Úvod / Články

Věž Putna, kde straší duchové hledačů pokladů. Takže pozor!

27. 04. 2003 Autor: candies 6600× 2
První věc, která vás při pohledu na zříceninu hradu Michalovice zarazí, je vychýlená, puklá věž Putna. Za tuto puklinu prý mohou hledači pokladu, který byl podle pověstí pod věží ukryt. Za časů Rudolfa II. se k němu snažili hledači drahých kamenů probourat. Mohutný výbuch prý ale věž naklonil a pohřbil pod ní poklad i s jeho hledači.


Puklé věži hradu Michalovice se říká Putna. Její zdivo bylo narušeno kvůli hledání pokladů


Z historie hradu "Jan, syn Beneše Pyšného, byl slavný rytíř, který patřil ke dvoru Václava II. Král ho pověřil diplomatickou misí, při níž měl získat české politice podporu Francie. Jan byl reprezentativní osobnost a uchvátil francouzský dvůr. Vystoupil v turnaji před mladým Filipem IV. Sličným. ...Na štítě nesl znamení lva. Bez váhání pobil všechny soupeře z Kapetovy družiny a Minesengři o tom léta zpívali..."

Úryvek pověsti z publikace nakladatelství Olympia naznačuje, že Jan z Michalovic, původně příslušník větve Markvarticů, byl muž udatný a znalý.

K ochraně svého panství v povodí řeky Jizery, které sahalo od Mladé Boleslavi k Železnému Brodu, Jan vybudoval obranný systém, jehož součástí byl po roce 1270 hrad Michalovice. Dvojitá hradba chránila palác i ostatní stavby tvořící jádro hradu, které od předhradí dělil do skály vylámaný příkop.

Obranná válcová věž zvaná Putna stojí na nejvyšším místě ostrohu. Nyní nepřístupná věž je vychýlená, jakoby zlomená údajně další činností hledačů pokladu, který měl být pod věží ukryt. Za časů Rudolfa II. byl hledán Vlachy i alchymisty, kteří se k němu snažili probourat.

Mohutný výbuch provázený obrovským sloupem zeleného kouře věž naklonil a pohřbil pod ní poklad i s jeho hledači. Dodnes je prý hlídán duchy mrtvých hledačů. Ještě více se věž naklonila a částečně zřítila v 19. století díky činnosti dalších hledačů pokladů.

V kraji kolovaly pověsti spojované s výbuchem na Putně o zeleném čertovi, zobrazeném v románském kostelíku v Nudvojovicích (Turnov), který na obraze Posledního soudu, epitafu rodiny Jiřího Reinolta ze Stiřína, hejtmana na Rohozci (z roku 1570), sráží vidlemi odsouzence do pekla.

Hrad je dobře viditelný z radniční věže v Mladé Boleslavi, která je také významnou historickou dominantou města. Byla postavena podle návrhu Mattea Borgorelliho v polovině 16. století.

Hrad si oblíbil i Mácha Častým návštěvníkem hradu býval také Karel Hynek Mácha, který jej zpodobil na svých kresbách.

Jako zajímavá shoda náhod se jeví vyprávění J. V. Grohmanna, který uvádí, že poblíž Mladé Boleslavi ležel loupežnický hrad Buttna. Z něj vycházely dvě podzemní chodby, z nichž jedna vedla do mladoboleslavské lékárny a druhá do kasáren. Jiná chodba prý zase ústila v městské radnici. Uprostřed chodeb má být veliké podzemní jezero, u kterého se zjevuje přízrak bílého rytíře s ohnivým koněm. Ten je snad posledním majitelem starého boleslavského hradu a každého příchozího oloupí.


Michalovice z profilu


Zřícenina hradu Michalovice stojí na strmém ostrohu nad Jizerou nedaleko Mladé Boleslavi.

 Autor: candies

Komentáře

steinar

28. 05. 2009, 13:02

Dragon515

16. 09. 2013, 23:20