Úvod / Nálezy

Železná dýmka - Tabakpfeifen aus Eisen

10. 05. 2019 Autor: ROSSY 5 komentářů
Ještě jednou se vracím k nálezu železné dýmky. Konečně se mi podařilo zprůchodnit kouřovod a tak jsem si mohl dovolit rozkreslit vnitřní uspořádání dutin. Někdy je totiž důležitější než pohled z vnějšku vědět, co se ukrývá uvnitř. Jednoduché porovnání jen vnějšího tvaru s tvary například keramických či dřevěných dýmek nás může uvést v omyl. Je například důležité zjistit napojení spalovací komory na troubel. V případě mého nálezu je vnitřní systém vybaven, mezi samotnou spalovací komorou a troubelí, malým zásobníkem určeným ke shromažďování vlhkosti - separátu před tím, než se dostane kouř ke kuřákovi. To podstatně ulehčuje zařazení tohoto artefaktu mezi dýmky. Původ občas používaného systému můžeme hledat už u dýmek tureckých a je používán u některých dýmek, zvláště z nevsákavých materiálů, dodnes. Právě z této dutiny-zásobníku se vyvinul tak zvaný odlejvák u dýmek trojdílných.
Důležité jsou také pozůstatky pantíku kloboučku, který je vytvořen z návalku okraje dýmky. Nebylo tedy použito samostatného kování, jako u dýmek novějších. Kloboučky dýmek se objevují v průběhu 17.století a u dýmek železných jsou pantíky jako součást dýmky takto vyráběny.
O stáří dýmky vypovídá i objem spalovací komory s necelými 4 cm3. U prvních dýmek, z důvodu počáteční vysoké ceny tabáku, byl objem třeba jen 1 cm3.
V minulém příspěvku jsem také psal, jak hodnotí nález naši odborníci, a tak tedy ještě jeden názor ze zahraničí, konkrétně z Německa. Jedná se pravděpodobně o jednorázovou, kusovou výrobu dýmky z 18.-19.století.
O železných, či kovových dýmkách se toho z literatury příliš nedozvíme. Pro malou četnost nálezů nejsou tak dokonale zmapovány jako dýmky keramické. Také se nám těžko hledá vysvětlení, proč vůbec vznikaly, když tu byla obrovská a určitě lacinější produkce dýmek keramických. Tak tedy jenom dva zajímavé odkazy.

Železné dýmky
https://www.academia. edu/35647229/_Pipe_de_fer_et_de_letton_-_Tabakpfeifen_aus_Eisen_und_Buntmetall. _Zum_Stand_der_Forschung_in_der_Schweiz

Kovová dýmka - nádobka na borax
https://www.academia. edu/6387156/Auf_den_ersten_Blick_einer_Metallpfeife_ähnlich_Der_Bodenfund_einer_Boraxbüchse_aus_Wien

ROSSY

Komentáře

Rosterix

10. 05. 2019, 15:38

Ty odkazy nejdou dobře otevřít tak ještě jednou

Železné dýmky
https://www.academia.edu/35647229/_Pipe_de_fer_et_de_letton_-_Tabakpfeifen_aus_Eisen_und_Buntmetall._Zum_Stand_der_Forschung_in_der_Schweiz

Kovová dýmka - nádobka na borax
https://www.academia.edu/6387156/Auf_den_ersten_Blick_einer_Metallpfeife_ähnlich_Der_Bodenfund_einer_Boraxbüchse_aus_Wien

Windir

11. 05. 2019, 09:31

Asi dílo nějakého kováře - kuřáka

Rosterix

11. 05. 2019, 10:03

To:Windr.No, je to možné, protože se nenašel jiný totožný kus. Než obyčejný kovář, pokud to nebyl výrobek nějaké mistrovské zkoušky, pak to byl člověk, který se zaobíral výrobou, kde se i pájelo mědí. Třeba výrobce pastevních zvonků. To byli v dávných dobách třeba i cikáni. Ti vyráběli i kotle a byli to zruční řemeslníci. To vyrobení propojů-kouřovodů- spájením zatočeného drátku může třeba vypovídat o výrobě dráteníkem.Řemeslo vzniklo na slovensku už v 17.-18.století. A toto zvláštní vnitřní propojení dutin, jako u mého nálezu, spalovací komory a troubele, se u dvoudílných keramických dýmek používalo hlavně na slovensku. Typ dýmky označovaný Bánská Štiavnica.
https://html2-f.scribdassets.com/64u3s9jq4g2lgg1t/images/26-1275372c93.jpg
Zde i s popiskou.
https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/281ab4df-e5d2-4465-b7f9-c42ad5cf876f.png
Navíc odkaz, který jsem dal na železné dýmky, je na železné dýmky jednodílné, které byly charakteristické pro severní a západní Evropu. My jsme byli ovlivněni Osmanskou říší a proto dýmky dvoudílné. Minule jsem upozorňoval i na zdobené dna hlavičky ozubeným diskem. To bylo charakteristické pro Osmany. Nikde jinde jsem se s tím nesetkal.

Rosterix

12. 05. 2019, 14:39

Jen ještě jednou odkaz na vnitřní řešení valašské dýmky tak zvané krkovky.
Oplechování, které se vkládalo dovnitř dýmky a má vlastně stejné řešení napojení spalovací komory na troubel jako u mého nálezu.
http://www.pipeclub.sk/pipeclub.sk/9748.uf.ashx?lq=1
A zde náhled na výrobky dýmek Kelč.
http://www.pipeclub.sk/muzeum-regionu-valassko,-kelc-article-566-42.aspx

AshtaR Sheran

20. 05. 2019, 15:16

Skvělé, díky ROSSY!