Úvod / Články

Středověké klíče v obrazech a iluminacích

02. 08. 2016 Autor: Rossy 8147× 13
Jak jsem tu už jednou psal, jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Na několika dobových kresbách a iluminacích bych Vám rád ukázal, jak vypadaly některé středověké až raně novověké otočné klíče.
Tvary oka otočných klíčů časem vycházely z architektury slohu, který v době jeho vzniku byl dominantní. Samotné zuby zase vypovídaly o dveřních zámcích a technické vyspělosti té které doby. Od raného středověku se vyráběly dva druhy otočných dveřních klíčů. S dutým nebo plným prodlouženým trnem. Ty s dutým trnem byly vyrobeny i s okem z jednoho kusu plechu. Oba druhy byly vybaveny prostou obdélnou ploténkou bez zubů. To právě souviselo s tehdy používanými jednoduchými dveřními zámky. Klíč pouze pohyboval závorkou se dvěma výstupky pro pohyb tam a pak zpět. Od vrcholného středověku se začínají na obdélné ploténce klíče objevovat zuby. Zprvu hlavně na spodní horizontální části. Souviselo to s dovybavením zámku zábranami /roubením/na protilehlé straně od klíčové dírky. Dalším vylepšením bylo doplnění zámku samočinnou odpruženou závorkou s přítlačnou pružinou ve 14.století. Ta blokovala závorku v otevřené poloze vzpříčením zubu klíče. To mělo samozřejmě vliv i na tvar a sílu zubů klíče. Mnohdy speciálním zesílením vertikální strany zubu klíče. Uvedené zámky byly jen na jeden západ a klíče v nich po odemknutí zůstaly vězet. Zámky jsou dále dovybavovány bočními zábranami a na klíči se to projevuje dalšími zuby po celém obvodu ploténky. Klíče jsou často pájeny mědí a mnohdy mají klíčové zuby i vnitřní, různě tvarované otvory. Klíč dveřního zámku neprováděl otočení o celých 360 stupňů, pouze tři pětiny otáčky, pokud tedy tento otvor v zubu nebyl jen ozdobný, pak zábrana pro vnitřní otvor zubu klíče byla v zadní části zámkového mechanismu a ne po celém obvodu. Až na některé dílčí detaily fungovaly takto dveřní zámky pro otočný klíč po celý pozdní středověk. Do poloviny 16. století byly zámky umísťovány na vnější straně dveří a to mělo vliv na délku klíče. V době renesance se výrobci zámků soustředili spíše na estetický vzhled nebo složitost zábran v mechanismu zámku. Proto, i když jsou některé klíče této doby mnohdy vybaveny velmi složitě prořezávanými zuby, plní v mechanismu zámku stejnou práci jako ty jednoduché. Některé typy jednoduchých tvarů zubů otočných klíčů tak přetrvávají do raného novověku.
Jen ještě něco k výzdobě, která se hlavně projevovala na oku klíče. Pomineme-li prostý kruh, známý ze všech údobí i když s různým způsobem výroby, pak se do výzdoby klíčů středověku až raného novověku nejvíce zapsala gotika. Nejsou to jenom ony známé hlavy klíčů ve formě kosočtverců, ale i tvaru čtyřlístku a objevuje se také klíč s hrotitým výčnělkem vybíhající ze spodní báze kruhového oka odděleného od trnu objímkou. Právě posledně jmenované se objevují již ve 14.století.
V drobných kresbách i v honosných obrazech se nám tak zachovaly doklady o klíčích a jejich vývoji v průběhu staletí.

ROSSY

 Autor: Rossy

Komentáře

UCAdmin

02. 08. 2016, 14:53

Dobrá práce! Ostatně jako vždy, díky

Saladin

02. 08. 2016, 15:47

Díky za článek.

macejstrazovec

02. 08. 2016, 22:41

poučné

Rossy

02. 08. 2016, 22:49

Děkuji.

kolovrat71

02. 08. 2016, 22:49

parádní čtení. dík moc

martindo

03. 08. 2016, 08:18

Super

Rozum

03. 08. 2016, 19:32

Rossy musim se opet poklonit zaslouzis si to...

Paul2

05. 08. 2016, 11:22

Zajímavý příspěvek Paráda.

Fliegerdedek

08. 08. 2016, 10:30

Pochvala i za mne , velmi pouřčný článek !
Díky

Rossy

03. 03. 2019, 11:53

Způsoby uzamykání místností a truhly v pozdním středověku ve světle archeologických pramenů z Polska
http://www.academia.edu/14899346/Sposoby_zamykania_pomieszcze%C5%84_i_skrzy%C5%84_w_p%C3%B3%C5%BAnym_%C5%9Bredniowieczu_w_%C5%9Bwietle_%C5%BAr%C3%B3de%C5%82_archeologicznych_z_terenu_Polski_Ways_of_closing_rooms_and_boxes_in_the_late_Middle_Ages_in_the_light_of_archaeological_sources_from_Poland_

Rossy

06. 07. 2020, 10:54

http://www.antiqbrocdelatour.com/Les-collections/clefs-cadenas-anciens.php

Rossy

07. 08. 2020, 23:08

https://pl.pinterest.com/malinaopatowiec/keys/

Rossy

14. 01. 2021, 19:32

Klíče z vykopávek s datací.
https://www.spessartprojekt.de/forschung/ausgrabungen/der-gotthardsberg/der-gotthardsberg-funde/der-gotthardsberg-funde-eisen/