Úvod / Články

Unikátní nález

04. 05. 2003 Autor: George 8884× 1
Na sever od města Libochovice, při silnici na Slatinu stojí socha sv.Václava. Její stav je již řadu let považován za havarijní. Město proto požádalo Památkový ústav v Ústí n.Labem o stanovení podmínek, za kterých může být socha obnovena a tím uchována pro další generace. Na základě těchto podmínek vydal Okresní úřad v Litoměřicích rozhodnutí k restaurování sochy.

Město vyhlásilo v měsíci září 1998 výběrové řízení, ve kterém oslovilo tři sochaře restaurátory, aby podali svoji nabídku. Byli to pan Miroslav Zentner, akademický sochař, restaurátor z Libochovic, Jiří Novák, akademický sochař z Prahy a M.Bílek, akademický sochař z Petrovic. Komise, která nabídky hodnotila, pracovala ve složení Jiří Rezek, starosta města, Mgr.Petr Hrubý, pracovník Památkového ústavu v Ústí n.L. a Vlastimil Hauf, pracovník referátu kultury Okresního úřadu v Litoměřicích. Tato komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku akademického sochaře, pana Jiřího Nováka. S ním město uzavřelo smlouvu o dílo.

Dne 22. prosince se v dopoledních hodinách prováděla demontáž sochy sv.Václava, včetně celého podstavce a stupňů, aby mohly být všechny jednotlivé díly odvezeny na Hrubou Skálu, kde se bude restaurování díla provádět. Při rozebírání spodní části podstavce sochy byla nalezena schránka ze zinkového plechu o rozměrech 180x110x50 mm. Po jejím otevření byla ve schránce nalezena listina, ve které se uvádí:

"Tato socha sv.Václava mučedníka a patrona Českého od sochaře Bartoloměje Edera nákladem Václava Hnědce, hospodářského ředitele z Ditrichšteina, v roce 1761 zhotovená, byla v roce 1880 za příčinou silnice z Libochovic do Slatiny vystavené, 384 metrů dále k straně severovýchodní na poli Ludmily Valentové znovu postavena a dobrovolnými příspěvky obyvatelů Libochovických obnovena a natřena."

Dále následují jména členů městské rady a jejich podpisy. Listina je datována L.P.1880, to znamená, žeschránka s doklady byla do podstavce sochy vložena při jejím přesunutí.

Dále schránka obsahovala výkaz průměrných cen potravin a dalšího zboží v roce 1880. Převážnou část schránky vyplňoval Dějepisný místopis města Libochovic nad Ohří se zvláštním zřetelem k okolí od řídícího učitele Josefa Čapka z roku 1878. Ve schránce bylo v aršíku z tvrdého papíru zasunuto sedm mincí, které pocházejí z doby panování Františka Josefa I. Jedná se o mince běžně používané v oběhu následujících hodnot:

- zlatník (Ag), říkalo se mu také půltolar z roku 1878, zlatníku se rovněž říkalo floren - čtvrtzlatník (Ag) z roku 1862 - dvacetikrejcar (Ag) z roku 1869 - desetikrejcar (Ag) z roku 1869 - čtyřkrejcar (Cu) z roku 1861 - 1 krejcar (Cu) z roku 1879 - 5/10 krejcaru (Cu) z roku 1877

Zajímala nás zpráva, že socha od r.1761 do r.1880 stála na jiném místě, blíže k městu. Na starých pozemkových mapách z roku 1843, které na městském úřadě máme, jsme opravdu nalezli místo, kde je socha zakreslena. Jednalo se o rozcestí dvou polních cest a to ke Slatině a do Chotěšova.

Po opravě, v létě letošního roku, bude socha opět instalována na své místo. Do nové schránky bude vložen původní obsah a dále současné údaje o městě a další zajímavé informace.

Převzato z netu

 Autor: George

Komentáře

Dragon515

16. 09. 2013, 23:21