu na dobové souvislosti... nesmíme zapomínat, že v té době žilo nemálo pamětníků nejen Mnichova, ale především nacionálního německého běsnění na přelomu 19./20. stol. v souvislosti s Badeniho jazykovými reformami, popř. s naprosto nepochopitelnými žhářskými útoky vůči menšinovým školám a násilím na českých dětech v tomtéž období...
Neodpustím si zde citovat člověka, kterého si velice vážím, který sám svůj původ situoval do vídeňského německo-českého prostředí a který nás předevčírem bohužel navždy opustil: "kdyby nezlobili, byli by tu s námi dodnes"...
ještě jednou říkám, že sám s odsunem téměř VŠECH Němců ze zásady nesouhlasím (podle mého měli vysídlit ty, co se nějak provinili, tak jak to v rozporu s dnes všeobecně rozšířeným názorem, požadovali tuším v r. 1943 komunisti) a sdílím i Tvůj názor, že např. z ekonomického pohledu byl téměř katastrofou...
no a nakonec KOSOVO- jeho odtržení od Jugoslávie byl stejný zločin jako Mnichov a mě je velice líto, že tohoto aktu mezinárodního terorismu se zúčastnila i má země... trojnásob líto mi je toho, že se ho zůčastnila vůči národu, který při dvou nejhorších okamžicích v naší novodobé historii osvědčil, že stojí na naší straně... bohužel jsme si díky naší politické reprezentaci právem zasloužili pověst vlezdoprdelských sráčů, kteří drží basu se silnějším - a to dokonce 2x - při náletech na YU a následně u již zmíněného... howg

benedek

15. 01. 2010, 22:13

Ajajaj! Sleduji, že moje komentáře jsou již zde naprosto zbytečné, neb zde mám inteligentní a pravdivou historií procitlé následovníky... Krokusi a Masoteriane k Vašim níže uvedeným úvahám připojím již jen citát K. H. Borovského: "Zle matičko zle, Schwarzenberg je zde!" . Mojí monarchistickou útěchou je, že ten "náš" nejlepší devítka je vlastně odrodilec tohoto slavného rodu. Mám dojem, že kdyby se zúčasnil nějaké seance a vyvolal své předky, tak by dostal od nich tak na p.del, že by si nesedl minimálně rok do své poslanecké sesle. Tímto se loučím, Grüss Gott!!!

DFC

18. 01. 2010, 15:45

Krokusi. Klobouk dolů. Promluvil jsi mi z duše.
Jen doplním, že němečtí kolonisté dostávali ve středověku pardon od všech berní např. na 10, pokud založili obec, nebo alespoň mlýn apod. Byli to pracovití lidé, kteří v té době neměli problém být věrnými poddanými svého krále a v dobách nejistých často stáli na straně české státnosti. První ranou byla Bílá hora, rekatolizace, germanizace, v 19. stol. německý nacionalismus a o 20 stol. raději již pomlčím. Přesto ještě v polovině 30-tých let byly statisíce Němců dobrými občany a demokratická levice spolu s částí agrárníků a křesťanských demokratů, toužila po status quo, samozřejmě s určitými změnami, pro svojí větší autonomii.
Benedeku mně je třeba ospalý markrabě celkem sympatický, protože jako jeden z mála je nekorumpovatelný a na tu svoloč kolem vzhlíží s nadhledem rodu, který byl mocný staletí a ne pár let. To samozřejmě ale hraje do karet tvé víře, protože monarchie se s vládou lůzy vylučuje. O demokracii proboha nemluvím

DFC

18. 01. 2010, 15:46

Maruško. Bolševika si naši předkové, bohužel, zvolili demokraticky a my toho budeme ještě pár desítek let litovat.

DFC

18. 01. 2010, 15:46

Krokusi. Klobouk dolů. Promluvil jsi mi z duše.
Jen doplním, že němečtí kolonisté dostávali ve středověku pardon od všech berní např. na 10, pokud založili obec, nebo alespoň mlýn apod. Byli to pracovití lidé, kteří v té době neměli problém být věrnými poddanými svého krále a v dobách nejistých často stáli na straně české státnosti. První ranou byla Bílá hora, rekatolizace, germanizace, v 19. stol. německý nacionalismus a o 20 stol. raději již pomlčím. Přesto ještě v polovině 30-tých let byly statisíce Němců dobrými občany a demokratická levice spolu s částí agrárníků a křesťanských demokratů, toužila po status quo, samozřejmě s určitými změnami, pro svojí větší autonomii.
Benedeku mně je třeba ospalý markrabě celkem sympatický, protože jako jeden z mála je nekorumpovatelný a na tu svoloč kolem vzhlíží s nadhledem rodu, který byl mocný staletí a ne pár let. To samozřejmě ale hraje do karet tvé víře, protože monarchie se s vládou lůzy vylučuje. O demokracii proboha nemluvím

jenk007

19. 01. 2010, 11:50

Stačí se podívat na dobové fotografie, jak sudeťáci hýkali nadšením nad příchodem Německých okupantů. Je dobře že odtáhli.

Masoterian

19. 01. 2010, 13:21

jenkOO7 : Stačí se podívat na dobové fotografie, jak naši bolševici hýkali nadšením Klémovi 25.02.48 na staromáku. Škoda, že jsme neměli šanci se s nima vypořádat jako v Maďarsku v 56 a přitom je v Praze tolik lamp............ Sláva a Čest !

Jurys

20. 01. 2010, 00:16

Mě by teda zajímalo, jaké by v té situaci bylo lepší řešení, než odsun? Válka skončí a všichni se vrátí do svých domovů, tisíce čechů kteří po Mnichovu prchali z okupovaného území před nacistyckým terorem se teď mají vratit domů, potřást si rukou sbývalými sousedy a "co jsme si, to jsme si"? Řekl bych, že jakýkoliv kompromis a znovusoužití našich národu v jednom státě po šesti letech poroby a vice než 360 tisících mrtvých bylo naprosto nereálné. A taky si myslím že to lze chápat jako preventivní řešení z národního pudu sebezáchovy, než by přišla další velká huba coby německému lidu sypala do uší to co potřebuje slyšet, jako Adolf v podobné situaci v poprvoválečném období a v době hospodářské kryze.... Tak by mě teda pánové zajímalo jaké by dle Vás bylo správné řešení?

Masoterian

20. 01. 2010, 09:39

Jurys : Ono kdyby a jak by, je v tomto případě nepoužitelné, protože to už je historie a ta je neměnná. Odsun si určitě zasloužili aktivní členové hitlerovského aparátu. Nezapomínejte na fakt, že dnes se všechno hází na ty zlé němce, ale skutečnost je taková, že svět má svojí liknavostí obrovský podíl na WWII a to nemluvím o imperátorských choutkách bolševiků. Jen pro příklad, jak to dopadlo po 89 na vesnicích, když se vraceli pole sedlákům a na vesnicích žili a žijou ti, kteří prováděli kolektivizaci a různé politické procesy v 50 letech ? Nijak, čas to sice nevyřešil, ale život jde dál........... Sláva a Čest !