Úvod / Nálezy

Záštitný trn tesáku Typ: t11a

04. 05. 2017 Autor: Rossy 3 komentáře
Tvarová škála záštitných trnů je velmi rozmanitá a toto velké množství typů bylo používáno takřka současně. Proto by šly jen těžko chronologicky seřadit. Zde presentovaný typ záštitného trnu se v nálezech objevuje jen sporadicky. Označení t11a znamená v návrhu typologie záštitných trnů od Mgr. Petra Žákovského, Ph. D. z roku 2014, že se jedná o podtyp záštitných trnů s přibližně srdcovitě tvarovanými hlavicemi. U této varianty bývá svrchní strana hlavice rozdělena, někdy hrotitým výběžkem nebo jiným tvarem a u mého nálezu s výrazně rozšířenou spodní hranou s bočními výčnělky stejně jako u nálezu z areálu hradu Sudislav-Orlík. Tento typ byl zatím popsán na typických nožovitých tesácích a pro nečetnost nálezů je rámcově datován do závěru 14. století až počátku 16. století. Svým tvarem mnohdy připomíná zcela odlišné předměty a jako záštitný trn tesáku nebývá určován. Nález z lokality Ludmila.
ROSSY

 Autor: Rossy

Komentáře

Rossy

04. 05. 2017, 11:39

Jen tak pro zajámavost odkaz na práci ve které je vyobrazen záštitný trn o kterém v příspěvku hovořím.
Vích, D. - Žákovský, P. 2016: Vojenské vybavení bojové družiny před husitskou revolucí. Soubor militárií z hradu Orlík
http://www.academia.edu/30762743/V%C3%ADch_D._-_%C5%BD%C3%A1kovsk%C3%BD_P._2016_Vojensk%C3%A9_vybaven%C3%AD_bojov%C3%A9_dru%C5%BEiny_p%C5%99ed_husitskou_revoluc%C3%AD._Soubor_milit%C3%A1ri%C3%AD_z_hradu_Orl%C3%ADk_u_Brand%C3%BDsa_na_Orlic%C3%AD_ve_v%C3%BDchodn%C3%ADch_%C4%8Cech%C3%A1ch_The_military_gear_of_armed_groups_prior_to_the_Hussite_Revolution

A všimněte si v práci klíče, kterému někdo říká podle tvaru oka "barokní".

Pedy

04. 05. 2017, 12:39

Velice zajímavý odkaz, co jste přidal. Člověk když najde některý zrezlý kousek železa, tak ho zahodí a ani by ho nenapadlo, z čeho to tak mohlo být. Napište mi, děkuji.

Rossy

02. 11. 2017, 19:15

V této práci je uvedena typologie záštitných trnů
od strany 412 po stranu 451
https://is.muni.cz/th/40408/ff_d/Dizertace-text.pdf