Úvod / Nálezy

Vzpomínka na Svena – bronzový depot

24. 08. 2012 Autor: UC 8850× 30
Jak jste již všichni jistě zaznamenali tak 1.8. 2012 bohužel zemřel náš hledačský kolega Sven. Vždy když jsem ho navštívil tak to bylo skvělé povídání o našem koníčku, které se táhlo dlouho a dlouho a vždy jsem se těšil na další návštěvu. Svene ať je ti hledačské nebe přívětivé a máš v něm tolik dobrých signálů jako jsi měl vždy pod cívkou ať již to bylo na poli nebo v lese, budeš nám tu chybět! Upřímnou soustrast celé rodině.


Rád bych na něj vzpomněl tímto příspěvkem, který jsme publikovali v prvním vydání Detektor revue 1/2007 (5. 9. 2007). Omlouvám se za prodlení, ale až dnes se nám podařilo získat fotografie použité v tomto článku, jelikož jsem o ně v minulosti přišel po odcizení redakčního notebooku. Následuje přesný přepis článku o nálezu významného bronzového depotu, který se povedl právě Svenovi a i jeho svědomitý přístup s nahlášením příslušní instituci. Jedná se o rozhovor, který k nálezu udělal Adam Krejčík s panem Petrem Jožou ze Státního okresního archivu v Děčíně.


Unikátní bronzový depot nalezl detektorem na Děčínsku pan Jiří Bulušek (SVEN). Nález je natolik významný, že o jeho zapůjčení na výstavu již požádala dvě německá muzea. Časopis Detektor revue je první, kdo o tomto nálezu informuje.

Vše se odehrálo podle „obvyklého“ scénáře. Při pátrání po relikviích z druhé světové války se pod cívkou detektoru objevily vzácné bronzové artefakty. „Když jsem bronzové předměty uviděl, roztřásly se mi ruce. Nic takového jsem ještě nikdy nenašel. Bronzy s tak nádhernou patinou jsem viděl jenom v muzeu. Okamžitě mi bylo jasné, že tyto předměty do muzea patří!“ sdělil nám nálezce.
Pan Jiří neváhal, a na místo přivolal archeology, navíc jim ještě pomohl z dohledáváním. Archeologové vypracovali nálezovou zprávu a pan Jiří si podal žádost o nálezné. Mimo to se ještě s archeology dohodl, že budou nalezené bronzy trvale vystaveny a bude u nich napsáno jeho jméno. Také si vymínil, že exponáty neskončí v depozitáři.

Spěchej pomalu!
Zdálo se, že celá věc půjde jako na drátkách, ale zdání někdy klame. V soukolí úřední strojovny začalo vysychat mazivo. Ústecký a Liberecký kraj totiž spadá pod archeologický ústav v Mostě, kam také bronzové artefakty putovaly na odhad. V Mostě si ale nebyli výší odhadu jisti, tak depot převezli do Prahy. Zde kompetentní expert uložil depot do trezoru a odejel na tříměsíční zahraniční stáž. Od té doby se nic neděje, přitom od nálezu uplynulo už sedm měsíců. Vše se tedy zastavilo z důvodu neprovedení odhadu.
Ke cti krajských úředníků je nutno dodat, že se snaží řízení o nálezném urychlit, ale bez vyčíslení ceny depotu nemohou věc uzavřít. Náš časopis vývoj celé záležitosti pozorně sleduje a hodláme se osudu tohoto zajímavého nálezu věnovat i nadále.
Pan Petr Joza ze Státního okresního archivu Děčín je s výše uvedeným nálezem bronzů detailně obeznámen, proto jsme mu položili několik otázek.

Co všechno se našlo?
Jedná se o depot bronzových předmětů, které patřily pravěkému kovolitci, tedy člověku, který patrně putoval od jednoho sídliště k druhému a vyráběl bronzové nářadí a šperky. Nález sestává ze čtyř kusů. Nejvýznamnější je dvoudílná bronzová forma k odlévání seker a kovářské kladivo, součástí depotu byla dále jedna poškozená sekera (patrně materiál k přetavení), a nůž. V těsném sousedství se ještě podařilo dohledat dva srpy na obilí.
Do jakého období nalezené předměty spadají?
Předměty pocházejí z mladší doby bronzové a patří lidu lužické kultury, jehož sídliště jsou doložena v labském údolí v severních Čechách i v sousedním Sasku. Jejich stáří lze předběžně odhadnout zhruba na 3000 let.

O jak významný nález se jedná a proč?
Nález je neobyčejně významný pro historii tohoto regionu. Nejde jen o předměty samotné, ale zejména o nálezové okolnosti. Širší okolí nálezu bylo totiž považováno historiky již před 130 lety za pravěké sídliště, a celé generace badatelů se přely, zda se jednalo o slovanské hradiště či sídlo nějaké starší kultury. Díky nálezu pana Buluška dnes můžeme polohu nálezu zařadit mezi výšinné lužické lokality, stejně jako např. Střekov u Ústí n. L., nebo stolové hory Pfaffenstein a Lilienstein v Sasku. Z hlediska regionální historie jde zcela jistě o senzaci. O uvedené problematice připravuji knihu, a díky tomuto nálezu jsem musel přepsat celou kapitolu, protože bronzový depot kompletně mění pohled na dané téma.

Je podle vás možná spolupráce mezi archeology a detektoráři?
Samozřejmě, považuji ji dokonce za nevyhnutelnou. Za situace, kdy po Čechách chodí tisíce lidí s detektory, se nelze tvářit, že archeologické lokality ochrání prostý zákaz hledání zakotvený v zákoně. Jeho prosazení není možné už z toho důvodu, že mezi sběrateli militarií, kteří hledají s detektory, je i mnoho policistů. Archeologie se bude muset s touto situací vyrovnat, komunikovat s hledači a zahájit osvětu, která v konečném důsledku povede k záchraně řady unikátních nálezů. Představte si situaci, že by tento konkrétní nález učinil hledač, kterého zajímá jen vlastní profit. Navždy by se ztratila jedinečná informace o nejstarších dějinách Děčínska. Nálezová situace je pro historika mnohem cennější než hodnota předmětů vyjádřená v penězích, protože mu umožňuje spojit předměty s místy, dát jim příběh.

Uvítal byste změny v současné legislativě, pokud ano jaké?
Nejsem odborník na zákony a těžko je můžu posuzovat. Každopádně je v pořádku, že stát chrání archeologické lokality před rabovaním, tam ale tato otázka jistě nesměřovala. Často diskutovaným problémem je stanovování výše nálezného, které je např. u předmětů ze stříbra tak nízké, že úřední výkon spojený s jeho výplatou stojí stát mnohdy víc než nálezné samo. To je jistě demotivující prvek a do budoucna bude nevyhnutelné provést změnu. Velice mě mrzí také úřední průtahy spojené s výplatou nálezného, které nastaly také v tomto případě. To totiž podkopává důvěru v systém, která je při spolupráci s nálezci nezbytná. Je potřeba, aby člověk, který nález ohlásí tak jak mu to ukládá zákon, měl zaručenou odpovídající odměnu a aby její výplata proběhla bezodkladně.
Za hlavní problém ale považuji celkové klima nedůvěry, které se odvíjí od mnohaleté nekomunikace mezi archeology a hledači. Vědecké instituce dlouhá léta ignorovaly existenci detektorářů a řada odborných pracovníků při zmínce o nich nasazuje konfrontační tón. Nálezci jsou tak mnohdy už předem zastrašeni. Pokud ale chceme zachraňovat archeologické památky, nezbývá než mluvit s lidmi, kteří je občas nacházejí.Nálezci naopak mnohdy nemají kvůli chybějící osvětě dostatečné kulturní povědomí a nechápou význam nálezu, který učinili. Je potřeba jim vysvětlit, jak se mají chovat při zjištění archeologického nálezu (např. že nalezené předměty jsou stejně cenné jako informace o způsobu jejich uložení, a že tedy překopáním okolí ničí důležitý pramen poznání) a také je potřeba jim sdělit, kam se obrátit. Archeolog by tedy měl být partnerem hledače, ne jeho nepřítelem. Vždyť i tento konkrétní nález mohl být nahlášen přímo „z lesa“ právě díky kontaktům nálezce a odborného pracoviště.
Myslím že ohlášení nálezu jako je tento je dnes spíše výjimkou než pravidlem, protože mnohý detektorář ze strachu raději nález zatají, čímž ale zároveň nevratně likviduje jedinečné informace o dějinách své země. A to je škoda.


Těsně před odesláním tohoto článku do tisku jsme se dozvěděli, že se věci dali do pohybu a odhadce stanovil nálezné na 16 500 Kč. Dobrou zprávou je, že se vzhledem k jedinečnosti nálezu a jeho velkého významu pro region sejde krajské zastupitelstvo a bude jednat o případném navýšení odměny pro nálezce.
(Otištěno v časopise Detektor revue 1/2007)

 Autor: UC

Komentáře

schoty

23. 08. 2012, 19:41

Smekám před Svenem, Smekám před tímto psaním, Nálezy nádherné Ať je Svenovi tam nahoře fajn

ddaja

23. 08. 2012, 19:47

UC : Děkujem za tuto vzpomínku,moc hezké

knedlo

23. 08. 2012, 20:22

Krasny clanek! Skoda ze jich je fak malo.

Hampr

23. 08. 2012, 20:28

Čest jeho památce, souhlasím s kolegy.

s.a.t

23. 08. 2012, 21:03

krasne nalezy a cest pamiatke poctiveho hladaca

Jimmysk

23. 08. 2012, 21:28

Něco takového je opravdu smutné zvlášť člověk který měl tak super koníček a byl velice užitečný . ČEST...

mr.casnik

23. 08. 2012, 21:36

R.I.P.

Pan 33

23. 08. 2012, 21:52

Kolik mu vlastně bylo?

Dutch

23. 08. 2012, 22:03

Přidávám se a smekám

DUTMAN

23. 08. 2012, 23:07

Mám to jako v živé paměti.Zrovna tuhle jsem na to myslel zrovna na ten nález a hlavně na to jak tímto nálezem přepsal zatím zaběhlé dějiný nadalekého regionu.Děkujem.

KOČIČÁK

23. 08. 2012, 23:55

Night.Child

24. 08. 2012, 00:29

Kéž by si z toho každý něco vzal k srdci, nemusel bych při každém výletu ven kroutit hlavou nad tím, který idiot šel tou částí země přede mnou, a nemusel bych přeskakovat díry a zahrabávat je. To má pak souvislost s tím faktem, že vysoký procento lidí, i když něco najdou, si to nechají doma a udělají s artefaktem kdoví co.. Ti co jsou zodpovědní, nechť to nekomentují, kdo má prostor k zamyšlení, ať se zamyslí.
Adminovi díky za příspěvek, je to velice přínosné. Upřímnou soustrast všem, kteří Svena znali..

h.

24. 08. 2012, 08:17

klobouk dolů,ale takový roky hledat a netušit ,že jsem na pravěkým sídlišti?když už se o to celé generace badatelů 130 let .....

kim

24. 08. 2012, 09:36

ipola1

24. 08. 2012, 11:21

"Za situace, kdy po Čechách chodí tisíce lidí s detektory, se nelze tvářit, že archeologické lokality ochrání prostý zákaz hledání zakotvený v zákoně. Jeho prosazení není možné už z toho důvodu, že mezi sběrateli militarií, kteří hledají s detektory, je i mnoho policistů." .. od kdy v tomhle státě prosazují nebo rozhodují o zákonech policisté co chodí s detektorem..?

cernunos

24. 08. 2012, 11:55

Svena jsem osobně neznal,ale podle fotky je mi jeho tvář dosti povědomá-jsem totiž také z Děčína a dokonce jsem si téměř jistý,na jakém místě byl tento depot nalezen.Je to místo,kde se skutečně archeologové domnívají,že by se mohlo jendat o výšinné sídliště.Já sám jsem tam při procházkách našel několik fragmentů pravěké keramiky a štípaného pazourku,takže asi bude pravdou,že tam nějaká kultura kdysi pobývala,ikdyž možná třeba jen krátce.
Takže čest jeho památce

Bajo72

24. 08. 2012, 13:41

Na ten článek v DR i depot si dobře pamatuju !! Čest památce slušnému Hledači !!! ..

Varix

24. 08. 2012, 14:20

Upřímnou soustrast celé rodině.

aurumann

24. 08. 2012, 14:33

Byl to správný chlap,čest jeho památce a pokoj a klid jeho duši nyní v tom hledačském nebi..

REBEL 1866

24. 08. 2012, 15:42

R.I.P.

UCAdmin

24. 08. 2012, 16:07

ipola1 - je to 5 let starý článek a od té doby se naštěstí hodně změnilo.

sekerka

24. 08. 2012, 16:10

čest jeho památce

mmmmm

24. 08. 2012, 16:14

Dávám sem jeden odkaz na živé povídání s archeologem o tomto nálezu.Na stránce stačí kliknout na audio a zvolit přehrávač.

http://www.rozhlas.cz/planetarium/archeologie/_zprava/405555

geofree

25. 08. 2012, 11:37

Přidávám se a smekám. R.I.P.

bratři v triku

25. 08. 2012, 21:13

Rodině upřímnou soustrast a čest památce tohoto člověka.

schvim

26. 08. 2012, 12:13

hledačjakovy

27. 08. 2012, 08:57

Upřímnou soustrast rodině....

Halifax-H1

27. 08. 2012, 11:58

Připojuji se a rodině také přeji upřímnou soustrast. Sice jsem Svena neznal, ale podle toho co jsem si přečetl to musel být fajn chlap a charakterní hledač.Myslím, že pro mnohé z nás by mohl být inspirací a příkladem.

keliška

27. 08. 2012, 22:41

Upřímnou soustrast rodině.

ERKO,

27. 08. 2012, 23:26