Úvod / Články

Újezdské kolečko

18. 09. 2019 Autor: nixe 8799× 1
V sobotu 31. srpna 2019 proběhla v Dlouhém Újezdě za tropického vedra velmi zajímavá akce, tzv. Újezdské kolečko.

Újezdské kolečko byla akce pro děti ke konci prázdnin spolupořádaná obcí Dlouhý Újezd, místním Sborem dobrovolných hasičů a s pomoci mnoha dalších. Cílem akce je procházka kolem Dlouhého Újezda s plněním různých úkolů na stanovištích. Akce je pořádána asi od roku 2007 s přestávkami dodnes. Na letošním kolečku dětí na stanovištích poznávaly zdejší druhy ryb, které lovily z kádě, vyzkoušely si slalom s míčem a střelbu na bránu, učily se třídit odpad a vyzkoušely si výsyp popelnice do popelářského auta, viděly svět skrze opilecké brýle, rýžovaly zlato a vyzkoušely si hledání pokladů detektorem, poznávaly různé druhy obilovin, prohlédly a vyzkoušely si hasičskou techniku, procvičily střelbu z luku a na závěr otestovaly své znalosti na obrázcích známých kulturních památek.

Protože jsem hledač, tak vás seznámím se stanovištěm číslo 5, které poprvé obsadili tachovští hledači z klubu HP Tachov.

Na určeném místě na poli hledač Saša Szabo postavil základu. V ten den mělo být zase velké vedro a tak Saša postavil dva větší stany.

Vedle pracovního stanu umístil velký panel o činnosti tachovských hledačů.

V přívěsu udělal výstavu hledacích přístrojů, nářadí a pomůcek na rýžování zlata.

Druhý stan sloužil k odpočinku ve stínu dospělých při sledování dětí, které hledaly detektorem.

Hledací činnosti zaujaly tři generace. Nejen děti, pro které byla akce určena, ale zajímalo to i maminky a babičky, které děti doprovázely. Hledač Saša Szabo (uprostřed) byl se zájmem spokojen.

Dozor při hledáním nábojnic v písku měla Sašovo pomocnice Natálie Čížková.

Dohledávacími detektory se děti snažily v písku najít vystřelené nábojnice.

Rýžování zlata, které bylo také atraktivní, měl na starost Tomáš Blaha.

Tak měl Tomáš neustále řadu obdivovatelů, malých i velkých.

Maminky učily dcery, jak být profesionální „zlatokopky“.

S napětím, hlavně maminky, pátraly v písku po „zlatinkách“.

Důkladně se vybíraly mosazné „zlatinky“.

Hledání velkými detektory měl na starost Jarda Kubíček.

Hledalo se třemi detektory, a tak se Jarda za mladými hledači hodně naběhal.

Hledací pole bylo označené praporky, kde byly ukryté mosazné a železné podložky. Rozdíl mezi nimi bylo možné poznat podle zvuku.

Když už prošlo všech 94 zapsaných dětí, Jarda i Saša v tom vedru, jak se říká „mleli z posledního“. A to na ně ještě čekal úklid, demontáž a odvoz základny. Ale těšilo je to, že akce se povedla. Starosta Dlouhého Újezda, RNDr. Miroslav Křížek, hledače za provedenou akci pochválil.

Nixe

 Autor: nixe

Komentáře

Jaffak

18. 09. 2019, 21:48