Úvod / Soutěže

Zborov 1917 - Soutěž 1918-1938

23. 11. 2018 Autor: Pišinger 9946× 1
Neúplné album, obsahující několik desítek fotografií z bitvy u Zborova jsem objevil v Praze. Nejedná se o prvotní originály, ale o další fotky z negativu, nebo přefocené originály, které si nechal vyrobit později majitel alba.
Bitvy u Zborova, odehrávající se 1. a 2. července 1917 se účastnila v rámci carské armády i Československá střelecká brigáda. Popsání průběhu bitvy a význam pro náš tehdejší protirakouský odboj a pro budoucnost ČSR jsem vybral ze vzpomínek gen. Bohumila Bočka (Zborov 1947).
Československá střelecká brigáda zaujala pod velením plukovníka Trojanova obranu v úseku na JH od městečka Zborova. Původním úkolem brigády byla podpora činnosti křídel 48. ruského arm. sboru. Když však ruské jednotky byly zastaveny před opevněným vrchem Mohylou, dostala brigáda rozkaz, aby nastoupila do útoku proti německým liniím. Po rychlé přípravě, která nezůstala nepříteli utajena, naše zákopy zasypal mohutnou palbou. Naše roty prvního sledu vyrazily do útoku. Brigáda měla tři pluky v celkové síle 3500 mužů. Naproti tomu nepřítel, dobře zakopaný, v dokonale vybudovaných zákopech, chráněných až sedmi pásy drát. překážek, za nimiž bylo silné dělostřelectvo a dobře maskovaná kulometná hnízda, byl v počtu 6000 mužů. Jádro obrany bylo na pevnosti Mohyle. Československá brigáda v útoku a v tvrdém boji, v němž se vojáci překonávali v činech osobní statečnosti, a zoufalé odvahy, zdolávala jedno německé (a rakouské) pásmo za druhým. Červené rakety, kterými bylo požadováno posunování palebné přehrady, byly viditelnými důkazy, že v pekle vybuchujících granátů a dýmu Čechoslováci nezadržitelně postupují. Odpoledne padá poslední nepřátelská bašta, pevnost Mohyla. Nepřátelská obrana byla prolomena do hloubky čtyř kilometrů. První československé vítězství bylo zaplaceno ztrátou 1000 mužů, z nichž 190 mrtvých hrdinů bylo pohřbeno s vojenskými poctami 4.července na památném hřbitově v Cecové.
Zborovské vítězství se stalo symbolem našeho zahraničního prvního odboje. Jeho přímým důsledkem bylo, že už 26.září 1917 byl vytvořen čsl. armádní sbor. Stejně tak i ve Francii bylo povoleno vytvořit v prosinci r. 1917 samostatné čsl. vojsko. Doma upevnilo ducha odporu proti rakouským utlačovatelům, podchytilo zdravé pokrokové síly národa a ukázalo příklad pravého vlastenectví, které pro svobodný život a vítězství spravedlnosti dovede bez váhání přinášet každou sebetěžší oběť.
Pišinger

 Autor: Pišinger

Komentáře

Pišinger

30. 11. 2018, 00:46

Oprava : V době bitvy u Zborova už se nejednalo o carskou armádu , ale o armádu , které car jako vrchní velitel nevelel , nýbrž kníže Lvov v čele prozatimní vlády s ministrem války a voj. námořnictva A.V.Kerenskim.