Úvod / Články / Odkrytá historie

Zapomenuté římské tažení

20. 09. 2013 Autor: Kasander 7 komentářů
Pro laika nezajímavé, neforemné hroudy, pro archeologa či milovníka historie unikátní nález, který může říci mnoho nového o jedné důležité kapitole evropských dějin. Hroudy totiž skrývají kusy železné košile, jaké na sobě nosili Římané na svých vojenských výpravách po Evropě.
Hroudy s železnými úlomky košile z 3. st. n. l. odkryli archeologové z berlínské univerzity na římsko-germánském bojišti na kopci Harzhorn severně od Gottingenu v Dolním Sasku. Je to vůbec poprvé, co byl na bývalých bojištích Římanů s Barbary takový artefakt nalezen.
Železná košile obsažená v několika fragmentech sestává z tisíců jednotlivých malých článků o průměru šesti milimetrů. Košile takřka jistě pochází z římského bojovníka – Germáni většinou takovou ochranu nepoužívali.
Michael Meyer, profesor pravěké archeologie z Berlínské univerzity říká, že košili zřejmě svlékli se zraněného vojáka jeho spolubojovníci, aby mu ošetřili rány a dostali ho z bojové zóny. Lze si prý představit, že košili přitom nechali na bojišti. Nicméně to ale prý mohlo být i tak, že ji nechali ležet Germáni na konkrétním místě jako označení bodu, které sehrálo v boji významnou úlohu.
Archeologové letos pátrali po okrajích dosud známé rozlohy bojiště, aby zjistili, kam až bitva zasáhla a kde se mohly odehrávat další izolované půtky či dokonce bitvy.
Římsko-románské bojiště na Harzhornu je jedním z nejlépe dochovaných míst, kde probíhaly římsko-germánské konflikty. Jeho objevení v roce 2008 se stalo archeologickou senzací: do té doby panovalo přesvědčení, že historická bitva v Teutoburské pralese v 9. st. n. l. (viz. kresba), kde utrpěla drtivou porážku římská vojska vedená Publiem Varem, definitivně ukončila římskou vojenskou přítomnost v Germánii.
Zbytky železné košile jsou spolu s dalšími 2700 artefakty nalezenými za pět let archeologických výzkumů na Harzhornu k vidění na výstavě Zapomenuté římské tažení: Bitva na Harzhornu, která byla tento měsíc otevřena ve Státním muzeu v Braunschweigu a potrvá do 19. ledna příštího roku.
Zdroj: Pasthorizons

 Autor: Kasander

Komentáře