Úvod / Články / Krátká zpráva

Tip na knihu

09. 05. 2023 Autor: Redakce DW 525× 0

V Detektor revue č. 6/2021 a 3/2022 jsme přinesli pod titulkem „Jak koruny králů“ článek a rozhovor o unikátním nálezu zlatých šperků zdobených drahokamy z 5. století a masivního stříbrného pozlaceného závěsu koňské ohlávky z 6. století, který odevzdali detektoráři Lukáš a Jakub do Muzeua T. G. M. Rakovník. Kromě výstavy připravilo muzeum k tomuto naprosto unikátnímu nálezu i publikaci, která právě vyšla pod názvem: „Královské klenoty ze Mšece a Řevničova. Unikátní nálezy z období stěhování národů ze středních Čech.“
V tiskové zprávě rakovnické muzeum uvádí: „V knize jsou představeny nově objevené královské klenoty z doby stěhování národů ze středních Čech. Ačkoliv jde v případě Mšece a Řevničova o dva nálezy, které spolu zdánlivě nesouvisejí – dělí je více než jedno půlstoletí, přeci jen existuje řada styčných bodů, díky nimž můžeme odhalit řadu skrytých souvislostí. Jednou z nich je, že předměty z obou nálezů odrážejí světonázor svých tvůrců.
Opasková přezka ze Mšece, vyrobena s největší pravděpodobností v Ravenně či Konstantinopoli někdy v průběhu 70.–80. let 5. století, svým hlavním výzdobným motivem čtveřice protomů hlaviček orlů v geometrickém cloisonné stylu nachází paralely ve starokřesťanské ikonografii a narativitě. Naproti tomu honosný závěs koňské ohlávky z Řevničova, ač chronologicky mladší, se svým motivem v podobě masky s přilbou vendelského typu a dvěma dravci po stranách hlásí k hlavní postavě starogermánského severského pantheonu – Ódinovi.
Předměty ze Mšece i Řevničova byly po svém objevení podrobeny systematickému technologickému a materiálovému průzkumu. Tyto analýzy a také porovnání se známými nálezy obdobného charakteru nám umožňují nastínit rámcovou „biografii“ těchto nálezů. Opět se v plném rozsahu potvrdil  mimořádný význam mezioborové a široké mezinárodní spolupráce, jejímž výsledkem je i tato kniha, která vychází ve dvou jazykových verzích – česky a anglicky.“ Cena obrazově bohatě vybavené knihy (256 stran) je 850,- Kč.

Tip na knihu

 Autor: Redakce DW

Komentáře