Úvod / Články

V Protivanově jsme se bavili již počtvrté II.

08. 10. 2016 Autor: Kasander 2 komentáře
Hod detektorem
V kategorií „Děti a junioři do 10 let“ se házelo pouze s tři kilogramy těžkou cívkou odmontovanou ze soutěžního Deuse a odvahu našli i ti nejmenší špunti. Šimon si sofistikovaným hodem došel pro nejlepší výkon (12,72 cm), jimž zastínil mnohé „seniory“, za což si odnesl pěkný mini rýč z uhlíkové oceli, přesně poloviční výkon stačil Ondrovi k tomu, aby získal jako cenu lopatku Fiskars. Drobnostmi jsme ocenili i ty nejmenší prcky, kteří našli odvahu postavit se na start. Jen tak dál… možná za pár let….
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme, ti co nedosáhli na stupně vítězů, mohou trénovat na další setkání a házet na zahradě se svým detektorem :-)

Další soutěžní disciplína nazvaná „Dálkově řízený archeologický průzkum" měla premiéru loni právě v Protivanově. Připomeňme: úkolem "archeologa" sedícího na své židli v teplíčku "kanceláře", který dostával do bezdrátových sluchátek signál z cívky deuse v rukou hledače, bylo pomocí provázků řídit hledače, který měl zakryté oči, tak aby ve vymezené dráze nalezl tři volně ložené cíle v trávě.
Zvítězila dvojice, která našla všechny tři předměty a v nejkratším čase prošla přes celý polygon. S nadsázkou si soutěžící mohli vyzkoušet, že ne vždy to s námi hledači má archeolog jednoduché. A i obráceně, že hledači některým archeologům nerozumí. Nakonec se, ale ukázalo to hlavní, že spolupráce je přínosem pro obě strany. Opět se skvěle bavili soutěžící i diváci, tím spíš, že disciplína byla „zostřena“ překážkou, kterou musel na trati „slepý“ hledač naváděn „archeologem“ překonat.
Třetí místo časem 2:01 min. obsadila dvojice Iva/Myschman ("archeolog"/hledač), za své úsilí obdržela trička Makro. Druhé místo patřilo dvojici Myschman/Kubánec za čas 1:54 min, čímž si každý z ní vybojoval jako cenu rýč Fiskars.
Téměř kosmickou rychlostí proběhl tratí hledač Tomáš obratně řízen "archeologem" Slávou - jejich neuvěřitelný čas 1:10 min. asi nebude jen tak překonán. Tomáš nadopován soutěžním adrenalinem proletěl cílovou páskou jak žíznivá čára, až strhl nebohého "archeologa" z jeho židličky... Zlatí borci byli odměněni Kerimovou tlučnicí a rýčem Fiskars.
Šťastní vítězi krátce po "boji".
Kolem poledne začala na čichové kanálky neodolatelně dorážet vůně zlatavé křupavé kůrčičky dvou grilovaných pašíků…
…s příjemně zaplněnými žaludky jsme se rozptýlili za svými zájmy, někdo odpočíval, jiný vyrazil na hledačku, velká část zamířila do jídelny, která se proměnila pro tuto chvíli na přednáškový sál. A určitě jsme si z tohoto odpoledne odnesli nejen pár užitečných informací ale i námětů k přemýšlení.

V první přednášce nás svým živým a přitažlivým způsobem seznámil archeolog přerovského Muzea Komenského Mgr. Zdeněk Schenk s tím, jak pokračuje projekt preventivní detektorové prospekce v Olomouckém kraji, čili spolupráce archeologů a detektorářů na záchraně archeologického dědictví v regionu. Zdeněk Schenk mimo jiné připomněl, že v archeologické obci nepanuje na tuto spolupráci jednotný názor a že abychom nedopadli jako na Slovensku, bude třeba upravit příslušnou legislativu. Zdeněk Schenk představil dosavadní výsledky projektu, jimiž byla třeba šňůra výstav nálezů získaných detektorovou prospekcí, které byla i jakýmsi poděkováním hledačů za jejich spolupráci a poznamenal, že takové detektorářské výstavy nejsou u nás zatím něčím obvyklým.
S velký zájmem se setkalo vyprávění Jiřího Ráčila, kterého znají čtenáři Detektor revue pod přezdívkou „acci“, nazvané „Fryšava 1945 – terénní výzkum a exhumace vojáků německé armády“. Fryšava je malá obec v malebném klínu Českomoravské vrchoviny, kde se počátkem května českoslovenští a ruští příslušníci partyzánské skupiny Záře spolu s místními obyvateli nesmyslně postavili do cesty ustupující jednotce 3. pancéřové divize Totenkopf. Špatně vyzbrojeni a navíc alkoholem z dobitého lihovaru ve Žďáru n./S. oslabeni odbojáři byli velmi rychle rozprášeni. Oficiální komunistická historiografie hovořila o hrdinném boji partyzánů s přesilou, v kterém odbojáři zabili na 120 esesáků při vlastních ztrátách několika mužů. Pravda byla taková, že Němci měli jednoho mrtvého a odbojáři 20-30.
Osobní vzpomínky Jiřího na pátrání po skutečných, později ideologicky překroucených událostech, které vedly k jedné zbytečné tragédii na samém konci války, včetně krátkého originálního 8mm filmu z odkrývání hromadných hrobů na Vlčích jámách nad Fryšavou v roce 1994, které se Jiří zúčastnil, patřily k nejsilnějším „přednáškám“, jaké jsme kdy měli možnost na setkáních v Protivanově či ve Sloupu vyslechnout.
Dobrou zprávou je, že "acci" zopakuje tuto přednášku 10. listopadu 2016 u nás v prostorách redakce Detektorweb.cz, Žitná 2 (suterén), Praha 2., takže velmi doporučujeme nenechat si tento zážitek ujít.
Tomáš Merta, předseda spolku Archeo Moravia hovořil ve své přednášce „Nálezy členů, které pomáhají objasnit historii“ o konkrétních výsledcích, jaké přináší spolupráce archeologů a hledačů spolku Archeo Moravia, a to jak v počtu artefaktů odevzdaných ke zpracování, tak v množství nově objevených archeologických lokalit a počtu nových nálezů na rabovaných lokalitách. Tak například – jak je vidět dole na grafu - v roce 2006 to bylo 89 odevzdaných předmětů, v roce 2011 už 138 a v roce 2014 rekordních 1456 předmětů. Nejde jen o příkladný přístup hledačů, ale i vstřícný zájem ze strany archeologické obce.
Stejně jako loni se v předsálí konala pro hledače určitě přitažlivá výstavka lokálních válečných nálezů a půdovek, kterou na srazu představil Charlie z Protivanova.
Sobotním odpolednem se pomalu začali trousit z výprav do okolí hledači, kteří se rozhodli využít krásného počasí a trochu provětrali svůj detík.
(Pokračování)

 Autor: Kasander

Komentáře