Úvod / Články

Stíny nad Bělovsí

29. 01. 2016 Autor: Benedek 8523× 97
Jednu sobotu po Novém roce jsem se po nákupech v Bad Kudowa stavil dodatečně zapálit "vánoční svíčku" v Náchodě u kapličky Na Plhově. Je tam záklopní deska na hrobě rakouského nadporučíka Paula Nedelkowitze, zemřelého na následky svého zranění r. 1758 ve třetí válce slezské. Jak tam tak stojím nad hořící svící, přistoupila ke mně paní, co se tam procházela se psem.

„Nejste pan...?“ „Ano, jsem!“ „Hned jsem Vás poznala. Tedy spíše vašeho pana otce, kterému jste velmi podobný. Víte, moji rodiče i já jako malá holka jsme se často v sedmdesátých létech účastnili jeho pravidelných vycházek s odborným výkladem na zdejší bojiště války prusko-rakouské z roku 1866. I sem jsme s ním chodili, připomínat si památky války sedmileté. Tehdy to bylo úřady zakázané, ale vždy se sešlo hodně jeho vděčných posluchačů."

Po tomto krátkém vzpomínání mě paní překvapila konstatováním: "Nedávno jsem našla na půdě domku kufr po mamince. Byly v něm věci z jejího aktivního působení na letišti Svazarmu v nedalekém Vysokově. Létala tam za mlada v 50.-60. létech na větroni. Váš pan tatínek tenkrát před léty dostal od moji maminky příslib, že mu nechá ty strakaté šponovky, co v nich létala. Nějak se to zamluvilo a já je teď v tom kufru našla. Chcete je? Jsou z konce války. Pojďte, ať tu nemrzneme, zvu vás na kávu."

V té chvíli jsem se klepal nejen zimou, ale hlavně očekáváním, cože to vlastně dostanu "za strakaté šponovky". V útulném obývacím pokoji jsem posléze popíjel kávu a přikusoval vynikající cukroví paní domu. Z přízemí domku jsem netrpělivě naslouchal šramotu na půdě. Po chvíli se paní vrátila a se slovy - "Tady je máte, jsou vaše" - mně vložila do klína německé maskované kalhoty z druhé světové války.
Já si je prohlížel jako svátost a zmohl se jen s pohledem na jejich obvod v pase a na dámské fest stažení pásků na přezkách v bocích na konstatování: "Maminka byla dozajista velmi štíhlá dáma, že?" "To ano, byla, ale ty kalhoty jsou vlastně dámské a jsou ve stavu, jak je našel můj dědeček nad Bělovsí v květnu 45. Mamce pak padly jak ulité."

"Promiňte, dámské?!" odvětil jsem nevěřícně hledíc na německé vojenské maskovací kalhoty. "No. Patřil nám kus lesa tam u Babí na kopci u toho velkého bunkru. Nesměli jsme o tom na příkaz dědy po léta mluvit. Ale teď již snad mohu: Víte co se dělo na Celnici v Bělovsi dne 9. května 1945 a pak večer v Pivovaru v Náchodě?"

"Ano, vím!" Odvětil jsem. "Můj otec se spolu se svým velkým náchodským přítelem, št. kpt. četnictva Bohuslavem Peterkou těmi událostmi po léta zabýval."

"No právě! " A moje hostitelka začala vyprávět: "Víte, můj děda občas vzpomínal, že někdy kolem 15. května v roce 1945 šel na kontrolu lesní školky tam do našeho lesa. Měl ale strach, protože věděl, že i zde probíhal hon náchodských na esesáky. Vše shledal v pořádku, než došel k našemu seníku na krmení vysoké.Hned z dálky si všiml vylomených vrat, vyházeného sena a rozházených papírů všude kolem. Uvnitř pak našel tyhle kalhoty pohozené v rohu, roztrhanou vojenskou košili a asi nožem rozřezané dámské spodní prádlo! Nechápavě vyšel ze seníku a asi deset metrů mezi mladými stromky spatřil čerstvě ledabyle navršenou hlínu o ploše cca. 2x1 metru. Pochopil! Posbíral papíry, zbytky prádla, pomodlil se Otče náš a zakopal vše, co našel v seníku vedle té "mohyly". Kalhoty si ale nechal, mohly by v poválečné bídě ještě posloužit živým."

Seděli jsme pak oba chvíli v tichu pokoje a já se začal ptát: "Slyšela jste někdy, co se v Náchodě po válce vyprávělo o té radistce? Byla to prý velmi mladá holka. Místní lidé jí zahlédli 8. května v Babí, když jí tam dovezli němečtí vojáci. Zaujalo je tehdy, že prý byla i jako voják oblečena. Nechali jí tam stát před továrnou na motory a odjeli. Stála tam sama před vrátnicí, pak jí vzali dovnitř. Měla na zádech nějaký hranatý batoh. Proslýchalo se po válce, že to byla asi ta, co 9. května informovala radiostanicí osádku německého stíhače tanků Hetzer, že Rudá armáda již v předvoji překročila hranice protektorátu. Tyto Hetzery byly s ustupujícími Němci - vojáky i civilisty - již na náměstí v Náchodě. Podle svědectví se po vzrušené debatě mezi vojáky, nějakých povelech najednou všechny otočily a rozjely rychle zpět k hranici.“

Odpověď mojí hostitelky zněla: "Ano, slyšela a zřejmě to byla ona. Seník byl totiž o samotě, v lese, s výtečným výhledem do údolí. Hlavně na silnici od německé celnice k té protektorátní. "

Vzpomněl jsem si v té chvíli na kopii vyšetřovacího spisu z pozůstalosti št. kpt. četnictva Bohuslava Peterky. Spisu z prvního vyšetřování, které proběhlo na popud důstojníků Rudé armády, kteří si vyžádali IHNED prošetřit, kdo že to vlastně střílel. Střílel s voláním "Je mír! Kapitulace!" na míjející se unavené frontové vojáky. Rudoarmějce, dělostřelce jedoucí v nákladních autech s děly v přepravní poloze. Na německé vojáky, pancéřové granátníky sedící na pancíři Hetzerů. Oba proudy se pomalu míjely na úzké silnici u protektorátní celnice - na vyvýšeném náspu mezi loukami, na silnici naprosto nevhodné pro jakýkoliv boj!

Prvosledoví důstojníci Rudé armády, kteří ve sklepě protektorátní celnice ztratili zbytečně své vojáky, se tehdy ptali: Kdo dal nesmyslnou palbou podnět ke krvavému masakru vítězů a k následnému lynči zajatců?! Den po všeobecné kapitulaci? ! Naši vojáci to nebyli, tvrdili. Proč by to dělali Němci? Všude kolem bylo plno německých civilistů! Nutno dodat, že u Celnice padli i stateční čeští odbojáři, kteří do té chvíle celý den bez potíží odzbrojovali ustupující a prchající německé vojáky a ukazovali cestu civilistům. Nastalou palbou k tomu všemu nastal všeobecný chaos, a to nejen mezi prchajícími, ale i mezi občany Bělovse a Náchoda.
Pivovar Náchod, 10. 9. 1945

Vyšetřování št. kpt. četnictva Bohuslava Peterky, skutečného hrdiny odboje však bylo na příkaz Revolučního národního výboru v Náchodě zastaveno. Št. kpt. četnictva B. Peterka byl pak za zásluhy v odboji ze dne na den pověřen "novou funkcí u četnictva, povýšen a převelen do Prahy". Revoluční národní výbor pak zahájil vyšetřování sám. To oficiální, které bylo a je to jediné a správné. Dodnes!
Št. kpt. četnictva Bohuslav Peterka

Pro doplnění jen uvádím. Ve vyšetřovacím spise se Peterka skutečně o tajemné "radistce" v lese u Babí zmiňuje. A to s odkazem na přísežné písemné svědectví jakéhosi Němce, zaměstnance SpeerWerke, tehdejší fabriky na díly leteckých motorů v Babí. Tam se měla v rámci předvoje ustupujících německých pancéřových jednotek jejich radistka dne 8. května v odpoledních hodinách dostavit. Zaměstnanci fabriky znalí místního terénu jí pak měli vhodné místo pro sledování terénu i doporučit. Zřejmě se tak i stalo!

Tedy. Až kdykoliv v budoucnu pojedu od hranice směrem k Náchodu, vždy až uvidím ten výrazný kopec u Babí nad Bělovsí, vzpomenu si, že tam někde, neznámo kde... leží ONA! Znásilněná, ubitá. Bezejmenná, zapomenutá, tam pod vzrostlými stromy a v neoznačeném hrobě.

PS: Prosím znalce o určení těch kalhot. Jaký je to vzor, kdo je používal a zda jsou kompletní. Tuhle dobu nesbírám. Jsem R-U patriot.
Benedek

P.S.: Uvítáme další svědectví a jakékoli informace, které by pomohly podrobněji objasnit, co se tenkrát u Bělovsi stalo.

Komentáře

Panzerfaust6

29. 01. 2016, 16:26

dychvyrážajúci príbeh, dobré čítanie

Gorba

29. 01. 2016, 16:40

velmi velmi zajímavé

kojot15

29. 01. 2016, 16:51

Krásne kalhoty a neskutočné čítanie. Gratulujem k darčeku a dávam ti  za článok

diamond

29. 01. 2016, 16:51

Maskovací kalhoty waffen SS vzor hrách
Zajímavý příběh

camel herr

29. 01. 2016, 16:59

Spálit .....jsou to esesacky kalhoty.
Supr počteníčko.

klarkon

29. 01. 2016, 17:01

Výborný článek - a koukám, že ovládáš i normální češtinu.

diamond

29. 01. 2016, 17:26

No a co se týče těch Hetzerů v Bělovsi...
9. května kolem poledne prošla Bělovsí jednotka waffen SS vedená nadporučíkem SS na koni. Pancéřové granátníky doprovázelo osm stíhačů tanků Jagdpanzer 38(t) Hetzer, které následovaly ještě tři trojstupy SS frau. Jednotka, která nejspíše patřila do 18. dobrovolnické divize waffen SS "Horst Wessel" (některé prameny udávají zase 31. dobrovolnickou divizi waffen SS) se u zmiňované celnice odzbrojit nenechala a pokračovala směrem na Náchod. Tam se šest Hetzerů i s výsadky otočilo a pod velením nadporučíka se vracelo zpět do Bělovsi aby vedlo boj na zdrženou. Tam dorazily ale jen čtyři Hetzery, jelikož byly napadeny boční palbou u Bartoňovy přádelny a v kopci před Vysokovem. Dva poškozené stroje osádky opustily a ustoupily.
Kolem sedmé večer dorazila k celnici sovětská protitanková jednotka s automobily Studebaker a Chevrolet mající v zápřahu kanony ZiS - 3 ráže 76 mm. Nastal zmatek a první tři těsně zasebou jedoucí Hetery se minuly s v protisměru jedoucí první soupravou a než se překvapení rudoarmějci volající na němce "Kapitulace!" vzpamatovali, zahájili příslušníci waffen SS z chodu boj. Podařilo se jim zničit jeden Studebaker, jeden Chevrolet i se zapřaženým kanonem a jedno dělo, jehož posádka se snimi snažila zahájit boj.
Mezitím první souprava zastavila v prostoru Hejdovka, kde jedno dělo zaujalo postavení ve směru k celnici a druhé dělo nasměrovala obsluha k Náchodu, neboť u domu č. 117 zůstal v záloze čtvrtý Hetzer. Výsadek z Hetzerů obsadil bez boje celnici, kde byli okamžitě popraveni nalezení sovětští vojáci. České osazenstvo celnice bylo zavřeno do sklepa.
Granátníci SS těžili z překvapení a ovládli bojiště. S přísunem sovětských posil a povstalců se však situace začala měnit a granátníci se snaží bojiště vyklidit. Trojice Hetzerů se otáčí a ustupuje směrem na Náchod. Jeden ze strojů je zasažen protitankovým kanonem a je zcela zničen. Druhý, za nim jedoucí stroj jej předjíždí, je však zasažen střepinami ze zničeného stroje, které zabijí velitele jedoucího v otevřeném poklopu. Zbytek osádky nepoškozený stroj opustí. Třetí Hetzer je zasažen přímo u železniční zastávky. Čtvrtý Hetzer v záloze je zasažen kanonem umístěným západně od Hejdovky (některí svědci uvádějí, že byl zničen vlastní posádkou).
Účet večerního boje v Bělovsi je tragický. Zahynulo 11 českých občanů, 16 bylo zraněno, 38 vojáků Rudé armády padlo a 23 bylo zraněno. Po boji bylo zajato 67 granátníků SS i se svým velitelem nadporučíkem Weselym, rodákem z Brna hovořícím česky s moravským přízvukem...

chufu

29. 01. 2016, 18:22

To je moje velikost.A jsou super

Jim

29. 01. 2016, 18:33

Myslím, že se nebudu mýlit, když podotknu, že ty kalhoty jsou pánské. Zapínání pánské je levá strana přes pravou, dámské naopak. Kromě toho dámské kalhoty nepotřebují poklopec. Nevylučuje to samozřejmě popsanou historku s tím, že dámy v armádě mohly klidně nosit pánské uniformy.

HonzaSandalek

29. 01. 2016, 18:35

Ahoj nechcem rýpať ale fotka mŕtveho SS ja z tábora Dachau. Daj si vyhľadať Dachau massacre fotky. Nautika

snorek

29. 01. 2016, 18:41

Rodrigo II

29. 01. 2016, 18:45

HonzaSandalek

29. 01. 2016, 18:49

Ahoj nechcem rýpať ale fotka mŕtveho SS ja z tábora Dachau. Daj si vyhľadať Dachau massacre fotky. Nautika

klarkon

29. 01. 2016, 19:12

nautika - máš recht
https://furtherglory.wordpress.com/2012/06/19/91-year-old-wwii-veteran-breaks-his-silence-about-the-dachau-massacre/

klarkon

29. 01. 2016, 19:16

Benedek potřeboval fotku zmasakrovanýho elektrikáře tak nutně, že by snad nějakýho i zabil.

Lebenkopf

29. 01. 2016, 19:48

Mohu Vás poprosit o zprávu na email? Děkuji.

Rozum

29. 01. 2016, 20:27

Tak teprve Lebenkopf se odvazil ze by mel o katata zajem.To ja take ale asi bude uz pozde.Panske urcite pro damy se nic takoveho nesilo snad ne?Pribeh se moc hezky cetl....diky.pro jistotu pridavam take mail pneubazar@seznam.cz treba budu mit stesti.

2bobes

29. 01. 2016, 21:03

Krásné čtení.Je to pěkné,když nalezená věc má i svůj příběh.Má to prostě svoje kouzlo!Takové nálezy nejvíce potěší.

mangus

29. 01. 2016, 22:43

krásné čtení, hezký příběh i když s dopněnými příspěvky krutý. Kalhoty supr.

Kamil 007

30. 01. 2016, 00:12

uchylny...posilat fotky mrtvol

AlkaldaAlkalda

30. 01. 2016, 05:05

Klarkon a spol.
V tomto pripade si trosku clanek o Dachau vylepsili fotkou z Beloveske tragedie...
Pro misti a pro znalce je tato fotka a dalsi dostatecne zname...

tankhalter

30. 01. 2016, 09:39

Přečetl jsem si dovětek od diamonda...takže klasický schéma, dobytek z SS nerespektoval kapitulaci, navrch popravil zajatce...jak moc museli mít tihle lidé v kebulích vymleto, když si nedokázali přiznat, že je konec.Ale i členové elitních SS divizí tohle dělali, začlo to už u Dunkerku kde dobytci SS nahnali Brity do stodoly a postříleli je.

benedek

30. 01. 2016, 09:40

Tak kalhoty mně byly před chvílí znalcem z Německa na základě tohoto článku již určeny. Děkuji! Jedná se prý (volně přeloženo z němčiny) Polní kalhoty z výstroje Zbraní SS, Model44 "Erbsentarn". Podle jeho posudku byly tyto určeny pro příslušníky pancéřových jednotek. Podle barevné kombinace ("Drillich"?) materiálu. Tyto konkrétně podle "klasického střihu" nejsou určeny pro osádky bojových vozidel. Ti měli kalhoty "střihově jiné, s "překlopem?", ale materiál stejný." Kód výrobce na nich uvedený je správně "BETR. Ra.". Čísla jsou rozměry kalhot v cm. Jde o zajímavý pěkně dochovaný exemplář "pozdní," produkce výrobce z r. 1945. Jednotky vyzbrojené stíhači tanků "Jagdpanzer -HETZER" tuto výstroj běžně používali...

tankhalter

30. 01. 2016, 09:54

spodní prádlo rozřezaný nožem a kalhoty neporušený? řekl bych, že z člověka líp sundáš prádlo než kalhoty, ale nechci rozporovat příběh.

benedek

30. 01. 2016, 09:56

Tankhalter. Je obnecně známo, že "Dějiny vytvářejí vítězové". V tomto případě se podařilo místním "historikům" vytvořit takový nesmysl, že se jeho zpochybněním na základě mnoha svědectví zabývá po léta Státní zastupitelství v bavorském Hoffu. Při představě, že zkušení frontoví vojáci na stíhačích tanků kryti domy mající před sebou rovný usek silnice na náspu mezi loukami. Po kterém se pomalu přesunuje v pochodové poloze nepřátelská baterie. Vyjeli ze svého krytého postavení jí vstříct za pokřiku ji na 4m silnici minout. Pak se na této silnici s obrněnci pracně otočit a pálit do ní z týlu. Při vědomí, že všude kolem jsou civilisté. Ženy a děti jejich národa. Dále, že se za předvojem blíží hlavní proud vítězné armády. Který své padlé jistojistě pomstí. To jest hodno opravdu zanést do Příruček taktiky jako "Boj na zdrženou" jak opsal Diamond z oficiálních pramenů

benedek

30. 01. 2016, 09:59

Pokud tankhalter nosí své trenýrky, či podvlíkačky každodenně na riflích. Nelze s ním než souhlasit

tankhalter

30. 01. 2016, 10:05

Alkalda - k tý fotce, dohledal jsem, že je součástí sbírek Yad Vashem, muzea/památníku v Izraeli....Součástí památníku je největší a nejobsáhlejší archiv dokumentů o holokaustu na světě. Je v něm shromážděno více než 62 miliónu stran dokumentů, přes 267 tisíc fotografií a několik tisíc dokumentárních filmů. (wiki)

Takže fotka z muzejních sbírek, bohužel spíš věřim jim, že je opravdu z Dachau..jako pořizovatel fotografie je US Army...

tankhalter

30. 01. 2016, 10:09

benedek si vyzkoušej z někoho servat kalhoty, tam nůž nepoužiješ qa na blbý prádlo jo? Ale nechci to rozebírat, zbytečný, já ti ten příběh nerozporuju..až na tu fotku.

tankhalter

30. 01. 2016, 10:11

http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/101214.html

tady máte tu fotku, celou, neořízlou. jako součást sbírek muzea.

diamond

30. 01. 2016, 12:04

Kolego Benedeku, A kdo tedy podle tebe zahájil boj? Zlí rudoarmějci nerespektující kapitulaci? A ti chudáci pancéřoví granátníci z waffen SS se jen bránili a chránili německé civilisty utíkající před tou svoločí ze Sibiře a před krvežíznivými českými postalci? Proč se ony čtyři Hetzery i s výsadky v Náchodě otočily a vyrazily vstříc rusům, místo toho aby ujížděly k američanům? Tady je asi nejlepší popis boje v Bělovsi opírající se především o výpovědi očitých svědků. Ale podle tebe je to jen propaganda a vše bylo vlastně úplně jinak...
http://www.beloves.wz.cz/obsah2.htm

benedek

30. 01. 2016, 12:46

Kolego diamonde. Verzí opírajících se o "výpovědi očitých svědků" je samozřejmě několik. Má to však jednu velkou chybu. Nebylo totiž očitých svědků! "Zlí rudoarmějci nerespektující kapitulaci" se před překvapivou střelbou odkudsi z okolí skryli. A to do jediné nejbližší budovy stojící u silnice na náspu v lukách. Do budovy tehdejší protektorátní celnice. Tam se již ukryli i odbojáři, kteří do té doby po celý den bez potíží u ní odzbrojovali ustupující německé vojáky a ukazovali cestu utíkajícím civilistům. Stříleno bylo na vše v okolí celnice. I na "pancéřové granátníky z waffen SS". Ti vyhodnotili situaci ke smůle všech tak, že jde zřejmě o střelbu postupujících jednotek pravidelné Sovětské armády. I když se nelogicky minutu předtím se minuli bez potíží s jejich dělostřeleckým předvojem na silnici. Je bez diskuzí, že Němci porušili den trvající Klid zbraní a dopustili se zločinu pobitím těch, které považovali z hlediska vojenského za nejbližší své ohrožení v boji. Tedy Rudoarmějců z předvoje i statečných českých odbojářů skrytých ve sklepě celnice. Tím tak mj. byla zlikvidována jedna část očutých svědku. Účastníků boje. O druhou část očitých svědků, včetně zraněných a zajatců se postarali beze zbytku náchodští odbojáři... Stále ale není dodnes zodpovězeno proč, byl li plánován střet čtyřech Hetzerů s předvojem RA. Nevyčkali tito zkušení frontoví vojáci ve výhodném postavení k boji na mezi domy v zahradách kryti kraji Bělovse. Místo toho vyjeli překvapenému bývalému nepříteli neočekávajícímu žádný střet vstříct a dokonce jej minuli... Připomínám. Bylo 9.5. 1945, den po podpisu Všeobecné kapitulace Německé branné moci. ... Neměl někdo třetí zájem i přes oběti z obou do 8.5. 1945 válčích stran a vlastních odbojářů získat na "poslední chvíli" Válečné zásluhy?!

Rozum

30. 01. 2016, 13:55

No zajimava diskuse se tu rozjela.Benedeku vim ze ted asi nemas cas ale ja bych ty katata koupil...a nebo smenil.Pokud neprotestujes mas zde muj mail pneubazar@seznam.cz a nebo telefon na mne 777 285 285 Aleš

benedek

30. 01. 2016, 13:57

... závěrem k této smutné události ještě dovětek. Vzpomínka na stařičkého pána z Kramolny u Náchoda. I já coby chlapec si jej pamatuji. Žil tehdy sám v malém domku. Jezdili jsme jej navštěvovat a on chodil rád na naučné vycházky mého otce. Byl nesmírně vzdělaný a měl velký zájem o historii. Neměl rodinu. O manželku a děti, které miloval. O ty přišel v koncetráku... Po válce se sice dozvěděl kdo jej udal Gestapu. Avšak nebylo mu to nic platné. Dotyčného se všichni z titulu jeho funkce dané "aktivní účastí v odboji na konci války" totiž báli. Dodnes vzpomínám na jednu návštěvu u něho. Tenkrát mému otci vyprávěl, aníž věděli že je poslouchám, o "gladiátorských zápasech"... Znělo to asi takto: ...Víš, příteli. Ten můj práskač se tehdy v noci z 9. na 10. května v pětačtyřicátém s jemu podobnými kumpány v Náchodském pivovaře tak opil, že si společně vymysleli "kratochvíli". "Gladiátorské zápasy" to tehdy nazvali. Ve sklepě tam byli tehdy zavření zajatí němečtí vojáci. Většinou od SS z Bělovse. Naši "hrdinové" si je prý nechali stráží všechny v noci nastoupit. Nařídili jim se vysvléct do půl těla. Rozdali každému železnou tyč, lopatu... No! A. Pod hrozbou zastřelení se tito museli vzájemně mezi sebou bít hlava nehlava. Kdo bil málo, dostal od nich bajonet a musel proto bodat své "protivníky". Odbojáři slabší povahy co přihlíželi to již nesnesli a ze sklepa chtěli raději odejít. Toho prý využil jeden z těch zajatců a utekl ven na dvůr. Střelili ho do zad až v řece pod pivovarem... Ráno co ještě hýbalo a mrtvé nahazeli na náklaďák a odvezli k vojenskému hřbitovu z Války r. 1866. Tam na louce u zámku. Čekali tam již němečtí zajatci od hlásky Luftwaffe tady z Kramolny u jimi předem vykopané jámy. Naši "hrdinové" je nechali odpracovat a na závěr je postříleli rovněž...." K tomuto doplňuji, že ostatky z tohoto masového hrobu byly skutečně koncem 90tých let Spolkem pro německé válečné hroby nalezeny, exhumovány a odvezeny. Jak ale vidno z mého článku. Přízraky nad Bělovsí a Náchodským pivovarem stále jsou.

Západočech

30. 01. 2016, 14:31

Zlí, hnusní Češi! Proč jenom tohle dělali příslušníkům národa, který pod vedením velkého humanisty chtěl přinést celému světu pouze mír a blahobyt. Benedeku, chce se mi z Vás blít.

diamond

30. 01. 2016, 14:36

Pokud patřila jednotka waffen SS v Bělovsi k 31. dobrovolnické granátnické divizi SS (což je podle mě pravděpodobnější, než časteji zmiňovaná 18. dobrovolnická divize SS), tak se o ostřílených frontových bojovnících, kolego Benedeku, nedá hovořit. Divize vznikla až 1. 10. 1944 a její bojová hodnota je značně diskutabilní.
Dnešní podobné konspirační teorie, jako je ta tvoje a hlavně glorifikování vojáků Wehrmachtu a zejména SS je hrozně moderní.
Rozhodně se nechci zastávat řádění revolučních gard, rádoby povstalců a partyzánů co si vzali 9. května v příkopách zahozený kvéry a šli si vybít frustraci na německých prchajících civilistech, ženách a odzbrojenách vojácích, bohužel takových případů je více než dost... Ale dnes každý lituje chudáky ubité a zavražděné německé vojáky českou zběří, chudinky znásilněné a ubité německé frau, ale desetitisíce čechů odvlečených na otrocké práce do říše, do koncentračních táborů, do nacistických kriminálů, obyvatele Lidic, Ležáků, ty nelituje nikdo.
Ty si často vzpomeneš na NI (s největší pravděpodobností příslušnici SS). Na bezejmenou, znásilněnou, ubitou, pochovanou v neoznačeném hrobě... A vzpomeneš si někdy na tisíce bezejmených čechů osprchovaných cyklonem B, zpopelněných v krematoriích, kteří žádné hroby nemají?
Jistě, květen 45 je v českých zemích plný křivd, vražd a násilí. Jenže kolego Benedeku, kdo sel 6 let bouře, nemohl se divit, že sklidil vítr...

Rozum

30. 01. 2016, 14:37

Ja z techto pametnich clanku vidim ze pokud das zbran a moc do ruky komukoliv vzdy se bude kazdy chovat jako bestie/zamerne nepisi jako zvire-zvire takove veci nedokaze neb priroda to ma nastavene jinak/nebudu psat o nenavisti protoze to jsem psal vicekrat ale cela ta era valek byla a vzdy bude na hov..

Lebenkopf

30. 01. 2016, 15:11

Benedeku, mohu poprosit o email? Moc děkuji.

easton

30. 01. 2016, 17:17

diamond-skvělá práce! Máš naprosto erudované komentáře

hrabos23

30. 01. 2016, 17:39

Ten má medailí jako ruský generál neprůstřelná vesta

tankhalter

30. 01. 2016, 17:57

tyhle příběhy(gladiátorský zápasy) maj jednu velkou vadu, nikdo nepozná jak moc jsou přibarvený, pamětníci či očití svědci maj často silně zkreslený informace, tu si přidaj, tu zapomenou a tu vymyslej..držel bych se jen faktů. Všechny divize SS kromě cca prvních pěti, byly banda nedisciplinovanejch polovojáků sesbíranejch všude možně...a i ty elitní se chovaly naprosto prasecky, jejich silná bojová hodnota pramenila hlavně z přednostního doplňování materiálem, viz třeba početní stavy u Kurska, SS motorizovaný divize se materiálem rovnaj klasický Německý tankový divizi atd. Jak velikej rozdíl mezi SS a Wehrmachtem je, ukázala bitva v Ardenách. SS divize globálně byly pro Německou armádu přítěží, křížící se kompetence ve velení, časté porušování ženev. konvence ze strany SS nevynahradily ani výkony několika elitních divizí SS. Válka v Africe se vedla až rytířským způsobem, proč? Absence divizí SS.

A jak už jsem tu psal jinde, případy jako ten z Berlína roku 1945, kdy létající odřady SS lovily dezertéry Weidlinga rozčílily tak, že vyhlásil "pokud budou cucáci z SS dál otravovat moje veterány, nechám je postřílet"..ukazují, že mezi vojskem WH nebyli SSmani populární...O divizích sestavovanejch z kriminálníků ani nemluvě..Dirlewanger třeba.

tankhalter

30. 01. 2016, 17:58

hrabos a to jsi neviděl generály ze Severni koreje, ty maj metály i na nohách :D

http://onecitizenspeaking.typepad.com/.a/6a00d83451d3b569e2017c3890d33f970b-pi
:D

AlesMikes

30. 01. 2016, 18:12

Udělal bych na těch kalhotech testy na sperma, zjistíme viníka.....

hrabos23

30. 01. 2016, 18:19

tankhalter ...no to je hustý , až se v týhle zemi jednou uvolní poměry a zjistí že z nich měl celej svět prdel

diamond

30. 01. 2016, 18:30

Tankhalter: Ta fotka je upravená v photoshopu. Viděl jsem tu samou, kde na kalhotách nemají nic. Ale i to co mají na sakách musí mít metrák

tankhalter

30. 01. 2016, 18:35

diamond máš pravdu, koukám teď v gůglu že na nohách to je dodělaný..i tak nechápu za co maj ty na hrudi.. vypadaj stejně..asi rok služby, 5 let služby, 10 letslužby, 15 let služby..:)

tankhalter

30. 01. 2016, 18:37

http://defence.pk/threads/pictures-of-north-korea.268273/

tady jsou metály popsaný, příspěvek 2..

Filuta

30. 01. 2016, 20:24

Pokud se nějakých 40 let připomínaly pouze české oběti odpravené v koncentračních táborech, v Lidicích atd. a při práci v Říši, nemůže se dnes nikdo divit, že se konečně také dostalo na "ty druhé, o kterých se snad dřív ani mluvit nesmělo. Je to zkrátka následek dlouhého zatajování pravdy, která, ať dřív nebo později, vyjde najevo. Je pochopitelné, že Češi to doteď neradi slyší a hrozně prskají, ale to už je taková jejich povaha...

klarkon

30. 01. 2016, 21:31

Filuta ty jsi evidentní Maďar že ?

DFC

30. 01. 2016, 22:48

Jen bych na závěr chtěl připomenout, ze ať je pravda kdekoliv, tak nejdřív přišel ten neuspesnej malíř z Vídně se svým plechovym cirkusem a místními zrádci a pak přišel trest

ofener

31. 01. 2016, 00:29

Argumenty typu ,,kdo seje vítr,sklízí bouři" a odkazy na to,kdo začal válku,by se snad dali chápat od lidí,co tu hroznou dobu zažili.Dnes,70 let poté,to působí spíše jako extrémismus.Jako by vraždy a zvěrstva šlo obhájit.Hodně podivná logika.Některé činy jsou prostě zavrženíhodná svinstva,byt je spáchala ta strana,která v učebnicích dějepisu vyšla jako ta ,,hodná".

Pan Benedek: Budete podnikat kroky k tomu,aby se ostatky té dívky dočkaly identifikace a  řádného pohřbu ?

kebabJm

31. 01. 2016, 09:22

ofener: to jsi nemohl usnout nebo jsi to vyplodil až jsi došel vylitej z večírku

Kamil 007

31. 01. 2016, 10:47

Filuta: Přesně tak Češi jsou největší prasata,národ plnej imbecilů...

HonzaSandalek

31. 01. 2016, 11:02

Pre Benedek : poprosím o vyjadrenie k fotke mŕtvol nakoľko je zjavné že, nie je z Vami udaného miesta ale z Dachau, poprosím o Váš zdroj. Ďakujem

Filuta

31. 01. 2016, 11:22

klarkon: Jsem Čech, takže se nevyděluji ze zodpovědnosti mého národa, ale někdy se za něj trochu stydím...
To musí objektivně smýšlející člověk pochopit.

Západočech

31. 01. 2016, 11:34

Kamil 007: Kamilku, Takový názor na vlastní národ může mít opravdu jen prase......

zero

31. 01. 2016, 17:16

Válka je prostě svinstvo, které plodí zase jenom svinstvo.
Dál to nebudu komentovat. Přijde mi zbytečné se tu hádat.

Benedeku- zeptám se podobně jako Ofener- zkusíš jít po této stopě a dohledat její hrob? Myslím, že by minimálně její příbuzní třeba byli rádi kdyby věděli kde jejich příbuzná skončila.

Nebudu pitvat míru její viny.

benedek

31. 01. 2016, 23:22

Žel Bohu a z historie je dáno. Nikdo z nás obyčejných lidí si nemůže být jist, že svými momentálně mocnými a z jejich zákonů nebude povolán do války. Oni rozkazem pod trestem smrti za dezerci povolají Vás, Vaše syny, Vaše vnuky. Nově mohou i Vaše ženy, přítelkyně, Vaše dcery, Vaše vnučky. Bůh pak nás ochraňuj! Aby tam, kam nás rozkazem se zbraní pošlou nepovažovali místní za okupanty. Historie, i tento článek, nás poučuje o tom. Že kdo nepadne v rovném přímém boji s vojáky místních. Bude, bude-li zajat, místními coby okupant bude i trýzněn. Místní nebudou zjišťovat zda se tím či oním na nich předtím provinil. Místní budou rozlišovat míru svého hněvu jen podle uniformy a insignii, kterou zrovna ubožák bude mít na sobě. Historie nám v mnoha případech připomíná. Že Ti co zločiny na místních páchali, nebo je nařizovali, zmizeli jako první. Zpravidla jim byl naprosto lhostejný osud těch jejich podřízených, které svou propagandou ovlivňovali. Historie nám mnoha případech připomíná. Že Ti z místních, kteří se skutečnými zločinci z řad okupantů kolaborovali. Nastane li obrat, převlékají rychle kabáty. Stávají se z nich pak zpravidla Ti největší trýznitelé opuštěných řadových zajatců v uniformách okupantů... Rodiče a blízcí těchto zbytečných obětí válek pro slzy nevidí jejich podobenky u zapálené svíčky o Vánocích. Vědí jen, že jejich třeby DCERA je od 8.5. 1945 nezvěstná. Jak zemřela, kde leží...

tankhalter

01. 02. 2016, 06:27

nautika - odpovědi se nedočkáš evidentbně, prostě tam přilípl první fotku z gůglu, i když je to nepochopitelný, na netu je z Náchodskejch vražd fotek dost..ale každej nepracuje jako historik.

tankhalter

01. 02. 2016, 06:44

utřeme slzu nad projevem benedeka o chudácích z SS, kteří byli zavražděni.

. a řekneme si něco o hrdinech z 18. divize SS Horst Wessel

mimo jiné - Horst Wessel bojovala na východní frontě, v Maďarsku a na Ukrajině. Divize se zúčastnila operací pro udržení spojenců Německa – okupace Maďarska a brutálních represí proti slovenskému povstání v roce 1944.

Po roce 1940, byly všechny divize doplňovány ze stráží koncetračních táborů a mužů od Einsatzgruppen, což je i příklad divize Horst Wessel...(chudáci tátové od rodin)

Vojtaci

01. 02. 2016, 08:37

prohlížel jsem si fotky mrtvých Němců z Bělovsi, které mám, a nemají na sobě maskovací kalhoty
všichni mají kalhoty v barvě polní šedi, kalhoty mají rozepnuté, kapsy vyprázdněné, boty mají kotníkové
v 90 letech, když proběhla exhumace těl v Náchodě, našly se rúzné osobní věci( jsou v muzeu), ale ID se nenašly
co se tehdy opravdu stalo, se už asi nepodaří objasnit

benedek

01. 02. 2016, 08:38

Co Vaší odpovědi pane tankhaltere odpovědět? Použiji Vaší repliky níže s tímto dovětkem: Přeji Vám, abyste jste s ve svazku jednotky kam Vás nadřízení rozkazem zařadí jednou ne - ..."bojoval na východní frontě, v Maďarsku a na Ukrajině" Aby jste se Vaše "Divize se (ne-) zúčastnila operací pro udržení spojenců Německa – okupace Maďarska a brutálních represí proti slovenskému povstání..." Mohl byste totiž jednou, i přes Vaše nynější názory, až Vás místní odchytí. Dopadnout podobně. Nebo ještě hůře. A to jen kvůli tomu jakou uniformu budete mít právě na sobě... Nautikovi samozřejmě odpovím. Fotek na netu a hlavně mimo něj je opravdu spoustu. Bohužel jsou mnohem strašnější, než ta zde dokumentační...

Marouš1

01. 02. 2016, 08:43

Existuje několik sad fotografií z Bělovsi, tak jak kolují světem se do nich přidávají další a další fotky. Jednu sadu původní sadu jsem půjčil kolegovi a nemám ani kopie. Děravých hlav odporných SSáků tam bylo víc, ale jestli tam byla i tahle si nepamatuju. Mnohem zajímavější jsou fotky ustupujících vojáků - tam je vidět pár vojáků v posledním typu maskování.

Marouš1

01. 02. 2016, 08:46

Dále samozřejmě existuje řada spekulací o exhumaci, ale to by bylo jen přilévání oleje do ohně.
Stejně jako diskuze nad tím, která to vlastně byla divize W-SS, jak by řekl seržant z filmu Čtyři z tanku a Pitt, je to esesák, patří mu smrt.

Marouš1

01. 02. 2016, 08:51

Dále samozřejmě existuje řada spekulací o exhumaci, ale to by bylo jen přilévání oleje do ohně.
Stejně jako diskuze nad tím, která to vlastně byla divize W-SS, jak by řekl seržant z filmu Čtyři z tanku a Pitt, je to esesák, patří mu smrt.

Marouš1

01. 02. 2016, 09:13

Admin by měl vypracovat manuál jak by měl vypadat všeobecně korektní příspěvek - v žádném případě to nesmí být článek oslavující rudou armádu, US armádu, nesmí oslavovat žádnou ze složek hitlerovské branné moci, vítány budou články oslavující naši samostatnost - všechny příspěvky musí mít jako podklad naši vlajku. Vítány jsou příspěvky úspěších našich vojsk, že jich bylo, samozřejmě se zakazují všechny fotografie, kde by se vyskytovaly mrtvoly, poškození bojové techniky pouze okrajově. Samozřejmě pro genderové vyvážení by bylo vhodné, aby minimálně 51% fotek tvořily obrázky žen a transexuálů v bojovém nasazení.

tankhalter

01. 02. 2016, 09:37

benedek myslíte, že třeba do Einsatzgruppen nebo ostrah koncentračních táborů, se odvádělo? To určitě ne, vyjma konce války byli u SS dobrovolníci. Mohli si vybrat zda půjdou do WH či k SS. To jen pro pořádek!

Pokud bych se účastnil masakrů na civilistech v jednotce dobrovolníků, až mě místní odchytí a zabijí, já Vám řeknu - právem! Tahle divize SS měla pracky i v lovu židů v západním Rusku.

tankhalter

01. 02. 2016, 09:38

Marouš1 já bych to nedramatizoval, mě třeba příspěvek nevadí, ale nemusím s většinou přeci souhlasit, od toho je diskuze.

Marouš1

01. 02. 2016, 09:43

Já se těším, a nebude to dlouho trvat až se jednou dozvím, že Hitler byla černošská blondýna s lesbickými sklony a asijskými předky.

kebabJm

01. 02. 2016, 12:54

ten člověk je nemocnej nebo provokatér, podle slovosledu bych řekl - nemocnej, ale podle postoje v tomto příspěvku a např. u tohoto - http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&lang=1&i=65132&mm=2&xb=2&vd=1 , tak říkám provokatér

Marouš1

01. 02. 2016, 13:21

Ale že ten kapitán dostal medailí.

MichalF

01. 02. 2016, 13:49

Dobrý den,
mohu poprosit o Váš mail ? Děkuji MF

Pimpf1936

01. 02. 2016, 18:31

tankhalter,Marouš1......fanatici na  Ve 45 skvělí adepti na pásku Revolučnich gard

surik

01. 02. 2016, 19:15

Ahoj a zdravím pana benedeka.Chci se jen zeptat jestli si je vědom toho koho lituje.Pokud ano tak by měl možná navštívit nějake psychiatricke vyšetření.jestli na to nemá penize tak mu rád na to pujčím.Taky mě zajímá jistorie druhe světove války ale nikdy nebudu litovat národ který ji rozpoutal a říkal si Herenvolk.Diky za to že si to někdo přečetl.,

Marouš1

01. 02. 2016, 19:22

Pimf - to je nová moda, že se v tomhle srandastátě běžně vyhrožuje "pifnou"??? Do očí to nikomu neřekneš, ale v diskuzi jsi silný jako silnice. Až si přečteš tolik knih o WW1 a WW2 co já, tak ti třeba dojde, že je všechno krapet jinak.

Ichtyloo

01. 02. 2016, 19:27

Pimpf1936 : tož ty si taky adept, ale na chocholouška

Pimpf1936

01. 02. 2016, 19:50

Toz kdyz to rikas Ichtyle

Pimpf1936

01. 02. 2016, 19:55

Typicka ceska vlastnost.Vse co je Nemecky je spatny Hlavne ze kazdej ceka jestli mu nepipne pod civkou neco se svastikou

selmik

01. 02. 2016, 20:49

Nejsem válkař ale pana Benedeka si vážím pro jeho znalosti i kdybych s ním nesouhlasil.Každý může mít svůj názor a svobodně ho vyjádřit.To je Demokracie.Házet špínu a kritizovat umí kdejaký BLB! Nedivte se ,že staří hledači i když mají nadšení, jsou znechuceni a občas když přispějí i úplně otráveni! Děkuji za prostor.

benedek

01. 02. 2016, 21:24

Dobrý večer. Pro všechny, kteří mně nabízeli a stále nabízí za tyto kalhoty velkorysé sumy. Těm s omluvou vzkazuji, že tyto nejsou a nebudou na prodej, ani na směnu. Nízká úroveň některých příspěvků. Urážky a nepochopení podstaty mého článku v jeho diskuzi. To vše mě utvrdilo v rozhodnutí, že příjmu avízovanou nabídku soukromého muzea militarií v Bavorsku. To mně nabízí notářem stvrzenou smluvní dlouhodobou zápůjčku exponátu do jeho tématické expozice. Konzultoval jsem dnes tuto možnost i s mojí donátorkou, dárkyní kalhot. Tu velmi ranila dehonestace a zesměšňování pana B. Peterky některými zde diskutujícími. Naprosto s mým řešením souhlasí a navíc. Na její telefonickou přímluvu si zítra jedu k jejímu strýci pro německou přilbu. Ta má také přímou souvislost s událostmi 9.5. 1945.. Byla odepnuta v ten den z pancíře z jednoho z opuštěných Hetzerů na silnici v Bělovsi. Ještě nevím, ale možná jí také zdokumentuji jako kalhoty a vystavím zde po dohodě s UCem. Jistě bude opět spousta nabídek k její koupi. Ti hloupí, co nic cenného nevlastní a nikdy vlastnit nebudou. Ti budou ale opět v rauši komentovat své nesmysly... . Tedy závěrem pro ty vzdělané a slušné, těm na jejich dotaz odpovídám. Ano, byly podniknuty kroky k identifikaci té "oné". Pokud dojde k šetření na místě v terénu, Bavorské Zatupitelství vyzve ke spolupráci pouze a jen Detektorweb. Jako důvěryhodnou a nezávislou odbornou instituci. Jen a pouze Detektorweb bude rovněž pravidelně informován o vývoji této kauzy. Výpovědích svědků, stáních Spolkového bavorského soudu v Hoffu, etc.. PS: Diskutujícího suryka prosím o finanční příspěvek na psychiatrické vyšetření mojí osoby. Uvítám, když budeme v čekárně společně sedět já, tankhalter a kebabJm. Následně velice rád si vyčkám na výsledky vyšetření. Děkuji všem co něco dokázali, mají krásné nálezy a sbírky. Díky staří přátelé. Váš benedek

rott

02. 02. 2016, 00:04

benedek:

tankhalter

02. 02. 2016, 06:16

benedek moc krásně jsi to napsal, já jsem tě nikde neurážel, ale chápu, že když nedokážeš argumentovat, uchýlíš se k urážce že mám jít k lékaři, ale mě to nevadí.
Nedokážeš ve svym věku překousnout, že s tebou někdo nesouhlasí, tak ho aspoň dehonestovat.

nick pimpf nekomentuju, tam to nemá smysl.

Paul2

02. 02. 2016, 13:48

Pěkný článek i artefakt. Gratulace
Diskusi k článku trochu nechápu. Válku jsme nezažili. Myslím že to byla složitá doba plná lidských tragédií na obou stranách a z dnešního pohledu mi připadá trochu jednoduché někoho černobíle soudit. Berme to prostě jako historický fakt, tak jak to benedek popsal.

HonzaSandalek

02. 02. 2016, 16:23

Pre Benedek : Je mi to ľúto ale Vaša reakcia na na príspevky možno naznačuje že, foto malo poslúžiť iba ako podpora Vašej Story k uvedeným maskáčom. Možno stačilo napísať že, fotka je ilustračná a nikto by nemal otázky ? S priateľským pozdravom Nautika

Rozum

02. 02. 2016, 20:19

Ja myslim ze se zde vubec neresi fotografie ktera byla treba neumyslne zamenena ale spise zpusob reakce na celou nastalou situaci.Ja si tento pribeh precetl rad a nenapadlo mne nejakym zpusobem zpochybnovat co v techto nelehkych dnech prozivali tito lide.Vsimnete si co Benedek pise v P.S ze asi vsichni uvitame dalsi podrobnosti.Benedeku diky rad jsem si to precetl.A asi jsem jeden z mala z tech kteri k tomu nemaji co dodat.

DFC

03. 02. 2016, 00:04

Kolegové přečtete si Krvavé jaro a samozřejmě mějte na mysli i prasarny "prostých českých vlastenců". Suďte je, odpoustejte dle nátury, ale opět se vraťte k příčině - německému nacismu a jeho importu do Zemi koruny české.

Kamil 007

03. 02. 2016, 07:58

češi jsou odporný národ,zloději a zástup magorů
Rozum,tanhalter a další experti

Vojtaci

03. 02. 2016, 08:36

benedek: v případě hledání té oné, bych Tě mohl nakontaktovat na Německý lidový spolek pro péči o válečné hroby, který se touto problematikou zabývá

UCAdmin

04. 02. 2016, 10:45

Rád bych k tomu také napsal pár slov. Benedeka znám dlouhé roky patřil mezi první lidi co na DW začali chodit. Velmi si ho vážím pro jeho znalosti a i toho jaký je to člověk. Věřte, že nemá sebe menší potřebu si cokoliv vymýšlet nebo prodávat. Nabídek na prodej kalhot dostal jistě více než dost a jistě je nikdy neprodá. Patří totiž k těm lidem, které mnohem více zajímá historie a lidské příběhy než finanční stránka věci. Zkusme být všichni trošku více nad věcí

Rozum

04. 02. 2016, 19:48

Miro moje rec tady se lide znaji predevsim virtualne ale ja k se dokazou napadati je az alarmujici...

Zilvar z chudobince

05. 02. 2016, 08:01

Koukám, že cenzura a kamarádství funguje skvěle. Hned jste mi smázli příspěvek . Tak na tom , že kalhoty jsou levý , jsi pořád stojím. Originální materiál vypadá jinak a ten pas je 100cm. tak žádná uzká v pase. Rybí kost má být na vrchu a ne zespoda potisku. vypadá to na staré kalhoty od Olšana , když měl ještě materiál z Německa-90léta. Stačí jsi porovnat hrachovou blůzu v mých příspěvcích. Koukám ,že se tu muže napsat jenom to , co se hodí pro Admina a jeho kamarády.

Pimpf1936

05. 02. 2016, 11:38

Kalhoty maji pas 109,ale to neznamená ze tento rozměr maji ve skutecnosti.Vypada to ze byly presity-zůženy na zenskou postavu.Kdyz vezmem v potaz měřitko tu dlazbu.tak 109 to urcite neni...To je muj názor

surik

05. 02. 2016, 19:59

Zdravím pana benedeka a děkuji za reakci na muj příspěvek.Taky chodím s klackem a velmi dlouho sbírám věci z druhe světove války.Nejvíce mám rád ty ktere mají nějaký příběh.Váš příspěvek byl perfektní ale omlouvám ale prostě se mi nelíbil ten konec .At si vzpomenem na tu chudinku atd.Vzpomenout na ni mužem ale jen jako na příslušnici armády která měla plány ktere se neslučují s normálním rozumem.Včetně našeho českeho národa který měl bý t z dvaceti procent převychována zbytek zlikvidován nebo odsunut po vítězne válce někam na sibiř.Možná proto jsem na vaše sladkobolne slova tak zareagoval.Nic ve špatnem a pičšte dál Zdravim Suryk.

buben

06. 02. 2016, 22:38

to je kecu kvuli jedny nemecky krave co mela rada Adolfa.Ted se zase germani snazej,jen trochu jinak.

heinri01

07. 02. 2016, 01:33

Zpráva pro Zilvar z chudobince: kalhoty jsou origo, bylo hodně výrobců tečka.

heinri01

07. 02. 2016, 01:44

Pro Benedek: Chválím za článek.

Zilvar z chudobince

16. 02. 2016, 20:58

Nemám slov....

Bazilisak

05. 02. 2024, 17:08

benedek: žiju v Bělovsi už hodně let a dost se také zajímám o události 9. května 1945. Znám i ten les ve kterém je pohřbena. Před několika lety byl ještě vydět malinký hrbeček ale ted´ už tam po tom nění ani stopa a jestě je tam všude listí. Znám z vypravění i od jednoho pána z Dobrošova že když němci utíkali od celnice z Bělovse tak jeden SS doběhl až na Dobrošov tam přelezl u jednoho domku plot a začal krást prádlo které vyselo na šnurách a majitel ho viděl a tak po něm vyběhl s vydlema nebo rýčem to přesně nevím, a tak ho na zahradě zabil pak se ale lekl co by se mohlo stát a tak ho ještě tu noc naložil na žebrinák a odvezl do lesa a tam ho zakopal ve stráni. Po nějakém měsíci si všiml jak si půda sedla a bylo vidět že je tam někdo pohřben a tak ho zase vykopal a naložil na žebřinák, odvezl ho o kus dál k jednomu nejmenovanému bunkru. A leží tam až do ted´. A mohu se zeptat co myslíš tím že nad pivovarem jsou přízraky? Já vím jenom že nad pivovarem jsou zakopáni němci, když je v pivovaru zabily tak je v jednu chvilí v noci odváželi do lesa Montace někde poblíž pivovaru a také jsou tam do dnes. Jestli myslíš to samé nevím. Díky za odpoved.