Úvod / Nálezy / Půdovky atd.

Tajemství liběchovské půdy

22. 06. 2022 Autor: Pisinger 9 komentářů
Liběchovem projíždím docela často a toto městečko navenek zrovna nepůsobí dojmem jako místo, které by někde ukrývalo nějaká tajemství po půdách či sklepích. Zdání ale klame a při vytrhávání prken na půdě pošty v lednu 2022 objevily místní nadšenci větší množství po válce odhozených dokumentů, fotografií a jiných předmětů pocházejících z období zabrání městečka Velkoněmeckou říší po Mnichovské dohodě v roce 1938.
Výstavu ve výloze turistického infocentra jsem vyfotografoval a předkládám ji k nahlédnutí těm co se tam nedostali, nebo o ní neslyšeli.
Časopis Zpravodaj vydaný 24. listopadu 1938 a fotografie z Milovic z doby po mnichovské zradě pocházejí z mojí sbírky.
Pisinger

Komentáře

petakiller

22. 06. 2022, 14:35

Moc pěkný příspěvek. Díky za něj

zero

22. 06. 2022, 14:36

Kubin

23. 06. 2022, 19:30

knecht

24. 06. 2022, 10:47

Pěkný, okolo Liběchova jsme s detíkem běhali bohužel nic pěknýho nepadlo

Pišinger

24. 06. 2022, 11:33

Knecht : No jo...tam to mají možná víc prochozený houbaři než detektoráři...
Jednou a to bylo v 90 letech mi ukazoval kolega z Kostelce nad Labem svůj nález z okolí Liběchova - torzo zrezavělého Mausera s kusem dřevěné pažby,evidentně ještě za ústupu v 1945 roce zničené pušky...

benedek

24. 06. 2022, 12:40

Exkurz: V pohraničí tehdejší "první" ČSR, kde převládali její plnoprávní občané. Kteří při "Sčítání lidu" v počátku 30.tých let uvedli bez vědomí následků svou Německou národnost. Tak jak ostatně jí uváděli po staletí předtím i za R-U jejich předci. Bylo to totiž právně a historicky naprosto v pořádku. Označení území Království Českého a Markrabství Moravského obývané touto k celku těchto zemí národnostní menšinou - "SUDETY". Je jen slangový uměle vytvořený výraz bez jakékoli historické souvislosti a především mezinárodně právní relevance. Jako například "Prajzko", nebo "Šlonsko"... Výraz vymyšlený po roce 1918 a hojně do roku 1938 přiživovaný sousedním zmatky, pádem měny a krizí zmítaným Německým státem. Tehdejší Výmarští a později Říšští Němci pokukujíc po podstatně méně těmito vlivy zasaženými původně Rakušany žijícími v ČSR, věděli dobře proč jej používali. Dokonce německy mluvicími poslanci i na půdě a zápisech Čs. parlamentu. Podařilo se jim (a dnes opět), aby tento "hantec" byl převzat Čechy, Europou, Světem. "Sudety" byly teprve pak uváděny až do roku 1938 v mezinárodních vnitrostátních smlouvách i v zákonech. Tento výraz ale kupodivu neobsahuje Mnichovská smlouva o "Odstoupení území ČSR s převažujícím německy mluvicím obyvatelstvem"!!! Po její spojenci vnucené ratifikaci čs. vládou a parlamentem. Při odstoupení ćs. pohraničí se tzv. "sudetští" Němci stali okamžitě JEN občany III. Říše Velkoněmecké se všemi právy a povinnostmi. Název "Sudetský Němec" najednou mizí. Tito Říšští Němci pravda pocházejí neformálně z její župy "Sudetenland". Což lze v denšních podmínkách právně chápat například asi jako občané ze Středočeského kraje... . Znovu a."náhodou" se o "Sudetských Němcích" hovoří a v právních listinách píše (i v Dekretech) až po květnu 1945. Později si to tehdejší čs vláda na radu právníků uvědomuje a EX POST zavádí historicky i právně správný termín "Československé pohraničí". Vycházející z do roku 1918 R-U historických hranic Království Českého a Markrabství Moravského. Které kontinuálně převzala první a kromě druhé do roku 1992 všechny další Republiky Československé! Dnes opět i z veřejných míst slýcháme u nás, od konce roku 1945 do roku 1989, dokonce právně zakázaný výraz "Sudety", "Sudetští Němci"... A! Potomci československých občanů německé národnosti. Namítajíc, že vypovězením Smlovy Mnichovské ze strany dvou jejích signatářů Velké Británie a Francie. Obou již tehdy v roce 1942 dávno ve válečném stavu s jejími zbylými signatáři. Tedy nacistickým Německem a stále ještě fašistickou Itálii. Vypovězením až v roce 1942 z důvodů naprostých zvěrstev nacistů na území Protektorátu. Jako odplata za uskutečněný atentát na zastupujícího jejího protektora R.H.. Tak tito se tímto de jure stali z občanů III. Říše Velkoněmecké, občany protektorátními... Samozřejmě jen de jure. To a další však nám dává pádné důvody se zamyslet. Proč Německo a nejen ono oponuje "právní vyhaslostí" pro nás důležitých dokumentů v roce a po roce 1945....

Kobra

03. 07. 2022, 15:33

Liběchov,hnedka první vesnička v záboru za Mělníkem,kolikrát,když jsem tam jel,tak jsem si u legendárního sloupu říkal,tak a jsem v Sudetech.

Saint.maboul

07. 07. 2022, 18:54

Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o scan fotografií z Milovic. Budujeme nové muzeum vztahující se k Milovickému prostoru.
zdenek.votava@mesto-milovice.cz 604 322 715

Pišinger

08. 07. 2022, 00:22

Saint.maboul : Scan vám pošlu na email dneska , čili v pátek 8.července do 12-ti hodin odpoledne.
Pišinger