Úvod / Články

Vyhlášena čtvrtá "zbraňová amnestie"

07. 07. 2014 Autor: Kasander 32 komentářů
Od 1. července do 31. prosince 2014 mají lidé další šanci se beztrestně zbavit nelegálně držené zbraně a střeliva, nebo si budou moci nechat zbraň zlegalizovat. Vláda v souvislosti s novelou zákona o střelných zbraních a střelivu schválila další kolo tzv. amnestie na nelegálně držené zbraně, přesněji řečeno "dočasný zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování".

Pro policii představují amnestie jednu z možností, jak stáhnout z oběhu nelegální zbraně. Mezi občany jsou i nadále tací, kteří si z nějakého důvodu zbraně dříve nenechali zaregistrovat či je nalezli na půdách či ve sklepech domů nebo zdědili po svých příbuzných. Výsledky amnestií si policie veskrze pochvaluje. Při té poslední bylo odevzdáno na osm tisíc kusů (během všech tří amnestií celkem na 16 tisíc kusů), včetně takových rarit, jakými jsou lovecké čtyřče, protitanková střela, plamenomet či těžký kulomet.

Podobné amnestie už byly vyhlášeny třikrát, a to v roce 1996, 2003 a 2009. Amnestií zbraní se tak mohou lidé vyhnout střetu se zákonem - podle trestního zákoníku činí sazba za „nedovolené ozbrojování" nebo další související přečiny až 2 roky odnětí svobody.

(Ilustrační foto)

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky spojené se zbraňovými amnestiemi.

Kde mohu zbraň odevzdat?
Zbraň můžete odevzdat na kterýkoli útvar policie, tedy na nejbližší policejní služebně, aniž byste policii museli sdělit, jak jste zbraň získali, přesněji řečeno, policisté se vás na to ani nesmějí ptát. Policisté vám vystaví „Potvrzení o převzetí zbraně do úschovy“ a zbraň či její hlavní části převezmou.

Vztahuje se amnestie zbraní i na střelivo?
Amnestie se nevztahuje na samostatné střelivo. Pouze v případě, že je střelivo odevzdáváno společně se zbraní, lze na něj amnestii zbraní aplikovat.

Co se s odevzdanou zbraní dál děje?
Po odevzdání je zbraň podrobena balistické expertize aby se zjistilo, zda se zbraní nebylo spácháno protiprávní jednání - tedy zda s ní nebyl spáchán trestný čin, nebo nebyla získána krádeží.

Jak expertíza konkrétně probíhá?
Během balistické expertizy je zbraň nejdříve podrobena vizuální kontrole, při které se zjišťuje typ zbraně, ráže a její výrobní číslo. Zejména pak to, zda není výrobní číslo pozměněno či zničeno. V případě potřeby se za využití dalších metod vyvolá původní číslo zbraně. Dále se během vizuální kontroly zjišťuje technický stav zbraně, a to z toho důvodu, aby se odhalily případné vady, které by mohly při zkušební střelbě způsobit její poškození či zničení.
Pokud je zbraň bez závad, provedenou s ní policisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz zkušební střelbu. Nábojnice a střely se následně zasílají na Kriminalistický ústav Praha za účelem zjištění, zda se zbraní nebyl spáchán neobjasněný trestný čin. Pokud se se zbraní zkušební střelba provést nedá, jelikož není zbraň technicky zcela v pořádku, pak se nábojnice a střely získávají náhradním způsobem a zasílají se k porovnání na Kriminalistický ústav Praha.

Co se stane, když je výsledek pozitivní?
Pak odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál vyzve držitele, který zbraň odevzdal, aby podal vysvětlení. Při poslední amnestii se ale žádná taková zbraň nenašla.

Kdy mohu požádat o legalizaci zbraně?
V případě, že nebylo zjištěno, že byl se zbraní spáchán trestný čin a nejedná se o zbraň, která by byla odcizena, příslušný odbor informuje osobu, která zbraň předala do úschovy o tom, že si do šesti měsíců může požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k držení této zbraně - tedy ji zlegalizovat.

Jaké doklady k tomu potřebuji?
Zbrojní průkaz a průkaz ke zbrani.

Má držitel zbraně i jiné možnosti, jak s ní naložit?
Ve stejné lhůtě může majitel postoupit zbraň osobě, která je držitelem zbrojního průkazu nebo se zbraně vzdát.

Co se se zbraní stane, pokud dotyčný o vydání uvedených dokladů nepožádá, nebo nebudou-li mu vydány?
Příslušný útvar policie rozhodne o tom, že zbraň nabídne prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva k prodeji. Výtěžek získaný prodejem náleží, po odečtení nákladů prodeje, jejich vlastníkovi. Pokud se nepodaří uskutečnit prodej do dvou let od opakované výzvy příslušného útvaru policie, je zbraň zničena.


Amnestie se týká zbraní kategorie A, B, C či hlavních částí těchto zbraní.

Kategorie zbraní
Mezi zbraně kategorie A patří zbraně zakázané, jedná se např. o vojenské zbraně, jako je samopal apod.
Mezi zbraně kategorie B, které podléhají povolení, patří např. zbraně krátké opakovací či samonabíjecí.
Ohlášení pak podléhají zbraně kategorie C, mezi něž patří např. brokovnice, perkusní revolvery aj.
(Další kategorií zbraní jsou zbraně kategorie D, což jsou pak zejména zbraně historické či zbraně, které jsou nějakým způsobem znehodnocené. )

Hlavní části zbraně
Moderní zbraně se obvykle skládají z desítek součástí. Zákon o zbraních přesně stanovuje, které části zbraně podléhají registraci – jsou to tzv. hlavní části střelné zbraně - je jich sedm:
hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.


Zákon č. 119/2002 Sb. , o střelných zbraních a střelivu

§ 68 Nálezy dokladů, zbraní, munice nebo výbušnin

(2) Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní anebo zbraň kategorie D, munici nebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.

Pod tento zákon spadají zbraně vyrobené po 31.12.1890

 Autor: Kasander

Komentáře